medicijnen

ACCESS TO MEDICINES

Iedereen wil een zo gezond mogelijk leven. Daarvoor is het van belang dat noodzakelijke medicijnen en andere medische producten beschikbaar en betaalbaar blijven. Farmaceuten krijgen echter soms een monopolie op hun producten en kunnen dan ongestoord de prijzen ervan verhogen. De coronapandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat deze bedrijven disproportioneel veel macht hebben. Dat leidt nu tot beperkte en ongelijke toegang tot levensreddende middelen, die bovendien gedeeltelijk met belastinggeld zijn ontwikkeld. 

Wemos analyseert de werking van het systeem van medicijnontwikkeling, identificeert fouten in het systeem en doet aanbevelingen voor verandering aan Nederlandse, Europese en internationale beleidsmakers. Dit met als doel dat iedereen, overal, toegang heeft tot hoogwaardige, betaalbare medicijnen die voldoen aan hun medische behoeften.

Actuele onderwerpen: 

  • Toegang tot medische producten tegen Covid-19 
  • Eerlijke medicijnprijzen 

 

Toegang tot medische producten tegen Covid-19

Situatie 

Sinds het uitbreken van de coronapandemie staat de wereldwijde toegang tot vaccins en medicijnen onder grote belangstelling. Om verdere verspreiding en mutaties van het Covid-19-virus en de desastreuze gevolgen hiervan te voorkomen, is het cruciaal dat de goedgekeurde vaccins zo snel mogelijk beschikbaar komen voor iedereen in de wereld. Vooral lage- en middeninkomenslanden vissen al lange tijd achter het net, omdat er niet genoeg vaccins worden geproduceerd en hoge-inkomenslanden de meeste doses opkopen. 

 

Oplossing 

Vanaf het begin van de pandemie pleiten wij ervoor dat ontwikkelaars van medische producten tegen Covid-19 hun intellectuele eigendomsrechten, kennis en kunde delen met andere farmaceuten. Op deze manier kan de wereldwijde productie van bijvoorbeeld vaccins worden gemaximaliseerd. Bovendien kunnen lage- en middeninkomenslanden dan zelf deze middelen produceren, waardoor zij minder afhankelijk worden van hoge-inkomenslanden. We roepen de Nederlandse regering op om een voortrekkersrol te spelen om dit te bewerkstelligen.  

 

Meer informatie: 

Eerlijke medicijnprijzen

Situatie

Dat farmaceuten extreem hoge prijzen kunnen vragen voor geneesmiddelen, komt door fouten in het systeem van medicijnontwikkeling. Farmaceuten krijgen soms een disproportioneel lang monopolie op hun producten, zijn niet transparant over hoe zij hun prijzen bepalen en zijn niet gebonden aan regels die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen garanderen. Dit terwijl de ontwikkeling van deze producten gedeeltelijk met belastinggeld is gefinancierd. In dit systeem wegen commerciële belangen zwaarder dan het belang van en het recht op (volks)gezondheid. 

 

Oplossing

Wij vinden dat de Nederlandse overheid en de Europese Unie veel meer kunnen en moeten doen om de trend van extreme prijsverhogingen van medicijnen te stoppen. We dringen bij hen aan op strengere wetgeving die zorgt voor eerlijke prijsmodellen en transparantie over de kosten en prijzen van geneesmiddelen. Ook zouden overheden harde voorwaarden moeten stellen aan publieke investeringen in de ontwikkeling van medicijnen, die garanderen dat iedereen eerlijke toegang krijgt tot deze producten. We vragen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het probleem wereldwijd aan te kaarten en te bestrijden. 

 

Meer informatie: 

Position paper over regionale productie voor eerlijke toegang tot medicijnen

Bij het versterken van de regionale productie van medicijnen en andere medische producten moeten gelijke toegang en de soevereiniteit en zelfredzaamheid van landen de hoofddoelstellingen zijn en blijven. Dat stelt Wemos in een nieuw position paper. In deze publicatie gaan we dieper in op deze hoofddoelstellingen, wat ervoor nodig is om ze te bereiken en […]

Logo World Health Organization

Tekstuele suggesties voor het pandemisch akkoord

Nu de lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderhandelen over een pandemisch akkoord, doet Wemos suggesties voor de tekst hiervan. In een eerdere publicatie gaven we een algemene reactie op de ‘nul-versie’ van dit akkoord. In deze nieuwe publicatie bekijken we de artikelen van de nul-versie in detail en doen we suggesties voor tekstuele aanpassingen. Hiermee […]

Nul-versie pandemisch akkoord: veelbelovend voor toegang tot medicijnen, teleurstellend wat betreft financiering

Wemos heeft een gemengd oordeel over de ‘nul-versie’ van het pandemisch akkoord van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat tot doel heeft de preventie en aanpak van pandemieën te verbeteren. De tekst bevat belangrijke elementen voor het bereiken van wereldwijde, eerlijke toegang tot medische producten, waaronder het verbinden van voorwaarden aan overheidsfinanciering en manieren om barrières op het […]

Rapport: meer daadkracht nodig van WHO en overheden voor ‘pooling’ om pandemieën te bestrijden

Uit een nieuw rapport van Wemos blijkt dat een gebrek aan middelen en politieke steun en onwelwillendheid van farmaceutische bedrijven hebben geleid tot het beperkte succes van de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit platform voor het wereldwijd delen van intellectueel eigendom, kennis en data voor de productie van medische producten, […]

Video: 5 dimensies voor een rechtvaardige en effectieve aanpak van pandemieën

Hoe kunnen overheden en multilaterale organisaties ervoor zorgen dat iedereen ter wereld tijdens pandemieën zo snel mogelijk toegang krijgt tot essentiële medische producten? Wemos heeft 5 dimensies geformuleerd die beleidsmakers een leidraad bieden om een rechtvaardige en effectieve aanpak van een pandemie te realiseren: 1) toereikendheid, 2) urgentie, 3) duurzaamheid, 4) machtsbalans en 5) de […]

Oproep aan overheden: richt pandemisch akkoord op versterken van gezondheidssystemen

Wemos roept alle nationale overheden op om de totstandkoming van een pandemisch akkoord aan te grijpen als een kans om gezondheidssystemen wereldwijd te versterken. Voor een grotere weerbaarheid tegen pandemieën moet het akkoord bepalingen bevatten die zorgen voor voldoende en goed toegerust zorgpersoneel, gelijke toegang tot medische producten en adequate financiering voor gezondheid. In onze […]

nl_NLDutch