Zorg-personeel

HEALTH WORKERS FOR ALL

Van 2013 tot voorjaar 2016 coördineerde Wemos het Europese project Health Workers for All (HW4All), waaraan acht landen uit de EU meededen. Het doel was om bij te dragen aan een duurzaam zorgpersoneelsbeleid wereldwijd. Binnen het project verzamelden we case studies uit verschillende landen, en organiseerden we expert meetings en een handtekeningactie.

Meer dan 50 landen – voornamelijk in Afrika en Zuid-Azië – kampen met een ernstig tekort aan zorgprofessionals. Tegelijkertijd dragen deze landen ook een groot deel van de mondiale ziektelast. Echter, door toenemende vergrijzing, is er in Europa steeds meer vraag naar zorgpersoneel dat op de lange termijn zorg kan bieden. Door globalisering is de arbeidsmarkt veranderd en is er sprake van verhoogde migratie en mobiliteit van zorgverleners. Voor lage- en middeninkomenslanden binnen en buiten Europa waar het zorgsysteem al fragiel is, betekent dit echter dat het nijpend tekort aan gekwalificeerde zorgverleners verder kan toenemen.

Het HW4All-project, met Wemos (Linda Mans) als coördinator, richtte zich op landen waar een ernstig tekort aan zorgpersoneel heerst. Het doel was om een duurzaam, mondiaal zorgpersoneelsbeleid te realiseren door coherentie tussen ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, nationaal gezondheidsbeleid en EU-lidstaten te vergroten. Daarnaast werden politici en beleidsmakers opgeroepen om de WHO Gedragscode op het gebied van de internationale werving van gezondheidspersoneel te implementeren.

 

Naast Wemos deden de volgende organisaties en landen mee: Amref Health Africa (Italië), Center for Health Policies and Services (Roemenië), Humanitarian Aid Foundation Redemptoris Missio (Polen), Health Poverty Action (Verenigd Koninkrijk), Medicus Mundi International Network, Memisa (België), Federation of Associations of Medicus Mundi (Spanje), and Terre des Hommes (Duitsland).

 

Gedurende de 3 jaar dat het project bestond hebben de partners bijgedragen aan discussies over en beleidsadviezen aangedragen voor het voeren van een duurzaam zorgpersoneelsbeleid wereldwijd – zowel op nationaal als EU-niveau. Na afloop van het project blijft het maatschappelijk middenveld betrokken bij de implementatie van de WHO Gedragscode via de Working Group on Human Resources for Health (MMI HRH) van de Medicus Mundi International Network (MMI).

 

Resultaten van het project

Ga naar de pagina Publicaties of naar ons kennisplatform, Wemosresources.org, om het eindrapport van HW4All en andere (deel)rapporten van het project te downloaden.