Zorg-personeel

HUMAN RESOURCES FOR HEALTH

Gezondheidswerkers zijn oneerlijk verdeeld over de wereld. Wemos pleit daarom voor duurzaam en eerlijk zorgpersoneelsbeleid. Naar verwachting komen er tegen het jaar 2030 40 miljoen nieuwe banen in de gezondheidszorg bij, de meeste in midden- en hoge-inkomenslanden. Lage-inkomenslanden zien in dezelfde periode het tekort aan gezondheidswerkers juist groeien tot 18 miljoen. Dit zal schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid in deze landen.

Ons werk op het gebied van mobiliteit van zorgpersoneel is onderdeel van het Health Systems Advocacy Partnership, dat gericht is op het versterken van gezondheidssystemen in Sub-Saharaans Afrika evenals wereldwijd. De mobiliteit van gezondheidswerkers neemt toe en hun migratiepatronen worden dynamischer. De toename van vacatures in Europese hoge-inkomenslanden – die hogere salarissen en betere faciliteiten bieden – heeft een aanzuigende werking op zorgpersoneel uit lage-inkomenslanden met slechte werkomstandigheden en zwakke gezondheidssystemen. Dit zorgt ervoor dat het zorgpersoneelstekort in lage-inkomenslanden alleen maar oploopt en dat de volksgezondheid slechter wordt.

 

Maar lage-inkomenslanden hebben ook een aanzuigende werking op gezondheidswerkers uit zowel lage- als hoge-inkomenslanden. En de migratie van gezondheidswerkers vindt niet alleen plaats tussen landen, maar ook in landen zelf, evenals in én tussen verschillende regio’s. Dit toont aan dat de mobiliteit van zorgpersoneel wereldwijd geen een- of tweerichtingsverkeer is, maar heel dynamisch is.

WHO Code

Ons uitgangspunt is dat landen geen ontwikkelingsgeld voor gezondheid zouden moeten uitgeven, als ze tegelijkertijd zorgpersoneel aantrekken uit landen waar een tekort heerst.

 

De discussie over de toegenomen mobiliteit en migratie van zorgpersoneel moet juist ook gaan over herverdeling en goede werkomstandigheden. Samen met onze Afrikaanse partnerorganisaties zien wij erop toe dat zorginstellingen, vakbonden, beroepsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, zorgpersoneel, wervingsbureaus, migrantenorganisaties en ministeries zich houden aan de mondiale gedragscode van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor ethische werving van gezondheidswerkers. De code ontmoedigt de onethische werving van zorgpersoneel, aangezien dit zwakke gezondheidssystemen ondermijnt.

Wemos pleit voor verantwoorde werving van buitenlands zorgpersoneel

Zorgpersoneel en gender

Wereldwijd vertegenwoordigen vrouwen 70,3% van de beroepsbevolking binnen de gezondheids- en sociale sector. Daarvan bestaat 80% uit verpleegkundigen, en 90% hiervan zijn vrouw. Dit maakt hen de overgrote meerderheid in het gezondheidssysteem. Desondanks zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Bovendien lopen ze een hoger risico op (seksuele) intimidatie, discriminatie, vooroordelen, en deskilling dan hun mannelijke collega’s. We pleiten voor meer investeringen in gekwalificeerd zorgpersoneel en goede arbeidsomstandigheden, zodat meer vrouwen kunnen deelnemen aan de formele gezondheids- en sociale sector, in alle subgroepen, inclusief lokale zorgmedewerkers. Op persoonlijk vlak profiteren vrouwen van meer arbeidskansen – ze bieden hen een vaste inkomen, baanzekerheid en carrièremogelijkheden – én dragen bij aan het versterken van gezondheidsdiensten en het gezondheidssysteem als geheel.

 

Coherent beleid voor een duurzaam zorgpersoneelsbestand

Beleidsmakers in de Europese Unie en Europese lidstaten moeten een coherente aanpak hanteren om zowel in als buiten Europa een duurzaam zorgpersoneelsbestand te kunnen realiseren en behouden. Dit vraagt om samenwerking tussen de zorgsector en andere sectoren – onderwijs, arbeid, migratie en financiën – in lijn met de WHO Code en andere internationaal afspraken op het gebied van zorgpersoneel.

Onze aanbevelingen luiden daarom als volgt:

  • EU lidstaten (waaronder Nederland) zetten zich in voor een duurzaam binnenlands zorgpersoneelsbestand, en niet terugvallen op ‘snelle oplossingen’ door zorgpersoneel te werven uit landen met een zwak gezondheidssysteem.
  • EU lidstaten (waaronder Nederland) co-investeren – in lijn met internationale afspraken zoals de WHO Code voor ethische werving van zorgpersoneel, de mondiale strategie voor Zorgpersoneel, en het vijfjaren actieplan voor werkgelegenheid in de zorg en inclusieve economische groei – als donoren in zorgpersoneel in lage-inkomenslanden.
  • EU lidstaten (waaronder Nederland) en Afrikaanse landen in het Health Systems Advocacy Partnership verbeteren data op het gebied van de mobiliteit en migratie van zorgpersoneel, geheel in lijn met provisies in de WHO Code en het protocol van de Vereniging van de Medische Raad van Afrika (AMCOA) en volgens aanbevelingen van de VN HEEG Commissie.

Health Workers for All

Van 2013 tot voorjaar 2016 coördineerde Wemos het Europese project Health Workers for All, waaraan acht landen meededen. Binnen het project verzamelden we case studies uit verschillende landen, organiseerden expert meetings en een handtekeningactie. Ga naar de Health Workers for All-pagina voor meer informatie.

Financiering voor zorgpersoneel in Uganda: uitdagingen en kansen

Maar één bekwame zorgverlener per 1000 inwoners, in een land dat 40 miljoen inwoners telt – een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Zorguitgaven van 51 Amerikaanse dollar per inwoner, waarvan maar 8 dollar uit het overheidsbudget komt. Dit zijn de feiten in Uganda, een land dat al jarenlang worstelt met een enorm tekort […]

Van zorgpersoneelscrisis naar kansen

Deze week publiceerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken de jongerenstrategie ‘Youth At Heart’. Met deze strategie, waarop we afgelopen zomer input hebben geleverd, wil de Nederlandse overheid investeren in meer perspectief voor jongeren in de regio's Sahel, Hoorn van Afrika en het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA), met name op het gebied van onderwijs en werk. [...]

Het warme hart van Afrika

Valeria Huisman Wekenlang werken zonder elektriciteit en water. Het licht van je mobiele telefoon gebruiken bij een bevalling. Dit zijn de werkomstandigheden van een groot deel van het zorgpersoneel in Malawi. Ondanks deze (en meer) problemen, blijft het personeel gemotiveerd om voor hun patiënten te zorgen. 'I was just born to be a nurse', aldus [...]

Wemos’ input voor de strategie Jeugd, Onderwijs en Werkgelegenheid van Buitenlandse Zaken

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) ontwikkelt een strategie om te investeren in betere toekomstperspectieven voor jongeren, met een focus op onderwijs en werk. De doelgroep van deze strategie bestaat uit jongeren (15-35 jaar) in de Sahel, de Hoorn van Afrika en de MENA-regio's (Midden-Oosten en Noord-Afrika). Wemos heeft input over dit onderwerp gegeven [...]

Het belang van investeren in gezondheidszorg: Wemos in Vice Versa

Het op een fatsoenlijke en eerlijke manier creëren van werkgelegenheid is één van de grootste mondiale uitdagingen van deze tijd. Deze boodschap bracht Vice Versa - journalistiek platform voor mondiale samenwerking - afgelopen week met hun banenspecial ‘De wereld van Werk’. Onze directeur Mariëlle Bemelmans beschrijft hierin deze urgente en complexe kwestie binnen de gezondheidssector: [...]

Meer ruimte voor het maatschappelijk middenveld bij de Global Financing Facility

Met een kritische blik volgt Wemos de ontwikkelingen en resultaten van de Global Financing Facility (GFF) for Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health. Onze nieuwe, interactieve story laat zien hoe we meer ruimte creëren voor het maatschappelijk middenveld om haar beter te betrekken bij de GFF, opdat dit global health initiatief verbeterd wordt. Om [...]