medicijnen

MEDICINES THAT MATTER

Het merendeel van nieuwe medicijnen dat toegelaten wordt op de Europese markt heeft weinig tot geen toegevoegde therapeutische waarde (ATV). Dit betekent dat deze medicijnen niet altijd bewezen beter zijn dan bestaande behandelingen. In ons werk op het gebied van medicijnen richten wij ons op de noodzaak van de therapeutische meerwaarde van nieuwe medicijnen, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. Ook pleiten we ervoor dat er voorwaarden verbonden moeten zijn aan publieke investeringen in nieuwe medicijnen, zoals zogenaamde verantwoorde licenties. We vinden dat  medicijnen ontwikkeld moeten worden waar medische noodzaak voor is.

Wemos vindt dat in wetgeving met de medische noodzaak van nieuwe medicijnen rekening moet worden gehouden. Bij toelating tot de markt moet een nieuw medicijnen niet enkel voldoen aan voorwaarden van kwaliteit, veiligheid en effectiviteit, maar ook in een medische behoefte voorzien. In de huidige wetgeving is het niet vereist dat nieuwe medicijnen therapeutisch beter zijn dan bestaande medicijnen om toegelaten te worden tot de Europese markt. Dit is zonde van de waardevolle investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Er wordt ook veel publiek geld gestoken in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, waar vaak geen voorwaarden aan verbonden zijn zodra ze op de markt komen. Deze vorm van publieke financiering draagt daarom niet bij aan de volksgezondheid.

Wemos pleit voor medicijnen met toegevoegde waarde en ethisch testen

Onafhankelijk onderzoek voor de toegevoegde waarde van nieuwe medicijnen

Er is vaak sprake van ‘bias’ in onderzoek dat uitgevoerd wordt door de farmaceutische industrie. Wemos vindt dat onderzoek naar nieuwe medicijnen bij klinische medicijntesten onafhankelijk moet zijn: dit leidt tot betere onderzoeksresultaten, ook als het gaat om de toegevoegde therapeutische waarde. En wanneer nieuwe medicijnen ontwikkeld worden met publiek geld, moeten er voorwaarden verbonden zijn aan de winstmarges, prijzen en beschikbaarheid van deze medicijnen.

 

Kritische beleidsvoorstellen

Wij willen dat Nederlandse en Europese beleidsmakers een kritisch standpunt innemen ten opzichte van medicijnprijzen en het gebrek aan nieuwe medicijnen met een therapeutische meerwaarde. Wij willen dat meer Europese lidstaten Nederland steunen in haar inspanningen om de steeds hogere medicijnprijzen aan te kaarten en om beleid voorstellen wat deze zorgelijke trend tegengaat. Op internationaal niveau willen we dat de Wereldgezondheidsorganisatie haar leiderschapsrol inneemt om hoge medicijnprijzen wereldwijd aan te pakken, door bijvoorbeeld beleidsvoorstellen te doen over eerlijke medicijnprijzen en door het probleem bij lidstaten aan te kaarten in een overeenkomst.

 

Ethisch testen

Wemos heeft een jarenlange track record in onderzoek naar ethische medicijntesten in lage- en midden-inkomenslanden en is een van de weinige organisaties in de EU die dit thema werkt. Een van onze meest recente lobbysuccessen is dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) jaarlijks moet rapporteren aan het Europees Parlement over activiteiten die zij uitvoert om te garanderen dat medicijnen die op de Europese markt komen ethisch getest zijn. In 2017 hebben we het rapport Clinical trials in Africa uitgebracht.

 

Resultaten van onze lobby

  • Begin 2018 hebben we met de Europese fractie van de SP (GUE/NGL) een bijeenkomst georganiseerd in het Europees Parlement over de relatie tussen EMA en de farmaceutische industrie. Voor een publiek van meer dan 100 aanwezigen, waaronder Europarlementariërs, de Europese Commissie en EMA, spraken experts over belangenverstrengeling en transparantie in klinisch onderzoek, en over hoe EMA onafhankelijk kan blijven.
  • In 2017 riepen Europarlementariërs in een brief de EMA op om onethische medicijntesten in lage- en middeninkomenslanden aan te pakken, waarbij ze verwezen naar ons rapport over dit onderwerp. Hoewel we dit toejuichen, stemde de reactie van EMA-directeur Guido Rasi ons ontevreden, en zijn we van mening dat EMA meer kan doen om proefpersonen beter te beschermen.
  • In 2017 organiseerden we een bijeenkomst over voorwaarden verbinden aan publieke investeringen in medicijnen voor Kamerleden in de Tweede Kamer. Sprekers van License to Heal, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), Universities Allied for Essential Medicines (UAEM), en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bediscussieerden hoe we medicijnen betaalbaar én beschikbaar kunnen maken.
  • In 2016 nodigden we de Deense hoogleraar Gøtzsche uit om te spreken in de Tweede Kamer. Zo brachten we bias in onderzoek dat door de farmaceutische industrie gefinancierd wordt onder de aandacht van vijf politieke partijen. Enkele politieke partijen gebruikten zijn data in medicijndebatten met de toenmalige minister van volksgezondheid.