medicijnen

ACCESS TO MEDICINES

Iedereen wil een zo gezond mogelijk leven. Daarvoor is het van belang dat noodzakelijke medicijnen en andere medische producten beschikbaar en betaalbaar blijven. Farmaceuten krijgen echter soms een monopolie op hun producten en kunnen dan ongestoord de prijzen ervan verhogen. De coronapandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat deze bedrijven disproportioneel veel macht hebben. Dat leidt nu tot beperkte en ongelijke toegang tot levensreddende middelen, die bovendien gedeeltelijk met belastinggeld zijn ontwikkeld. 

Wemos analyseert de werking van het systeem van medicijnontwikkeling, identificeert fouten in het systeem en doet aanbevelingen voor verandering aan Nederlandse, Europese en internationale beleidsmakers. Dit met als doel dat iedereen, overal, toegang heeft tot hoogwaardige, betaalbare medicijnen die voldoen aan hun medische behoeften.

Actuele onderwerpen: 

  • Toegang tot medische producten tegen Covid-19 
  • Eerlijke medicijnprijzen 

 

Toegang tot medische producten tegen Covid-19

Situatie 

Sinds het uitbreken van de coronapandemie staat de wereldwijde toegang tot vaccins en medicijnen onder grote belangstelling. Om verdere verspreiding en mutaties van het Covid-19-virus en de desastreuze gevolgen hiervan te voorkomen, is het cruciaal dat de goedgekeurde vaccins zo snel mogelijk beschikbaar komen voor iedereen in de wereld. Vooral lage- en middeninkomenslanden vissen al lange tijd achter het net, omdat er niet genoeg vaccins worden geproduceerd en hoge-inkomenslanden de meeste doses opkopen. 

 

Oplossing 

Vanaf het begin van de pandemie pleiten wij ervoor dat ontwikkelaars van medische producten tegen Covid-19 hun intellectuele eigendomsrechten, kennis en kunde delen met andere farmaceuten. Op deze manier kan de wereldwijde productie van bijvoorbeeld vaccins worden gemaximaliseerd. Bovendien kunnen lage- en middeninkomenslanden dan zelf deze middelen produceren, waardoor zij minder afhankelijk worden van hoge-inkomenslanden. We roepen de Nederlandse regering op om een voortrekkersrol te spelen om dit te bewerkstelligen.  

 

Meer informatie: 

  • Overzicht en analyse van internationale initiatieven van publieke organisaties om de wereldwijde toegang tot medische producten tegen Covid-19 te verbeteren
  • Video over het belang van het delen van intellectuele eigendomsrechten en kennis voor de productie van Covid-19-vaccins
  • Oproep van Wemos en Oxfam Novib aan de Nederlandse regering, ondertekend door 52 andere maatschappelijke organisaties, om ervoor te zorgen dat farmaceuten hun intellectuele eigendomsrechten en kennis delen – de Tweede Kamer nam hier in februari 2021 een motie over aan

Eerlijke medicijnprijzen

Situatie

Dat farmaceuten extreem hoge prijzen kunnen vragen voor geneesmiddelen, komt door fouten in het systeem van medicijnontwikkeling. Farmaceuten krijgen soms een disproportioneel lang monopolie op hun producten, zijn niet transparant over hoe zij hun prijzen bepalen en zijn niet gebonden aan regels die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen garanderen. Dit terwijl de ontwikkeling van deze producten gedeeltelijk met belastinggeld is gefinancierd. In dit systeem wegen commerciële belangen zwaarder dan het belang van en het recht op (volks)gezondheid. 

 

Oplossing

Wij vinden dat de Nederlandse overheid en de Europese Unie veel meer kunnen en moeten doen om de trend van extreme prijsverhogingen van medicijnen te stoppen. We dringen bij hen aan op strengere wetgeving die zorgt voor eerlijke prijsmodellen en transparantie over de kosten en prijzen van geneesmiddelen. Ook zouden overheden harde voorwaarden moeten stellen aan publieke investeringen in de ontwikkeling van medicijnen, die garanderen dat iedereen eerlijke toegang krijgt tot deze producten. We vragen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het probleem wereldwijd aan te kaarten en te bestrijden. 

 

Meer informatie: 

Video van Wemos genomineerd voor de Hoogvlieger Award 2022

Wij zijn vereerd en trots dat onze video Make pooling work for Covid-19 vaccines genomineerd is voor de Hoogvlieger Award 2022 van het Expertisecentrum Humanitaire Communicatie! Deze Nederlandse prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste (of meest succesvolle) campagne van een Nederlandse NGO tegelijk met de ‘Vlieg in het Oog Award’ voor de slechtste (of minst succesvolle) campagne […]

Hier is ons jaaroverzicht 2021!

Met trots presenteren wij ons jaaroverzicht 2021! In het afgelopen jaar grepen we kansen aan om mondiale gezondheid te verbeteren en aan te dringen op structurele verandering voor een eerlijkere en inclusieve mondiale gezondheidsarchitectuur.

ACT-A: doe wat nodig is om Covid-19 effectief te bestrijden

ACT-A, het wereldwijde samenwerkingsverband om de Covid-19-pandemie te bestrijden, kan en moet meer doen om zijn doel te bereiken. Het kan zijn invloed gebruiken om de eerlijke toegang tot vaccins, medicijnen en testmiddelen aanzienlijk te verbeteren, en om te zorgen voor adequate financiering van gezondheidssystemen, zodat deze medische producten ook daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Wemos […]

Nederlandse regering kan belangrijke bijdrage leveren aan wereldwijde bestrijding coronacrisis

De Nederlandse regering kan dit najaar een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van de wereldwijde coronacrisis. Er staan drie internationale topconferenties op de agenda waarop Nederland zijn steun kan uitspreken voor het tijdelijk opheffen van intellectuele eigendomsrechten voor medische producten tegen Covid-19, waaronder vaccins. In een gezamenlijke brief roepen maatschappelijke organisaties Health Action International […]

Onderzoek: Moderna maakt hoge winsten met belastinggeld en ontwijkt belasting

Moderna, producent van Covid-19-vaccins, ontwijkt belastingen op de winst die het verdient met miljarden aan belastinggeld. Dat blijkt uit onderzoek van SOMO in samenwerking met Wemos. Eerst ontvangt het bedrijf overheidssubsidies voor de ontwikkeling van zijn vaccin, vervolgens verkoopt het de vaccins aan overheden tegen hoge prijzen, en uiteindelijk sluist het de winst grotendeels weg […]

Dit is ons jaaroverzicht 2020!

Ons jaaroverzicht 2020 is uit. Het neemt je mee langs de hoogtepunten van ons werk in 2020. Lees gauw verder!