Zorg-personeel

HUMAN RESOURCES FOR HEALTH

Gezondheidswerkers zijn oneerlijk verdeeld over de wereld. Wemos pleit daarom voor duurzaam en eerlijk zorgpersoneelsbeleid. Naar verwachting komen er tegen het jaar 2030 40 miljoen nieuwe banen in de gezondheidszorg bij, de meeste in midden- en hoge-inkomenslanden. Lage-inkomenslanden zien in dezelfde periode het tekort aan gezondheidswerkers juist groeien tot 18 miljoen. Dit zal schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid in deze landen.

Ons werk op het gebied van mobiliteit van zorgpersoneel is onderdeel van het Health Systems Advocacy Partnership, dat gericht is op het versterken van gezondheidssystemen in Sub-Saharaans Afrika evenals wereldwijd. De mobiliteit van gezondheidswerkers neemt toe en hun migratiepatronen worden dynamischer. De toename van vacatures in Europese hoge-inkomenslanden – die hogere salarissen en betere faciliteiten bieden – heeft een aanzuigende werking op zorgpersoneel uit lage-inkomenslanden met slechte werkomstandigheden en zwakke gezondheidssystemen. Dit zorgt ervoor dat het zorgpersoneelstekort in lage-inkomenslanden alleen maar oploopt en dat de volksgezondheid slechter wordt.

 

Maar lage-inkomenslanden hebben ook een aanzuigende werking op gezondheidswerkers uit zowel lage- als hoge-inkomenslanden. En de migratie van gezondheidswerkers vindt niet alleen plaats tussen landen, maar ook in landen zelf, evenals in én tussen verschillende regio’s. Dit toont aan dat de mobiliteit van zorgpersoneel wereldwijd geen een- of tweerichtingsverkeer is, maar heel dynamisch is.

WHO Code

Ons uitgangspunt is dat landen geen ontwikkelingsgeld voor gezondheid zouden moeten uitgeven, als ze tegelijkertijd zorgpersoneel aantrekken uit landen waar een tekort heerst.

 

De discussie over de toegenomen mobiliteit en migratie van zorgpersoneel moet juist ook gaan over herverdeling en goede werkomstandigheden. Samen met onze Afrikaanse partnerorganisaties zien wij erop toe dat zorginstellingen, vakbonden, beroepsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, zorgpersoneel, wervingsbureaus, migrantenorganisaties en ministeries zich houden aan de mondiale gedragscode van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor ethische werving van gezondheidswerkers. De code ontmoedigt de onethische werving van zorgpersoneel, aangezien dit zwakke gezondheidssystemen ondermijnt.

Wemos pleit voor verantwoorde werving van buitenlands zorgpersoneel

Coherent beleid voor een duurzaam zorgpersoneelsbestand

Beleidsmakers in de Europese Unie en Europese lidstaten moeten een coherente aanpak hanteren om zowel in als buiten Europa een duurzaam zorgpersoneelsbestand te kunnen realiseren en behouden. Dit vraagt om samenwerking tussen de zorgsector en andere sectoren – onderwijs, arbeid, migratie en financiën – in lijn met de WHO Code en andere internationaal afspraken op het gebied van zorgpersoneel.

Onze aanbevelingen luiden daarom als volgt:

  • EU lidstaten (waaronder Nederland) zetten zich in voor een duurzaam binnenlands zorgpersoneelsbestand, en niet terugvallen op ‘snelle oplossingen’ door zorgpersoneel te werven uit landen met een zwak gezondheidssysteem.
  • EU lidstaten (waaronder Nederland) co-investeren – in lijn met internationale afspraken zoals de WHO Code voor ethische werving van zorgpersoneel, de mondiale strategie voor Zorgpersoneel, en het vijfjaren actieplan voor werkgelegenheid in de zorg en inclusieve economische groei – als donoren in zorgpersoneel in lage-inkomenslanden.
  • EU lidstaten (waaronder Nederland) en Afrikaanse landen in het Health Systems Advocacy Partnership verbeteren data op het gebied van de mobiliteit en migratie van zorgpersoneel, geheel in lijn met provisies in de WHO Code en het protocol van de Vereniging van de Medische Raad van Afrika (AMCOA) en volgens aanbevelingen van de VN HEEG Commissie.

Health Workers for All

Van 2013 tot voorjaar 2016 coördineerde Wemos het Europese project Health Workers for All, waaraan acht landen meededen. Binnen het project verzamelden we case studies uit verschillende landen, organiseerden expert meetings en een handtekeningactie. Lees de eindpublicatie of ga naar onze Health Workers for All-pagina.

Wemos’ input voor de strategie Jeugd, Onderwijs en Werkgelegenheid van Buitenlandse Zaken

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) ontwikkelt een strategie om te investeren in betere toekomstperspectieven voor jongeren, met een focus op onderwijs en werk. De doelgroep van deze strategie bestaat uit jongeren (15-35 jaar) in de Sahel, de Hoorn van Afrika en de MENA-regio's (Midden-Oosten en Noord-Afrika). Wemos heeft input over dit onderwerp gegeven [...]

Het belang van investeren in gezondheidszorg: Wemos in Vice Versa

Het op een fatsoenlijke en eerlijke manier creëren van werkgelegenheid is één van de grootste mondiale uitdagingen van deze tijd. Deze boodschap bracht Vice Versa - journalistiek platform voor mondiale samenwerking - afgelopen week met hun banenspecial ‘De wereld van Werk’. Onze directeur Mariëlle Bemelmans beschrijft hierin deze urgente en complexe kwestie binnen de gezondheidssector: [...]

Interactief overzicht van onze hoogtepunten van ons werk

Wellicht heb je ze al eerder gezien; de hoogtepunten uit ons werk in 2018. Maar nog niet eerder zag je ze zo mooi gepresenteerd als nu: in een nieuw interactief document. In dit interactief document nemen we je mee langs mooie resultaten van onze programma’s, de wijze waarop wij kennis delen en hoe we samenwerken [...]

Dit is onze nieuwe strategie voor 2019-2023

Met trots publiceren wij onze strategie voor de periode 2019-2023. We hebben onze strategie en de kritieke problemen waarop we ons richten aangescherpt op basis van huidige trends en verschuivingen in global health. De komende jaren zullen wij nauw blijven samenwerken met partnerorganisaties en ons blijven inzetten voor structurele verandering om de mondiale gezondheid te [...]

Onze hoogtepunten van 2018

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Dit betekent ook: tijd voor reflectie. Daarom hebben wij onze hoogtepunten van 2018 eens onder de loep genomen. Met als resultaat dat we met trots terugkijken op ons werk voor health for all. 2018 ging van start met een drukbezochte bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel – ‘How [...]

Wie betaalt het zorgpersoneel in Malawi?

Malawi kampt nog steeds met een groot zorgpersoneelstekort, ondanks maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er meer geschoold zorgpersoneel komt. Een nieuw rapport van Wemos over de fiscale ruimte voor gezondheid in Malawi toont aan dat dit tekort grotendeels te wijten is aan onvoldoende financiering. Malawi heeft ongeveer 0,5 zorgmedewerker per 1.000 inwoners. Een schril [...]