gezondheidsbeleid

GOED BESTUUR

Volksgezondheid wordt sterk beïnvloed door mondiale ontwikkelingen zoals vrije handel, klimaatverandering en bevolkingsgroei. Veel gezondheidsuitdagingen liggen niet enkel op nationaal niveau, maar overstijgen landsgrenzen. Dat betekent dat we niet langer naar puur nationale oplossingen moeten zoeken. Voor veel gezondheidsuitdagingen ontbreekt nog supranationaal beleid. Om deze uitdagingen aan te pakken zijn goede samenwerking, beleid en bestuur op mondiaal niveau nodig.

In onze pleitbezorging richten we ons op:

  • Het voorzorgsprincipe: bescherming van het belang van volksgezondheid;
  • Beleidscoherentie: gezondheid maakt deel uit van alle beleid;
  • Het voorkomen van belangenverstrengeling: gezondheid heeft voorrang boven commerciële belangen.

Mondiale gezondheidssystemen

Het grensoverstijgende karakter van gezondheid is goed zichtbaar bij de verspreiding van infectieziekten, de veranderingen in voedingspatronen en de gevolgen van klimaatverandering voor volksgezondheid. Daarnaast zijn gezondheidssystemen steeds mondialer geworden, net als financieringsstromen. Zo gaan patiënten vaker de grens over voor zorg, en is er een stroom van zorgpersoneel dat migreert naar andere landen. Daarmee ontstaat grotere wederzijdse afhankelijkheid en een gedeeld belang om gezondheid als een gemeenschappelijk goed te waarborgen. De geschiedenis leert dat een gezonde, sociale samenleving bijdraagt aan vrede en stabiliteit, duurzame economische groei en maatschappelijk welzijn. Dit geldt wereldwijd.

Wemos pleit voor versterking en democratisering van bestuur voor mondiale gezondheid

Beleidsniveaus

Sturingsmechanismen zijn er op nationaal, regionaal en mondiaal niveau. Wij richten onze beleidsanalyse op alle drie niveaus:

  • Op het nationale niveau richt Wemos zich op beleid van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en andere relevante ministeries en niet-overheidsinstanties.
  • Op het regionale niveau richt Wemos zich op beleid van de Europese Unie. Hierin werken wij nauw samen met verwante netwerken zoals Eurohealthnet en European Public Health Alliance (EPHA).
  • Op het internationale niveau richt Wemos zich vooral op de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hierin werken wij nauw samen met het Medicus Mundi International (MMI) netwerk.
nl_NLDutch