MARISKA MEURS

Pleitbezorger mondiale gezondheid

 

Mariska richt zich vooral op de thema’s financiering en internationaal bestuur voor gezondheid. Zij is als pleitbezorger betrokken bij beleidsbeïnvloeding op nationaal en internationaal niveau en werkt binnen het Health Systems Advocacy Partnership.

Door haar werkervaring binnen en buiten Wemos heeft zij expertise op verschillende mondiale gezondheidsonderwerpen, waaronder economisch beleid en gezondheid, voeding, de rol van de WHO, zorgverzekeringen, en op het vlak van programmamanagement, planning en monitoring. Vanuit haar samenwerking met partnerorganisaties en netwerken heeft ze actief bijgedragen aan de oprichting van de Geneva Global Health Hub in mei 2016: een platform om gezamenlijke lobby vanuit maatschappelijke organisaties te faciliteren.

 

Mariska Meurs studeerde Sociale Geografie van Ontwikkelingslanden aan de Universiteit Utrecht. Ze volgde trainingen in het faciliteren van groepen, budget advocacy en Leidinggeven aan Professionals (De Baak). Voorheen werkte Mariska bij de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied van de Verenigde Naties (VN) in Chili en op het VN-hoofdkantoor in New York.

 

Ga naar Mariska’s LinkedIn-profiel