Linda-Mans

LINDA MANS

Pleitbezorger mondiale gezondheid

 

Linda is aanspreekpunt voor het project Zorgpersoneel en werkt binnen het Health Systems Advocacy Partnership. Zij is als pleitbezorger betrokken bij beleidsbeïnvloeding op nationaal, internationaal en regionaal niveau. Ook draagt zij bij aan de capaciteitsopbouw van non-gouvernementele (partner)organisaties in lobby en pleitbezorging.

Linda coördineerde het Europese project ‘Health workers for all and all for health workers’, waarvan Wemos de penvoerder was (tot maart 2016). Samen met partners uit 8 Europese landen werkte ze aan Nederlandse, Europese en mondiale mogelijkheden om de ongelijke spreiding van zorgpersoneel wereldwijd te verbeteren. De projectpartners hebben zich aangesloten bij de werkgroep Zorgpersoneel van Medicus Mundi International – Network Health for All, waarvan Linda coördinator is.

 

Zij studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en werkte als onderzoeker en adviseur voor verschillende universiteiten en organisaties op het terrein van gezondheid, gezondheidszorg, gender en diversiteit. Ze was onder meer co-rapporteur van de Nederlandse schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag en organiseerde ‘participatory video’ trainingen in binnen- en buitenland.

 

Ga naar Linda’s LinkedIn-profiel