Zorg-personeel

HUMAN RESOURCES FOR HEALTH

Iedereen wil de juiste zorg kunnen krijgen van goed opgeleid en gemotiveerd zorgpersoneel. Zorgmedewerkers zijn wereldwijd echter ongelijk verdeeld, waardoor veel landen kampen met ernstige zorgpersoneelstekorten. Naar verwachting is er in 2030 een tekort van meer dan 10 miljoen zorgmedewerkers, vooral in lage- en lage-middeninkomenslanden.

Wemos analyseert beleid rond zorgpersoneel en doet beleidsaanbevelingen om deze te verbeteren. Ook werken wij samen met andere maatschappelijke organisaties om (gezamenlijk) nationale en Europese beleidsmakers en mondiale gezondheidsdonoren op te roepen een eerlijk en effectief personeelsbeleid te ontwikkelen.

Wij pleiten voor de volgende veranderingen, om bij te dragen tot een optimale toegang tot zorgpersoneel voor iedereen:

  1. Meer nationale en externe financiering voor zorgpersoneel.
  2. Eerlijke verdeling van zorgpersoneel.

Voldoende financiering voor zorgpersoneel

Situatie

De meeste lage- en middeninkomenslanden kampen met een ernstig zorgpersoneelstekort. Hoeveel zorgmedewerkers worden opgeleid, zijn er vaak geen vaste banen voor hen vanwege gebrek aan financiering voor hun salaris. Als gevolg daarvan zijn de zorgmedewerkers die wel een baan hebben overbelast en niet in staat de juiste aandacht en zorg te verlenen, waaronder seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Hoewel donoren en regeringen het erover eens zijn dat uitbreiding van het aantal zorgmedewerkers dringend noodzakelijk is, is er een gebrek aan inzet van donoren, omdat de financiering van zorgpersoneel als een nationale verantwoordelijkheid wordt beschouwd.

 

Oplossing
Op korte tot middellange termijn pleit Wemos voor verdere langetermijninvesteringen van mondiale gezondheidsactoren in het zorgpersoneel in lage- en middeninkomenslanden, om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed personeel, en om de beste voorwaarden te scheppen voor behoud van het personeel. Binnen de Europese Unie pleiten wij ervoor dat de lidstaten ook in hun zorgmedewerkers investeren, door gebruik te maken van de bestaande EU-financieringsinstrumenten. Uiteindelijk moeten alle landen hun binnenlandse middelen verhogen in overeenstemming met de mondiale doelstellingen, op lange termijn investeren in planning en prognoses, en in werving, ontwikkeling, het opleiden, het behoud en het beheer van hun zorgmedewerkers.

Eerlijke verdeling van zorgpersoneel

Situatie

Door onvoldoende investeringen in hun zorgpersoneel zien veel landen in Europa hun zorgmedewerkers naar andere landen vertrekken, waar ze op zoek gaan naar betere arbeidsomstandigheden, betere loopbaankansen of hogere salarissen. Deze zogenaamde “pull-factoren” in de bestemmingslanden en “push-factoren” in de herkomstlanden – zoals onvoldoende arbeidskansen of suboptimale arbeidsomstandigheden – stimuleren de migratie van zorgmedewerkers en de mobiliteit op de interne markt van de EU, die vrij verkeer van personen mogelijk maakt. Hierdoor blijven de uitzendende landen achter met onvoldoende zorgmedewerkers en zwakke gezondheidssystemen, wat de inspanningen voor veerkrachtige gezondheidssystemen en voldoende zorgpersoneel voor iedereen belemmert, vooral voor de meest kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen.

 

Oplossing
Wij pleiten ervoor dat de Europese Commissie haar inspanningen ter verbetering van de volksgezondheid opvoert en haar individuele lidstaten steunt bij het aanpakken van het zorgpersoneelstekort in Europa, door deze te benaderen als een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid, die gezamenlijke oplossingen vereist. Nationale regeringen kunnen deze crisis niet alleen oplossen. Landen met een zorgpersoneelstekort, die vertrouwen op de “snelle oplossing” van werving uit het buitenland (ontvangende landen), en landen die hun zorgmedewerkers zien migreren (uitzendende landen), moeten allemaal investeren in betere werk- en leefomstandigheden, en in professionele ontwikkeling om hun zorgpersoneel te behouden en gemotiveerd te houden. Daarom willen wij via onze projecten AHEAD en Pillars of Health de aandacht vestigen op de dringende noodzaak om de beschikbaarheid van zorgpersoneel in Europa te verbeteren, door onderzoek te doen en data te verzamelen en deze te delen en evidence-based beleidsoplossingen voor te stellen. Wij pleiten ook voor het versterken van strategieën voor zorgpersoneel om gebieden aan te pakken die kwetsbaar zijn om zogeheten zorgwoestijnen (medical deserts) te worden, vaak als gevolg van de emigratie van zorgmedewerkers, met als gevolg beperkte gezondheidsdiensten en onvervulde zorgbehoeften onder de bevolking.

Wemos viert wereldgezondheidsdag 2023 en 75 jaar WHO

Dit jaar valt Wereldgezondheidsdag op 7 april samen met de 75ste verjaardag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Met haar jubileumcampagne “Health for all: 75 years of improving public health” roept de WHO op tot actie voor gelijkheid in gezondheid, waaronder bescherming van en investeringen in zorgpersoneel. Ter ere van haar 75ste verjaardag belichten we enkele initiatieven […]

Verklaring over zorgpersoneel aangenomen in Boekarest

Op woensdag 22 maart hebben de lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie en andere stakeholders de Verklaring van Boekarest over de gezondheids- en zorgwerkers ondertekend. Regeringen, beroepsverenigingen, onderzoeksinstellingen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en  anderen beloven hiermee samen te werken om de werving, het aanbod en het behoud van zorgpersoneel te verbeteren. Onze collega’s Aysel Rahimli en Corinne Hinlopen […]

Video AHEAD-webinar over beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken

Welke beleidsopties zouden een effectieve oplossing kunnen bieden voor zorgwoestijnen (medical deserts)? Deze vraag bespraken de partners van het project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD), waaronder Wemos, tijdens onze webinar op 15 maart. Deze beleidsopties waren de uitkomst van onze workshops over participatieve consensusvorming met belanghebbenden in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië […]

Nieuwe video: de zorgpersoneelscrisis in Europa is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Door een tekort aan zorgpersoneel kunnen veel inwoners in Europese landen niet de juiste zorg krijgen van een bevoegde en gemotiveerde zorgmedewerker. In onze nieuwe video roepen we Europese beleidsmakers daarom op om de Europese zorgpersoneelscrisis te benaderen als een gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid, en om de EU-lidstaten te ondersteunen met het aanpakken van deze […]

Onze hoogtepunten van 2022

Bij Wemos streven we naar een wereld waarin iedereen zo gezond mogelijk kan leven. Hoeveel geld je hebt, wie je bent of waar je woont, mag je gezondheid niet belemmeren. Helaas is er nog veel ongelijkheid in de wereld. Dat werkt door in iemands kansen op een gezond bestaan. Wij zetten ons in voor structurele […]

Onze hoogtepunten van 2021: momentum pakken voor wereldwijde gezondheid

Bij Wemos willen we dat alle mensen, overal ter wereld, de gezondheidszorg krijgen die zij nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen. De weg om dat doel te bereiken is verre van geplaveid. In 2021 hebben we echter kansen gezien én gegrepen om de structurele veranderingen die we beogen aan te kaarten en een stukje dichterbij te brengen. […]

Lancering EU Health Workforce Projects Cluster: hoe kunnen we zorgwoestijnen aanpakken?

Tijdens de webinar ‘How to effectively manage medical deserts, task shifting and retention policies?’ op 20 september lanceert het EU Health Policy Forum het netwerk Health Workforce Projects Cluster. Eén van de vijf projecten binnen dit cluster is het EU-project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD), waarvan Wemos penvoerder is. Tijdens de […]

De pandemie en de comeback van ‘de sterke overheid’

Al een jaar lang confronteert de coronapandemie landen wereldwijd met de problemen in hun zorgstelsels, grotendeels veroorzaakt door terugtredende overheden, bezuinigingen en de introductie van marktwerking in de zorg. De crisis biedt dan ook kansen voor een comeback van een sterke, sturende overheid. Als onderdeel van een binnenkort te verschijnen verkiezingsspecial, sprak Vice Versa hierover […]

Waarom Nederland meer moet investeren in ontwikkelingssamenwerking en gezondheid wereldwijd

In een petitie roepen Nederlandse organisaties, waaronder Wemos, de Nederlandse regering op om in de volgende regeringsperiode (2021-2025) extra te investeren in ontwikkelingssamenwerking en gezondheid wereldwijd. Ziekten gaan over grenzen heen; de Covid-19-pandemie maakt dit extra zichtbaar. Het is daarom essentieel dat landen samenwerken om de wereld veiliger en gezonder te maken. Sta jij hier […]

Naar gezondheid voor iedereen in het jaar van corona: onze hoogtepunten in 2020

Wat deed Wemos voor de mondiale gezondheid in het jaar dat deze ernstig werd bedreigd? We pleitten voor kennisdeling over Covid-19-vaccins, creëerden bewustwording over de risico’s van commercie in gezondheidszorg, ontwikkelden een nieuw programma over mobiliteit van zorgpersoneel, en nog veel meer. Lees er alles over in ons interactieve overzicht van de hoogtepunten van ons […]

Global Skills Partnerships op het gebied van migratie: uitdagingen en risico’s voor de zorg

Migratie en mobiliteit van zorgpersoneel wordt steeds makkelijker door bilaterale (land-tot-land) overeenkomsten, waarbij zowel publieke als private spelers betrokken zijn. Er bestaan ​​al veel van dergelijke overeenkomsten, maar de details zijn vaag en er is veel onduidelijkheid over wie hier over onderhandelt. Wemos’ beleidsonderzoeker mondiale gezondheid Corinne Hinlopen en Remco van de Pas van de […]

De COVID-19-pandemie en het zorgpersoneelstekort

Human resources for health-team Reflecties op de WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel Deze week vindt alweer de 73e editie van de World Health Assembly (WHA) plaats. De lidstaten komen voor deze editie virtueel bijeen om hun belangrijkste uitdagingen te bespreken. Naast de COVID-19-pandemie is een grote uitdaging het […]

Investing in Health Workers: Neem deel aan ons webinar op 4 december

De Covid-19-pandemie heeft opnieuw aangetoond dat goed betaalde en voldoende bemande, bekwame, gemotiveerde en goed uitgeruste zorgmedewerkers de hoeksteen vormen van goede, integrale kwaliteitsgezondheidszorg. De Dutch Global Health Alliance nodigt u uit voor een webinar waarin het belang van onderwijs en beloning van zorgpersoneel in lage- en middeninkomenslanden (LMIC) wordt besproken en hoe de Nederlandse […]

Nieuwe HSAP-video: het belang van sterke gezondheidssystemen

De COVID-19-pandemie heeft pijnlijk laten zien wat er gebeurt als het gezondheidssysteem van een land niet kan voorzien in de behoeften van de bevolking. Zwakke gezondheidssystemen moeten daarom versterkt worden tot veerkrachtige, goed functionerende en duurzaam gefinancierde systemen met voldoende zorgpersoneel. Niet alleen voor acute volksgezondheidscrises, maar ook om ervoor te zorgen dat seksuele en […]

European Health Forum Gastein 2020: UHC en de rol van zorgpersoneel

Op woensdag 30 september neemt Wemos’ global health advocate Corinne Hinlopen deel aan een paneldiscussie over ‘Universal Health Coverage and the role of the health workforce: building on the momentum from COVID-19’. De paneldiscussie maakt deel uit van het programma van het European Health Forum Gastein (30 september – 2 oktober), met als overkoepelend thema […]

Wereldgezondheidsdag 2020: de (huidige) staat van de wereld en onze verpleegkundigen

Vandaag, op Wereldgezondheidsdag, en in de Year of the Nurse and Midwife, wordt het allereerste State of the World Nursing Report 2020 gelanceerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en partners doen hiermee een oproep tot urgente investeringen in verpleegkundigen. Het rapport komt op een cruciaal moment waarop wereldleiders zich richten op het realiseren van Universal Health Coverage […]

Gezondheidszorg: een vitaal beroep

Human resources for Health-team Het is opvallend wat een crisis zoals de COVID-19-uitbraak teweeg kan brengen. Vijf jaar geleden zagen we dat vanwege bezuinigingen de financiering voor langdurige zorg, thuiszorg en jeugdzorg in Nederland ernstig beperkt werd. Veel zorgorganisaties gingen failliet en 80.000 zorgverleners verloren hun baan. En toen de economie eenmaal weer begon te […]

Financiering voor zorgpersoneel in Uganda: uitdagingen en kansen

Maar één bekwame zorgverlener per 1000 inwoners, in een land dat 40 miljoen inwoners telt – een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Zorguitgaven van 51 Amerikaanse dollar per inwoner, waarvan maar 8 dollar uit het overheidsbudget komt. Dit zijn de feiten in Uganda, een land dat al jarenlang worstelt met een enorm tekort […]

Van zorgpersoneelscrisis naar kansen

Deze week publiceerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken de jongerenstrategie ‘Youth At Heart’. Met deze strategie, waarop we afgelopen zomer input hebben geleverd, wil de Nederlandse overheid investeren in meer perspectief voor jongeren in de regio's Sahel, Hoorn van Afrika en het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA), met name op het gebied van onderwijs en werk. [...]

Het warme hart van Afrika

Valeria Huisman Wekenlang werken zonder elektriciteit en water. Het licht van je mobiele telefoon gebruiken bij een bevalling. Dit zijn de werkomstandigheden van een groot deel van het zorgpersoneel in Malawi. Ondanks deze (en meer) problemen, blijft het personeel gemotiveerd om voor hun patiënten te zorgen. 'I was just born to be a nurse', aldus [...]

Wemos’ input voor de strategie Jeugd, Onderwijs en Werkgelegenheid van Buitenlandse Zaken

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) ontwikkelt een strategie om te investeren in betere toekomstperspectieven voor jongeren, met een focus op onderwijs en werk. De doelgroep van deze strategie bestaat uit jongeren (15-35 jaar) in de Sahel, de Hoorn van Afrika en de MENA-regio's (Midden-Oosten en Noord-Afrika). Wemos heeft input over dit onderwerp gegeven [...]

Het belang van investeren in gezondheidszorg: Wemos in Vice Versa

Het op een fatsoenlijke en eerlijke manier creëren van werkgelegenheid is één van de grootste mondiale uitdagingen van deze tijd. Deze boodschap bracht Vice Versa - journalistiek platform voor mondiale samenwerking - afgelopen week met hun banenspecial ‘De wereld van Werk’. Onze directeur Mariëlle Bemelmans beschrijft hierin deze urgente en complexe kwestie binnen de gezondheidssector: [...]

Meer ruimte voor het maatschappelijk middenveld bij de Global Financing Facility

Met een kritische blik volgt Wemos de ontwikkelingen en resultaten van de Global Financing Facility (GFF) for Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health. Onze nieuwe, interactieve story laat zien hoe we meer ruimte creëren voor het maatschappelijk middenveld om haar beter te betrekken bij de GFF, opdat dit global health initiatief verbeterd wordt. Om [...]

Interactief overzicht van onze hoogtepunten van ons werk

Wellicht heb je ze al eerder gezien; de hoogtepunten uit ons werk in 2018. Maar nog niet eerder zag je ze zo mooi gepresenteerd als nu: in een nieuw interactief document. In dit interactief document nemen we je mee langs mooie resultaten van onze programma’s, de wijze waarop wij kennis delen en hoe we samenwerken [...]

Dit is onze nieuwe strategie voor 2019-2023

Met trots publiceren wij onze strategie voor de periode 2019-2023. We hebben onze strategie en de kritieke problemen waarop we ons richten aangescherpt op basis van huidige trends en verschuivingen in global health. De komende jaren zullen wij nauw blijven samenwerken met partnerorganisaties en ons blijven inzetten voor structurele verandering om de mondiale gezondheid te [...]

16 mei in de rode hoed: farma’s other futures

Steeds meer medicijnen zijn onbetaalbaar geworden. Is er dan echt geen alternatief? Op donderdag 16 mei organiseren Wemos, Commons Network en de Rode Hoed het debat ‘Farma’s Other Futures’, waar artsen, onderzoekers, politici en experts alternatieven voor het huidige systeem bespreken. Terwijl farmaceutische bedrijven zoveel mogelijk winst uit hun medicijnen halen, staan de overheid en [...]

Onze hoogtepunten van 2018

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Dit betekent ook: tijd voor reflectie. Daarom hebben wij onze hoogtepunten van 2018 eens onder de loep genomen. Met als resultaat dat we met trots terugkijken op ons werk voor health for all. 2018 ging van start met een drukbezochte bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel – ‘How [...]

Wie betaalt het zorgpersoneel in Malawi?

Malawi kampt nog steeds met een groot zorgpersoneelstekort, ondanks maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er meer geschoold zorgpersoneel komt. Een nieuw rapport van Wemos over de fiscale ruimte voor gezondheid in Malawi toont aan dat dit tekort grotendeels te wijten is aan onvoldoende financiering. Malawi heeft ongeveer 0,5 zorgmedewerker per 1.000 inwoners. Een schril [...]

NVTG-congres: praat mee over ethische dilemma’s in mondiale gezondheid

Hoe gaan we om met ethische dilemma’s in mondiale gezondheid? Praat hierover mee op 9 november met onder andere Dr. Ann Phoya (directeur van de Assocation of Malawian Midwives) op het NVTG-congres ‘Human resources, research and rights’ in de Rode Hoed te Amsterdam. Wemos is co-organisator van het congres, samen met NVTG, Uniting Streams en [...]

Wemos stuurt open brief aan de GFF, ondertekend door meer dan 50 organisaties

In een open brief, onderschreven door meer dan 50 maatschappelijke organisaties, roept Wemos de Global Financing Facility (GFF) op om aandacht te geven aan vier prioriteitspunten om de gezondheid en het leven van vrouwen, adolescenten en kinderen te verbeteren. De brief is verstuurd in aanloop naar de replenishment-bijeenkomst van de GFF, die plaatsvindt op 6 [...]

Global Health Cafe #4: Ebola in Bavel?

Waar moeten we in Nederland banger voor zijn: een terroristische aanslag of een nieuwe infectieziekte? Volgens de insectenkundige Bart Knols voor een infectieziekte. Tijdens de vierde editie van het Global Health Café, dat Wemos mede-organiseert, zullen medisch experts en deskundigen op het gebied van gezondheidsbeleid discussiëren over preventie en management van epidemieën. Uitbraken van ziekten, zoals [...]

Nieuwe website: Health Workers For All Coalition

De website van de Health Workers For All Coalition is nu online. De coalitie, die momenteel bestaat uit 28 leden – waaronder Wemos – geeft maatschappelijke organisaties een stem om ervoor te zorgen dat iedereen wereldwijd toegang heeft tot een zorgprofessional. De Health Workers For All Coalition brengt maatschappelijke organisaties die zich richten op zorgpersoneel [...]

Speciale editie Global Health Café met Peter Salama

Op 3 oktober is Dr. Peter Salama, Deputy Director General for Emergency Preparedness and Response van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in Nederland om een presentatie te geven tijdens een speciale editie van de Global Health Cafés. Wemos is co-organisator van de reeks Global Health Cafés. Dr. Salama, medisch epidemioloog, zal een presentatie geven over ‘Ebola again: [...]

Bekijk onze nieuwe animatie over financiering voor zorgpersoneel

Wat is een gezondheidssysteem precies? En wat heeft gebrek aan financiering te maken met de huidige mondiale zorgpersoneelscrisis? Wacht niet langer met deze brandende vragen en bekijk onze nieuwe animatiefilm over financiering voor zorgpersoneel. Gezondheidswerkers zijn cruciaal voor een gezondheidssysteem. Veel lage- en middeninkomenslanden hebben echter onvoldoende geld om nieuwe banen in de zorg te [...]

Verdiep je in gezondheid wereldwijd met ons kennisplatform

Vandaag lanceren wij ons nieuwe kennisplatform. Wil je weten wat Wemos zoal gepubliceerd heeft over toegang tot zorgpersoneel of medicijnen? Of zoek je onderzoeksrapporten over financiering voor gezondheid in lage-inkomenslanden? Vind dit (en nog veel meer) op ons kennisplatform. Onze Engelstalige publicaties op het kennisplatform zijn gericht op onze thema’s zorgpersoneel, financiering voor gezondheid, en [...]

Nu online: toolkit voor duurzaam zorgpersoneelsbeleid in WHO Europese regio

Investeren in zorgpersoneel is essentieel voor het bereiken van universal health coverage. Er is nu een online toolkit beschikbaar om de bewustwording hierover in Europese landen te vergroten. Wemos droeg bij aan een hoofdstuk over capaciteitsopbouw. De toolkit, samengesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Europese regio, benadrukt dat zorgpersoneel geen kostenpost is, maar juist een investering. [...]

Privaat en staat: hoe financieren we gezondheid?

De Wereldbank vindt dat meer private investeringen en innovaties financiering van gezondheid wereldwijd zouden moeten realiseren. Dat ligt echter niet zo eenvoudig, zegt pleitbezorger Mariska Meurs in een interview met Vice Versa. Onlangs gaf Tim Evans (directeur gezondheid, voeding en bevolking bij de Wereldbank) een lezing over mondiale financiering van gezondheid in De Balie. Wereldwijd [...]

medicines thermometer

Opgelet: waar gaat zorgpersoneel naartoe?

Jorge Vega Cardenas & Corinne Hinlopen Zorgpersoneel dat geen baan kan vinden in het land van herkomst, gaat op zoek naar nieuwe kansen, bijvoorbeeld in het buitenland. Maar hun vertrek kan verregaande gevolgen hebben, vooral als hun land van herkomsteen zwak gezondheidssysteem kent. Wij roepen de WHO en al haar lidstaten op om hier aandacht [...]

ineke van beijnum wemos

‘Plannen voor het oplossen van tekort zorgpersoneel komen tien jaar te laat’

Elisa Veini   Verpleegwetenschapper Ineke van Beijnum deed als vrijwilliger bij Wemos onderzoek naar het Nederlandse beleid om voldoende zorgpersoneel te garanderen. Ik vroeg haar naar haar bevindingen. Het onderwerp is erg actueel, want het tekort aan zorgpersoneel in Nederland groeit. Maar waarom is dit onderwerp voor Wemos zo belangrijk? Ik begrijp goed dat je [...]

wha wemos 2018

De toekomst van mondiale gezondheid, toen en nu

Linda Mans Tijdens de 71e editie van de World Health Assembly (WHA) en daaraan voorafgaande bijeenkomsten van maatschappelijke organisaties vorige week stonden actuele onderwerpen centraal, zoals gezondheid en milieu, en grondoorzaken van gezondheidsongelijkheid. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de Verklaring van Alma-Ata opnieuw actueel is. Hierdoor werd deze WHA mijn reis terug naar de toekomst. Juist [...]

wemos team 2018

Wemos in 2017: ons jaaroverzicht is uit

Al bijna 40 jaar lang komen wij op voor het recht op gezondheid wereldwijd, voor iederéén. Zo ook in 2017: met trots presenteren wij vandaag ons jaaroverzicht 2017. Met hart en ziel richten wij ons op structurele verbeteringen in mondiaal gezondheidsbeleid. De resultaten hiervan delen wij graag met jullie in het nieuwe jaaroverzicht.   En [...]

blog linda mans wemos global health watch

Naar een brede visie op global health

Linda Mans Bij de recente lancering van de vijfde editie van de Global Health Watch in Brussel, moest ik denken aan de gezondheid van onze planeet en rechtvaardigheid. Daar  waar gezondheid en ecologie samenkomen. Grassroots gezondheidsactivisten, maatschappelijke organisaties en academische instituties wereldwijd richtten ruim 20 jaar geleden de People’s Health Movement op, de thuisbasis van [...]

‘Vroedvrouwen zijn het gezicht van het ziekenhuis’

Aanstaande zaterdag, 5 mei, is het de International Day of the Midwife. Dr. Ann Phoya, directeur van de Association of Malawian Midwives, is deze week in Nederland. Wij spraken met haar over de meest urgente problemen waarmee vroedvrouwen in Malawi kampen. ‘Onze kernboodschappen voor onze lobby op de International Day of the Midwife zijn niet [...]

Maak gezondheid weer ‘great’ en de hete brij

Met de slogan ‘Make Health Great Again’ kwam de European Health Parliament (EHP) onlangs bijeen om zorgpersoneel in de Europese Unie te bespreken. Wemos was aanwezig bij de eindsessie van het EHP. Naast andere onderwerpen besprak het EHP de mobiliteit van zorgpersoneel in de EU. ‘Gedurende de afgelopen tien jaar zagen we dat zorgpersoneel voornamelijk [...]

Werkgevers en -nemers in zorg: ook wij staan achter eerlijk zorgpersoneelsbeleid

Wemos is verheugd met het tienjarig bestaan van de EPSU-HOSPEEM Code of Conduct on Ethical Cross-Border Recruitment and Retention. Een dag na Wereldgezondheidsdag was het nogmaals feest. Wemos en European Public Service Union (EPSU) werken samen om de principes van ethisch werven van buitenlands zorgpersoneel binnen Europa en naar Europa toe voor het voetlicht te [...]

Wemos workshop mondiale gezondheid mobiliteit migratie zorgpersoneel Rijksuniversiteit Groningen

‘Zorgpersoneel wegtrekken uit Afrika. Dat kan toch niet?’

Elisa Veini Vorige week deelde Wemos-pleitbezorger Linda Mans haar kennis over migratie en mobiliteit van gezondheidswerkers met Global Health-studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Wat kwam ze tijdens de workshops tegen? Het was een symposium over mondiale gezondheid, dit keer specifiek over ‘crossing borders and boundaries in medicine’. Logisch dat je van de partij was, toch? [...]

blog linda mans wemos global health watch

Zorgpersoneel wereldwijd: ‘brain drain’ of ‘brain gain’?

Vandaag houdt de Rijksuniversiteit Groningen een symposium over mondiale gezondheid, met als thema ‘Crossing borders and boundaries in medicine: exploring migration, care and culture.’ Wemos is van de partij. Wemos-pleitbezorger Linda Mans geeft een interactieve workshop voor studenten over de mondiale mobiliteit van zorgpersoneel en de gevolgen daarvan voor gezondheidssystemen. Ze gaat in op hoe [...]

Waarom Afrikaanse artsen in spe lobbyisten moeten worden

Renée de Jong   Volgens schattingen loopt het tekort aan zorgprofessionals wereldwijd op tot 18 miljoen in 2030, met name in lage- en middeninkomenslanden. Maar veel Afrikaanse artsen in opleiding twijfelen of ze na hun studie überhaupt in de publieke gezondheidssector willen en kunnen werken. Dit is allesbehalve verrassend, als je kijkt naar de huidige [...]

Geef iedereen toegang tot zorg

Wereldwijd hebben miljoenen mensen nog steeds geen toegang tot de kwaliteitszorg die ze nodig hebben, of komen in financiële problemen wanneer ze hier gebruik van maken. Daarom hebben we een ambitieus plan voor universal health coverage nodig. Vandaag staat in het teken van Universal Health Coverage Day. Het is ook de eerste dag van het [...]

Lobbyen voor gezondheid van dichtbij

Elisa Veini ‘Een goed functionerend gezondheidssysteem bereikt mensen waar ze zijn - op het juiste moment, op de juiste manier,’ zei Amanda Banda tijdens het eerste Global Health Café, een bijeenkomst van ViceVersa in samenwerking met Wemos en andere maatschappelijke organisaties. Eerder op de dag spraken we Amanda op het Wemos-kantoor. Amanda vloog rechtstreeks vanuit [...]

Gezondheid lijdt onder geldtekort in Afrika

Pearl Heinemans, Angela Owiti, Renée de Jong Een wachttijd van twaalf uur bij de huisarts, een vroedvrouw die tijdens je bevalling naar je schreeuwt, of een apotheek waar je medicijnen nooit op voorraad zijn. Zou je dan nog teruggaan? Dit zijn veelvoorkomende scenario’s in de Afrikaanse gezondheidszorg. Deze maand bracht de Nigeriaanse student Oluwasegun Jko [...]

Maatschappelijke organisaties bij Global Forum over Zorgpersoneel

Deze week is Wemos van de partij bij het Global Forum on Human Resources for Health in Dublin. Op 15 november organiseren wij samen met andere organisaties een sessie over hoe het maatschappelijk middenveld actie kan ondernemen om te garanderen dat iedereen en overal ter wereld toegang heeft tot een zorgverlener. De komende vijf dagen bespreken experts hoe een [...]

Ons advies aan minister Kaag

Pearl Heinemans Het kabinet-Rutte III wordt vandaag beëdigd. Sigrid Kaag begint dan ook aan haar nieuwe baan als de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Vice Versa vroeg daarom 35 maatschappelijke organisaties, waaronder Wemos, naar hun belangrijkste advies aan de nieuwe minister. Lees hier het advies van onze directeur Mariëlle Bemelmans: ‘Als ervaren diplomaat [...]

Global Health Cafés: praat mee over mondiale gezondheid

Op maandagmiddag 20 november vindt het eerste Global Health Café plaats, een nieuwe reeks bijeenkomsten onder de titel 'Mondiale gezondheid: naar een grensoverschrijdende aanpak'. Deze reeks wordt georganiseerd door ViceVersa in samenwerking met Wemos en andere maatschappelijke organisaties. Onder leiding van Petra Stienen spreken binnenlandse en buitenlandse gasten over het thema Zorgpersoneel.  In veel lage-inkomenslanden [...]

Actieplan voor duurzaam zorgpersoneelsbeleid in Europese regio

Deze week komen Europese gezondheidsministers, vertegenwoordigers van lidstaten en maatschappelijke organisaties bijeen in de 67e vergadering van de Europese lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Boedapest. In een statement dat ze daar gaf namens Medicus Mundi International (MMI), benadrukte Wemos-pleitbezorger Linda Mans dat zonder investeringen in zorgpersoneel, het onmogelijk is om health security en universele [...]

Waarom het platteland in Tanzania kampt met een dokterstekort

Renée de Jong   Wemos gelooft in evidence-based pleitbezorging. Dit houdt ook in dat we contact houden met mensen die in het veld werken, en naar hun verhalen luisteren. Bij de 70e World Health Assembly afgelopen mei grepen Paul Nedermeijer en ik dan ook de kans aan om samen te werken met People’s Health Movement [...]

blog linda mans wemos global health watch

Een plan dat niet mag mislukken: investeer in zorgpersoneel

Linda Mans en Mariëlle Bemelmans   Wij worden ouder en zijn vaker chronisch ziek. Met dat in het achterhoofd wordt voorspeld dat er voor het jaar 2030 een vraag komt naar 40 miljoen nieuwe banen in gezondheidszorg wereldwijd, de meeste in hogeinkomenslanden. In dezelfde periode zien lageinkomenslanden hun tekort aan zorgpersoneel groeien tot 18 miljoen. Dit [...]

Overheid is sleutel tot behoud zorgverleners

Linda Mans & Corinne Hinlopen   Een artikel in de Volkskrant portretteert Nederlandse artsen en verpleegkundigen als een gewild exportproduct. Ik denk niet dat de Nederlandse arts uit onze kennissenkring zich ‘een exportproduct’ voelde, toen ze tien jaar geleden naar Noorwegen emigreerde om gynaecoloog te worden. Haar drijfveer: er waren geen opleidingsplekken in Nederland. In [...]

Toegang tot zorg: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Op 14 en 15 december vond in Genève de high-level bijeenkomst ‘Health Employment and Economic Growth: from Recommendations to Action’ plaats. Wemos-pleitbezorger Linda Mans was aanwezig als coördinator van de Working Group on Human Resources for Health van Medicus Mundi International (MMI). Daar sprak ze onder andere over toegang tot zorg. ‘Het is niet een [...]

Tekort zorgpersoneel? Duurzaam beleid biedt oplossing

Linda Mans   ‘Alarmerend tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen dreigt’, kopte NOS Online recentelijk. ‘Als er niets gebeurt, loopt het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en een aantal andere ondersteunende beroepen in de ziekenhuizen de komende jaren fors op.’ NOS Online baseerde zich op een deelrapport van het Capaciteitsorgaan, dat de opleidingscapaciteit van de medische en [...]

Waarom overlijden er in Afrika zoveel vrouwen tijdens hun bevalling?

Maandelijks beantwoordt Wemos vragen over mondiale gezondheidskwesties in de rubriek ‘Gezond de wereld rond’ van OneWorld magazine. In aflevering 7 staat moedersterfte in Afrika centraal. Want waarom overlijden daar eigenlijk zoveel vrouwen tijdens hun bevalling? “De helft van de bevallingen gebeurt thuis, zonder verloskundige of gynaecoloog”, vertelt Danny Gotto van People’s Health Movement in Uganda. [...]

Investeren in zorgpersoneel loont

Vorige week verscheen het langverwachte rapport van de Commissie Health Employment and Economic Growth van de Verenigde Naties. De aanbevelingen van de Commissie voor het opleiden van zorgpersoneel en het scheppen van werkgelegenheid sluiten naadloos aan bij ons pleidooi voor sterke gezondheidssystemen. Het rapport ‘Working for health and growth’ komt op een cruciaal moment. Zorgpersoneel is [...]

WHO Euro: voor duurzaam gezondheidspersoneel

Tijdens de 66e vergadering van de Europese lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie die deze week in Kopenhagen plaatsvindt, presenteerde Linda Mans van Wemos een statement over duurzaam gezondheidspersoneel. Wemos nam het initiatief tot het statement dat namens Medicus Mundi International gepubliceerd en ondertekend werd door negen andere maatschappelijke organisaties. In het statement legt Linda Mans de nadruk [...]

Een blik op 35 jaar Wemos

Corinne Hinlopen   Gezondheid is politiek. Onder dat motto zag Wemos 35 jaar geleden het licht. De organisatie werd opgericht door enkele bewogen tropenartsen die het uitzenden van Nederlandse dokters naar ontwikkelingslanden geen structurele oplossing vonden voor de gezondheidsproblemen daar. En wat er in de tussentijd ook allemaal veranderd mag zijn: gezondheid is nog steeds [...]

Is er wereldwijd een tekort aan zorgpersoneel?

Maandelijks beantwoordt Wemos lezersvragen over mondiale gezondheidskwesties in de rubriek 'Gezond de wereld rond' in OneWorld. In aflevering 4 komt de volgende vraag aan de orde: 'Is er wereldwijd een tekort aan zorgpersoneel?' Momenteel kampen veel Europese landen met een nijpend tekort aan zorgpersoneel. Daarom werven ze steeds vaker mensen uit lagelonenlanden, die graag naar Europa [...]

Samenwerken voor meer zorgpersoneel

Deze week is het World Health Worker Week. Wereldwijd is er tekort aan goed geschoold zorgpersoneel. Binnen het Health Systems Advocacy Partnership werkt Wemos  samen met partnerorganisaties in Nederland, Kenia, Oeganda en Zambia aan het verbeteren van deze situatie. Tijdens ons bezoek aan Oeganda in maart namen we een kijkje in een gezondheidscentrum buiten de [...]

Focus op mobiliteit van gezondheidswerkers

Mobiliteit van gezondheidswerkers en data monitoring zijn de belangrijkste onderwerpen van de afsluitende conferentie van de Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting die vandaag en morgen plaatsvindt in Varna, Bulgarije. Linda Mans van Wemos rapporteert uit de conferentie. De conferentie brengt samen kennis van experts uit heel Europa en biedt een goede gelegenheid [...]

Investeer in zorgpersoneel

Alle mensen, waar dan ook in de wereld, zouden toegang moeten hebben tot een zorgverlener. Tijdens de 138e vergadering van de Executive Board van de Wereldgezondheidsorganisatie vorige week las Wemos-directeur Anke Tijtsma een statement voor over het belang van investeren in zorgpersoneel. Dit is een uitdaging in veel landen. Daarom is het cruciaal dat overheden [...]

Health Workers for All: project loopt af, werk gaat door

Op woensdag 9 december 2015 vond in Brussel de eindconferentie van het project ‘Health workers for all, all for health workers’ plaats. Een van de pijlers van het project is het streven dat alle landen de WHO Gedragscode voor de Internationale Werving van Gezondheidspersoneel naleven. In Brussel werd gezocht naar de samenhang daarvoor nodig is: [...]

Toekomst van zorg: inwonende buitenlandse zorgverlener?

De overgang van welvaartsstaat naar participatiesamenleving heeft zijn weerslag in de zorg. Een nieuwe trend is de inwonende buitenlandse zorgverlener. Linda Mans, pleitbezorger bij Wemos en onderzoeker Amy Davies nemen het fenomeen onder de loep. In het nieuwste nummer van Podium voor Bio-ethiek schrijven zij: ‘Hoewel deze vorm van zorg in Nederland nog relatief weinig [...]

Gezondheidsvraagstukken en de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De 10 Millenniumdoelen zijn onlangs opgevolgd door 17 ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’, Sustainable Development Goals (SDGs). Gezondheid is benoemd in SDG 3: ‘Ensure healthy lives and promote healthy living for all at all ages’. Wemos ziet in de nieuwe SDGs kansen voor het daadwerkelijk opzetten van intersectorale samenwerking. De duurzame ontwikkelingsdoelen gaan niet langer alleen over ontwikkelingshulp [...]

Antibioticaresistentie: een mondiale uitdaging

Wemos-directeur Anke Tijtsma is net terug uit Oeganda. Daar sprak ze met zorgpersoneel over nijpende gezondheidsuitdagingen zoals antibioticaresistentie. Ze is blij dat artsen in Nederland zeer terughoudend zijn met het voorschrijven van antibiotica. Resistente bacteriën rukken snel op: een horrorscenario voor iedereen. Maar in Oeganda en andere lage inkomenslanden weet vrijwel niemand dat. Voor het [...]

Bezoek aan gezondheidswerkers in Oeganda

Om een goede start aan het Health Systems Advocacy Partnership te geven, bezoeken Wemos-directeur Anke Tijtsma en Corinne Hinlopen, beleidsonderzoeker mondiale gezondheid bij Wemos, deze week Oeganda. Zij mailen hun eerste impressies. We hebben tijdens ons veldbezoek in Oeganda diverse klinieken bezocht samen met onze strategische partner Amref. Wat ons het meest opviel was de [...]

nl_NLDutch