MARLEEN GOLSTEIJN

Fondsenwerver

 

Marleen is verantwoordelijk voor de fondsenwervende activiteiten binnen Wemos. Zij zet zich in om onze pleitbezorging voor gezondheid wereldwijd nu en in de toekomst te waarborgen.

Marleen behaalde haar masterdiploma Human Geography and International Development aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft gewerkt voor uiteenlopende organisaties op het raakvlak van internationale samenwerking en gezondheid. Hieronder vallen het Ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling Gezondheid & Aids), VNG International en diverse consultancybureaus. Daarnaast heeft zij in Nederland haar eigen stichting op het gebied van respijtzorg.

 

Ga naar Marleens LinkedIn-profiel