VISIE EN MISSIE

Wemos pleit voor toegang tot gezondheid voor iedereen, wereldwijd.

Visie

Wemos streeft naar een wereld waarin het recht op gezondheid van ieder mens is gewaarborgd. Een wereld waarin de voorwaarden voor een gezond leven aanwezig zijn en iedereen daar in gelijke mate van profiteert. Een wereld waarin overheden hun verplichting nakomen om het recht op gezondheid te respecteren, beschermen en verwezenlijken.

 

Missie

Wemos pleit voor de bescherming van volksgezondheid wereldwijd en doet voorstellen voor beleidsverbeteringen waarin gezondheid voorop staat.

 

Doel

Wemos heeft als doelstelling om de overheid te wijzen op haar plicht om het recht op gezondheid te respecteren, beschermen en verwezenlijken. Daarin beroepen we ons op de Universele Verklaring van de Rechten van de de Mens. Volksgezondheid heeft voorrang boven politieke en commerciële belangen.

Dit doen wij

Wemos gelooft in overheidsmaatregelen om de gezondheid van burgers te verbeteren en te beschermen. Wij pleiten voor het opnemen van gezondheidsonderwerpen in alle beleidsterreinen: Health in All Policies. Want: 80 procent van de gezondheidswinst is te behalen buiten de zorgsector. Sociale en economische determinanten van gezondheid, zoals onder andere verdeling van inkomen, onderwijsniveau, milieueffecten en volkshuisvesting hebben invloed op de gezondheidssituatie van mensen wereldwijd. Daarom zien wij graag dat alle ministeries een bijdrage leveren aan de volksgezondheid.

 

De Duurzame Gezondheidsdoelen (SDGs) bieden daartoe een geschikt kader: gezondheid (doel nummer 3) heeft een belangrijke relatie met de andere 16 SDGs. Alle17 doelen gaan over de voorwaarden voor een gezond leven. Gezondheid zou een integraal onderdeel moeten zijn van de werkterreinen van alle ministeries. Deze visie blijven we de komende jaren uitdragen.

 

Lees meer over: