Financiering

FINANCIERING VOOR GEZONDHEID

Een goed werkend gezondheidssysteem, dat voorziet in de basisbehoeftes van de hele bevolking, vereist dat er voldoende, betrouwbare en effectief gekanaliseerde financiering is. Echter, in veel lage- en middeninkomenslanden zijn gezondheidsbudgetten ontoereikend om het nodige aantal gezondheidswerkers te werven en behouden. Zorgkosten – waaronder de eigen bijdrage – drijven teveel mensen de armoede in. Als partner in het Health Systems Advocacy Partnership pleit Wemos voor Universal Health Coverage.

Alle landen hebben afgesproken om tegen het jaar 2030 Universal Health Coverage te bereiken, als onderdeel van de op internationaal niveau aangenomen Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Volgens onderzoek zijn publieke middelen en een landen-specifieke financieringsstrategie onmisbaar voor Universal Health Coverage. Toegang tot essentiële gezondheidsdiensten voor de héle bevolking – naar behoefte en onafhankelijk van geografische locatie of financiële draagkracht – is een publieke verantwoordelijkheid. Bevolkingsgroepen die nauwelijks toegang hebben tot deze diensten moeten prioritaire aandacht krijgen.

Wemos pleit voor het versterken van publieke middelen voor gezondheid

Het behalen van duurzame resultaten in het versterken van gezondheidssystemen van lage-inkomenslanden, waaronder zorgpersoneel, vraagt om een grotere nationale begrotingsruimte. Maar deze taak moet niet tot individuele landen alleen behoren. Wemos vindt dat de internationale gemeenschap beter kan en moet bijdragen aan de versterking van nationale gezondheidsbudgetten van landen die dat nodig hebben. Enerzijds door middel van  méér en effectievere gezondheidsgerelateerde ontwikkelingssteun (development assistance for health). Anderzijds door het tegengaan van praktijken en voorwaarden die de zorgbegrotingsruimte onnodig beperken.

Finance for a sustainble health workforce

Onze kernboodschappen op het gebied van financiering voor gezondheid luiden als volgt:

  • Hoge-inkomenslanden doen er goed aan meer te investeren in gezondheid wereldwijd door middel van ontwikkelingssteun.
  • Gezondheidsgerelateerde ontwikkelingssteun moet beter gecoördineerd en gekanaliseerd worden.
  • Onnodige beperkingen aan en voorwaarden voor allocatie van overheidsbudget aan gezondheid moeten verwijderd worden.

Onze hoogtepunten van 2018

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Dit betekent ook: tijd voor reflectie. Daarom hebben wij onze hoogtepunten van 2018 eens onder de loep genomen. Met als resultaat dat we met trots terugkijken op ons werk voor health for all. 2018 ging van start met een drukbezochte bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel – ‘How [...]

Wemos stuurt open brief aan de GFF, ondertekend door meer dan 50 organisaties

In een open brief, onderschreven door meer dan 50 maatschappelijke organisaties, roept Wemos de Global Financing Facility (GFF) op om aandacht te geven aan vier prioriteitspunten om de gezondheid en het leven van vrouwen, adolescenten en kinderen te verbeteren. De brief is verstuurd in aanloop naar de replenishment-bijeenkomst van de GFF, die plaatsvindt op 6 [...]

Speciale editie Global Health Café met Peter Salama

Op 3 oktober is Dr. Peter Salama, Deputy Director General for Emergency Preparedness and Response van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in Nederland om een presentatie te geven tijdens een speciale editie van de Global Health Cafés. Wemos is co-organisator van de reeks Global Health Cafés. Dr. Salama, medisch epidemioloog, zal een presentatie geven over ‘Ebola again: [...]

Bekijk onze nieuwe animatie over financiering voor zorgpersoneel

Wat is een gezondheidssysteem precies? En wat heeft gebrek aan financiering te maken met de huidige mondiale zorgpersoneelscrisis? Wacht niet langer met deze brandende vragen en bekijk onze nieuwe animatiefilm over financiering voor zorgpersoneel. Gezondheidswerkers zijn cruciaal voor een gezondheidssysteem. Veel lage- en middeninkomenslanden hebben echter onvoldoende geld om nieuwe banen in de zorg te [...]

Farmaceuten ontwijken belasting via Nederland

De vier grootste farmaceutische bedrijven ter wereld verschuiven winsten massaal naar belastingparadijzen, waaronder Nederland. Dit is de conclusie van een nieuw onderzoek van Oxfam Novib. Wemos vindt dit onacceptabel. Uit het Oxfam-rapport ‘Medicijn voor armoede’ blijkt hoe weinig transparant de farmagiganten Abbott, Johnsson & Johnson, Merck en Pfizer zijn over waar ze hun winsten maken [...]

Verdiep je in gezondheid wereldwijd met ons kennisplatform

Vandaag lanceren wij ons nieuwe kennisplatform. Wil je weten wat Wemos zoal gepubliceerd heeft over toegang tot zorgpersoneel of medicijnen? Of zoek je onderzoeksrapporten over financiering voor gezondheid in lage-inkomenslanden? Vind dit (en nog veel meer) op ons kennisplatform. Onze Engelstalige publicaties op het kennisplatform zijn gericht op onze thema’s zorgpersoneel, financiering voor gezondheid, en [...]