OVER ONZE PROGRAMMA’S

Wemos streeft naar een wereld waarin het recht op gezondheid voor iedereen wereldwijd gewaarborgd kan worden. Sinds onze oprichting in 1979 staan wij bekend om onze mensenrechten- en systemische benadering van gezondheid. Wemos gelooft dat het recht op gezondheid en Universal Health Coverage alleen bereikt kunnen worden wanneer alle landen een sterk gezondheidssysteem hebben.

Effectief beleid ligt aan de basis van een goed functionerend gezondheidssysteem; dit maakt de politieke wil van politici en beleidsmakers onmisbaar voor verbeteringen van het systeem. Ons doel is om verandering te initiëren bij overheden, de Europese Unie en multilaterale instituties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, Wereldbank en global health initiatieven, zodat burgers toegang hebben tot gezondheid en beschermd worden tegen gezondheidsbedreigingen. Wij geloven dat ons werk kan bijdragen aan het creëren van het juiste beleid en de juiste voorwaarden voor gezondheidssystemen.

 

 

Huidige programma’s

Onze huidige programma’s zijn gericht op human resources for health, finance for health en access to medicines. Bij de eerste twee programma’s werken we in het kader van de Health Systems Advocacy Partnership nauw samen met maatschappelijke organisaties in Kenia, Malawi, Tanzania, Oeganda en Zambia. We vertalen mondiaal beleid naar de nationale context in deze landen, waarbij we landenspecifiek onderzoek gebruiken om te lobbyen voor veranderingen in Nederlands, Europees en mondiaal beleid.

 

Het medicijnen-programma richt zich op Nederland en de Europese Unie, waarbij onze lobby en pleitbezorging gericht is op Nederlandse en Europese beleidsmakers. En omdat onze lobby ook gericht is op internationale wetten en regels, heeft ons werk ook invloed op de beschikbaarheid van en toegang tot betaalbare medicijnen op mondiaal niveau.

 

Eerdere programma’s

Door de jaren heen hebben we op verschillende thema’s en programma’s gewerkt, waaronder:

  • Gezinsplanning voor vrouwen in lage- en middeninkomenslanden
  • Nederlands ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
  • Toegang tot medicijnen in lage- en middeninkomenslanden
  • Babyvoeding
  • Geneesmiddelendonaties
  • Handel en gezondheid
  • Gezondheid in nationale strategieën voor armoedebestrijding

 

Hormoonverstorende stoffen (EDCs)

In de periode 2013-2018 liep het programma Schadelijke stoffen (hormoonverstorende stoffen – EDCs), waarmee we veelbelovende resultaten hebben behaald. Met dit programma wilden we de bewustwording over de schadelijke invloed van deze stoffen op onze gezondheid vergroten, en de gezondheid van Nederlandse en Europese burgers beschermen door te lobbyen voor een veilige, EDC-vrije leefomgeving.