VISIE EN MISSIE

Wemos pleit voor toegang tot gezondheid voor iedereen, wereldwijd.

Visie

Gezondheid is een universeel mensenrecht. Overheden zijn verplicht te zorgen voor de voorwaarden voor de gezondheid van al hun burgers: toegang tot gezondheidszorg en bescherming tegen bedreigingen voor gezondheid.

 

Missie

  • Wemos is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie en richt zich op de verbetering van gezondheid wereldwijd.
  • Wij spreken overheden en in het verlengde daarvan – multilaterale organisaties aan op hun verantwoordelijkheid in het verwezenlijken van het recht op gezondheid.
  • Wij analyseren Nederlands, Europees en internationaal beleid dat verband houdt met gezondheid en stellen praktijken aan de kaak die gezondheid of gezondheidssystemen ondermijnen.

 

Doel

  • We pleiten voor een omvattende benadering op gezondheid: álle beleidssectoren hebben ermee te maken.
  • Volksgezondheid heeft voorrang boven politieke en economische belangen.
  • Wij zijn kritisch constructief.
  • We baseren onze pleitbezorging op feiten.

Dit doen wij

Wemos gelooft in overheidsmaatregelen om de gezondheid van burgers te verbeteren en te beschermen. Wij pleiten voor het opnemen van gezondheidsonderwerpen in alle beleidsterreinen: Health in All Policies. Want: 80 procent van de gezondheidswinst is te behalen buiten de zorgsector. Sociale en economische determinanten van gezondheid, zoals onder andere verdeling van inkomen, onderwijsniveau, milieueffecten en volkshuisvesting hebben invloed op de gezondheidssituatie van mensen wereldwijd. Daarom zien wij graag dat alle ministeries een bijdrage leveren aan de volksgezondheid.

 

De Duurzame Gezondheidsdoelen (SDGs) bieden daartoe een geschikt kader: gezondheid (doel nummer 3) heeft een belangrijke relatie met de andere 16 SDGs. Alle 17 doelen gaan over de voorwaarden voor een gezond leven. Gezondheid zou een integraal onderdeel moeten zijn van de werkterreinen van alle ministeries. Deze visie blijven we de komende jaren uitdragen.

 

Lees meer over: