VISIE, MISSIE EN WAARDEN

Wemos pleit voor toegang tot gezondheid voor iedereen, wereldwijd.

Onze visie

Gezondheid is een universeel mensenrecht. Overheden moeten omstandigheden creëren waarbinnen de gezondheid van alle burgers kan worden gegarandeerd: toegang tot gezondheidsdiensten en bescherming tegen bedreigingen voor de gezondheid.

 

Onze missie

Wij zijn een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die ernaar streeft de publieke gezondheid wereldwijd te verbeteren.

  • We analyseren Nederlands, Europees en mondiaal beleid dat invloed heeft op de gezondheid, waarbij we relevante veranderingen voorstellen.
  • We wijzen de Nederlandse overheid, de EU en multilaterale organisaties op hun verantwoordelijkheid om het recht op gezondheid te respecteren, te beschermen en ten uitvoer te brengen.

 

 

Organisatiewaarden

Ons basisbeginsel is “gezondheid als mensenrecht” – een recht dat boven politieke en economische belangen gaat. Wij vinden dat het streven naar gezondheid voor iedereen in deze tijd van globalisering een gedeelde verantwoordelijkheid is, waarbij in overeenstemming met het rechtvaardigheidsprincipe vooral de meest achtergestelde mensen moeten worden ondersteund en waarbij rekening moet worden gehouden met de gezondheid van de volgende generaties. Daarnaast zijn we ons bewust van de manier waarop het beleid op één gebied het beleid op andere gebieden kan beïnvloeden, tegenwerken of ondermijnen. We streven naar beleidscoherentie, bijvoorbeeld door de gevolgen van economisch beleid voor de gezondheid aan te kaarten.

 

Onze kernwaarden zijn:

  • Gefundeerd
  • Kritisch en opbouwend
  • Streven naar structurele verandering
  • Geloof in wereldwijde rechtvaardigheid