Financiering

FINANCE FOR HEALTH

Een goed werkend gezondheidssysteem, dat voorziet in de basisbehoeftes van de hele bevolking, vereist dat er voldoende, betrouwbare en effectief gekanaliseerde financiering is. Echter, in veel lage- en middeninkomenslanden zijn gezondheidsbudgetten ontoereikend om het nodige aantal gezondheidswerkers te werven en behouden. Zorgkosten – waaronder de eigen bijdrage – drijven teveel mensen de armoede in. Als partner in het Health Systems Advocacy Partnership pleit Wemos voor Universal Health Coverage.

Alle landen hebben afgesproken om tegen het jaar 2030 Universal Health Coverage te bereiken, als onderdeel van de op internationaal niveau aangenomen Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Volgens onderzoek zijn publieke middelen en een landen-specifieke financieringsstrategie onmisbaar voor Universal Health Coverage. Toegang tot essentiële gezondheidsdiensten voor de héle bevolking – naar behoefte en onafhankelijk van geografische locatie of financiële draagkracht – is een publieke verantwoordelijkheid. Bevolkingsgroepen die nauwelijks toegang hebben tot deze diensten moeten prioritaire aandacht krijgen.

Wemos pleit voor het versterken van publieke middelen voor gezondheid

Het behalen van duurzame resultaten in het versterken van gezondheidssystemen van lage-inkomenslanden, waaronder zorgpersoneel, vraagt om een grotere nationale begrotingsruimte. Maar deze taak moet niet tot individuele landen alleen behoren. Wemos vindt dat de internationale gemeenschap beter kan en moet bijdragen aan de versterking van nationale gezondheidsbudgetten van landen die dat nodig hebben. Enerzijds door middel van  méér en effectievere gezondheidsgerelateerde ontwikkelingssteun (development assistance for health). Anderzijds door het tegengaan van praktijken en voorwaarden die de zorgbegrotingsruimte onnodig beperken.

Finance for a sustainble health workforce

Onze kernboodschappen op het gebied van financiering voor gezondheid luiden als volgt:

  • Hoge-inkomenslanden doen er goed aan meer te investeren in gezondheid wereldwijd door middel van ontwikkelingssteun.
  • Gezondheidsgerelateerde ontwikkelingssteun moet beter gecoördineerd en gekanaliseerd worden.
  • Onnodige beperkingen aan en voorwaarden voor allocatie van overheidsbudget aan gezondheid moeten verwijderd worden.
sustainable development goals

Hoe gezond is een ‘gezonde’ economie? De SDG Goals onder de loep

Om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) overal te realiseren, moeten overheden de nadruk op groei van het bruto binnenlands product (BBP) als internationale beleidsdoelstelling, omschreven in SDG8, opgeven en in plaats daarvan focussen op wereldwijde samenwerking, zoals omschreven in SDG17. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het artikel ‘How healthy is a ‘healthy economy’? [...]

Private sector development en UHC

Kan het versterken van de private sector hand in hand gaan met het versterken van gezondheidssystemen in lage inkomenslanden? We deden een case study in Tanzania waar Nederlands geld voor ontwikkelingshulp - via beleidsinstrumenten om bedrijven te versterken - werd ingezet in de zorgsector.  In 'Best Public value for public money? The case of match-funded [...]

Interactief overzicht van onze hoogtepunten van ons werk

Wellicht heb je ze al eerder gezien; de hoogtepunten uit ons werk in 2018. Maar nog niet eerder zag je ze zo mooi gepresenteerd als nu: in een nieuw interactief document. In dit interactief document nemen we je mee langs mooie resultaten van onze programma’s, de wijze waarop wij kennis delen en hoe we samenwerken [...]

Dit is onze nieuwe strategie voor 2019-2023

Met trots publiceren wij onze strategie voor de periode 2019-2023. We hebben onze strategie en de kritieke problemen waarop we ons richten aangescherpt op basis van huidige trends en verschuivingen in global health. De komende jaren zullen wij nauw blijven samenwerken met partnerorganisaties en ons blijven inzetten voor structurele verandering om de mondiale gezondheid te [...]

Een internationaal plan voor SDG3

Twaalf multilaterale organisaties uit de gezondheidssector werken aan een plan om het Duurzame Ontwikkelingsdoel voor de gezondheid (SDG3) te realiseren. Zij hebben als doel om hun inspanningen te versnellen, op elkaar afstemmen en te evalueren en beoordelen. Dit plan – het Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being (afgekort als GAP) -wordt in september [...]

16 mei in de rode hoed: farma’s other futures

Steeds meer medicijnen zijn onbetaalbaar geworden. Is er dan echt geen alternatief? Op donderdag 16 mei organiseren Wemos, Commons Network en de Rode Hoed het debat ‘Farma’s Other Futures’, waar artsen, onderzoekers, politici en experts alternatieven voor het huidige systeem bespreken. Terwijl farmaceutische bedrijven zoveel mogelijk winst uit hun medicijnen halen, staan de overheid en [...]