MARIEKE VERSCHUUREN

Planning, Monitoring & Evaluation Officer

 

Marieke werkt als Planning, Monitoring & Evaluation (PME) Officer. Zij maakt deel uit van het PME-team bij Wemos.

Marieke heeft gewerkt in de zorg, wetenschap en bij de overheid, in zowel inhoudelijke als strategische functies. Voordat zij bij Wemos kwam, heeft zij 15 jaar ervaring opgedaan op het gebied van gezondheidsinformatiesystemen, het monitoren van de volksgezondheid en gezondheidszorg, en beleidsadvisering, zowel op nationaal als op Europees niveau. Marieke heeft meegewerkt aan verschillende EU-projecten en is gedetacheerd geweest bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op het regiokantoor voor Europa in Kopenhagen. Ook heeft zij als zelfstandig adviseur veel werk gedaan voor de WHO, vaak in het oosten van de Europese regio. Sinds 2018 is zij bestuurslid van de European Public Health Association (EUPHA).

 

Marieke heeft geneeskunde gestudeerd in Utrecht. Daar is zij ook gepromoveerd met een proefschrift op het gebied van Health Technology Assessment. Ze heeft een Master in Health Services Research behaald in Rotterdam. Marieke volgde diverse cursussen op het gebied van projectmanagement en beleid, waaronder de Opleiding Ambtenaar Internationaal Beleid voor Rijksambtenaren.

“Ik vind het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en de kans krijgt om zich te ontplooien en een waardig bestaan op te bouwen. Een goede gezondheid en goede zorg en ondersteuning bij ziekte en beperkingen zijn daarvoor essentieel. Helaas is er nog veel ongelijkheid in de wereld wat betreft gezondheidsbescherming en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van goede en betaalbare zorg. Wemos zet zich in voor structurele veranderingen om deze ongelijkheid tegen te gaan. Daar lever ik heel graag een bijdrage aan.”