Schadelijke-stoffen

SCHADELIJKE STOFFEN

In 2012 concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie dat hormoonverstorende stoffen (EDC’s) een bedreiging vormen voor de wereldgezondheid. Met het programma Schadelijke stoffen wilden wij bewustwording over dit onderwerp vergroten en pleitten wij voor betere bescherming van de gezondheid van Nederlandse en Europese burgers door deze stoffen uit ons dagelijks leven en leefomgeving te bannen.

Gedurende de looptijd van het programma (2013-2018) werkte Wemos samen met nationale en Europese beleidsmakers en politici, en pleitte voor progressieve maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid. In een verontrustend rapport over de invloed van chemicaliën op onze hormoonhuishouding waarschuwden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en United Nations Environment Programme (UNEP) voor de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Onderzoek toont namelijk aan dat blootstelling aan deze stoffen in verband staat met hormoongerelateerde aandoeningen, zoals vruchtbaarheidsproblemen en bepaalde vormen van kanker.

Nationaal plan

Blootstelling aan deze schadelijke stoffen benadrukt het belang van wereldwijde actie en beschermende maatregelen op nationaal, Europees en internationaal niveau. Landen zoals Denemarken, Zweden en Frankrijk hebben al een nationaal plan ingevoerd om hun burgers te beschermen tegen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Gedurende het programma hebben we de ontwikkeling van de criteria voor hormoonverstorende stoffen en de ontwikkeling van een Europese strategie weten te beïnvloeden.

Hormoonverstorende stoffen vormen een bedreiging voor de mondiale gezondheid

Resultaten van ons werk voor een EDC-free leefomgeving

Wemos werkte sinds 2013 op dit thema. Sindsdien hebben we met het programma de volgende resultaten behaald:

  • We hebben de urgentie van de problematiek rondom EDC’s op de Nederlandse politieke agenda gezet
  • In september 2018 hebben we een voorstel voor een nationaal plan voor EDC’s gepubliceerd en dit als petitie ingediend bij Tweede Kamerleden.
  • Dankzij onze lobby heeft de Nederlandse overheid in 2017 twee resoluties aangenomen: een over voorlichting over hormoonverstorende stoffen voor zwangere vrouwen, en een over een verbod op Bisfenol A (BPA) in voedselcontactmaterialen.
  • We hebben nauw samengewerkt met Europees Parlementsleden door via evenementen hen te informeren en ertoe te zetten meer beschermende maatregelen te nemen. Dankzij onze samenwerking met het Europese netwerk HEAL (Health and Environment Alliance), heeft het Europees Parlement in 2017 met succes bezwaar gemaakt tegen de criteria van de Europese Commissie voor het identificeren van deze stoffen.
  • Samen met twee artsen en een toxicoloog deden we een oproep in het medisch vakblad Medisch Contact richting artsen in Nederland om veilige medische instrumenten – dus zonder EDC’s – te gebruiken.
  • We publiceerden in het Nederlandse tijdschrift OneWorld een reeks over mondiale gezondheidsvraagstukken, waarbij we vragen van lezers beantwoordden en de bewustwording hierover vergrootten bij een breder publiek. Een editie ging over EDC’s.
  • In 2016 hebben we factsheet over EDC’s gepubliceerd. Samen met de organisaties Women Engage for a Common Future (WECF) en Pesticide Action Network hebben we een rapport uitgebracht waarin we beleidsaanbevelingen deden.

In de media: EDC’s op tv en radio

Ons werk op het gebied van schadelijke, hormoonverstorende stoffen is veelvuldig in de media verschenen. Zo hebben we de problematiek rondom EDC’s onder de aandacht van het algemene publiek gebracht. In 2016 waren we tweemaal te zien in het programma Radar: in een aflevering lieten we voedselcontactmaterialen testen op de aanwezigheid van BPA; in een andere aflevering lieten we de urine van Kamerleden hierop testen.

 

Verder waren we te zien en te horen in andere videoclips en op de radio – kijk en luister hier.

16 mei in de rode hoed: farma’s other futures

Steeds meer medicijnen zijn onbetaalbaar geworden. Is er dan echt geen alternatief? Op donderdag 16 mei organiseren Wemos, Commons Network en de Rode Hoed het debat ‘Farma’s Other Futures’, waar artsen, onderzoekers, politici en experts alternatieven voor het huidige systeem bespreken. Terwijl farmaceutische bedrijven zoveel mogelijk winst uit hun medicijnen halen, staan de overheid en [...]

Onze hoogtepunten van 2018

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Dit betekent ook: tijd voor reflectie. Daarom hebben wij onze hoogtepunten van 2018 eens onder de loep genomen. Met als resultaat dat we met trots terugkijken op ons werk voor health for all. 2018 ging van start met een drukbezochte bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel – ‘How [...]

Wemos petitie nationaal plan hormoon tweede kamer

Petitie nationaal plan hormoonverstorende stoffen in Tweede Kamer

Vandaag biedt Wemos een petitie voor een nationaal plan hormoonverstorende stoffen aan in de Tweede Kamer. Tegengif, Plastic Soup Foundation and WECF ondersteunen het plan. Het nationaal plan bevat zeven actiepunten voor de Nederlandse overheid om de bevolking beter te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van hormoonverstorende stoffen op onze gezondheid. België, Zweden, Denemarken en [...]

‘EU Commissie moet zich houden aan plannen voor chemicaliën en circulaire economie’

Tien EU-lidstaten hebben in een brief aan de Europese Commissie hun zorgen geuit over het uitstellen van plannen om chemicaliën te beheren, waaronder de non-toxic environment strategie en de strategie voor hormoonverstorende stoffen. Wemos juicht de brief toe. Ministers uit Finland, Frankrijk, Duitsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Slowakije en Zweden hebben in de brief [...]

Europese Commissie moet hormoonverstoorders breder aanpakken

De Europese Commissie moet een uitgebreide strategie ontwikkelen om de blootstelling van Europese burgers aan hormoonverstoorders uiteindelijk volledig terug te dringen. Dit zegt Wemos in een reactie op de roadmap voor hormoonverstoorders van de Europese Commissie. Wij juichen het toe dat het terugdringen van hormoonverstoorders op de agenda van de Europese Commissie staat. Toch zijn [...]

wemos team 2018

Wemos in 2017: ons jaaroverzicht is uit

Al bijna 40 jaar lang komen wij op voor het recht op gezondheid wereldwijd, voor iederéén. Zo ook in 2017: met trots presenteren wij vandaag ons jaaroverzicht 2017. Met hart en ziel richten wij ons op structurele verbeteringen in mondiaal gezondheidsbeleid. De resultaten hiervan delen wij graag met jullie in het nieuwe jaaroverzicht.   En [...]

edc free europe

Oproep voor Europese strategie tegen hormoonverstorende stoffen

Er is steeds meer bewijs dat hormoonverstorende stoffen schadelijke effecten hebben op onze gezondheid en gelinkt zijn aan bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen en bepaalde vormen van kanker. Ondanks het bewijs beschermt de wetgeving ons tot op heden nog onvoldoende. Het EDCfree Network waarvan Wemos deel uitmaakt, vindt dat dit snel moet veranderen. Hormoonverstorende stoffen worden ook geassocieerd [...]

wemos plastic circular economy

Waarom recycling niet altijd gezond is

Renée de Jong & Linda Mans Circulaire economie is een mooi streven. Maar is het gezond? De overheid moet zorgen voor recycled plastic dat onze gezondheid niet schaadt.   Met belangstelling volgden we het Algemeen Overleg Circulaire Economie in de Tweede Kamer op 15 maart. De discussie ging vooral over de invoertermijn voor statiegeld: de [...]

EMA en Big Farma: wel of geen belangenverstrengeling?

Kan het het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) daadwerkelijk onafhankelijk zijn als hij banden heeft met de farmaceutische industrie? Vorige week bespraken experts deze vraag op een bijeenkomst in het Europees Parlement, die Wemos en de Europese fractie van de SP (GUE/NGL) samen organiseerden. Voor een honderdtal aanwezigen bestaande uit onder andere journalisten, patiëntenvertegenwoordigers en politieke partijen [...]

Geen verbod op BPA in voedselverpakkingsmaterialen

Er komt voorlopig geen Europees verbod op de hormoonverstorende stof Bisfenol A (BPA) in voedselverpakkingsmaterialen. Wemos betreurt het dat de Europese burger zo blootgesteld blijft aan deze schadelijke stof. Het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om slechts de migratielimiet van BPA in voedselverpakkingsmaterialen te verlagen. De uitslag is tegenstrijdig [...]

Europees Parlement wijst criteria hormoonverstorende stoffen af

Het Europees Parlement heeft de voorgestelde criteria voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen van de Europese Commissie afgewezen. De criteria zouden onze gezondheid onvoldoende beschermen tegen schade door deze stoffen. Dit betekent dat de Europese Commissie terug naar de tekentafel moet. Wemos juicht de uitslag toe en ziet het als een stap in de goede [...]

EU criteria hormoonverstorende stoffen schieten tekort

De criteria van de Europese Commissie voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen schieten ernstig tekort en brengen de gezondheid van Europese burgers onnodig in gevaar. In een brief gericht aan Europarlementariërs roept Wemos met twee andere organisaties hen dan ook op om deze criteria te verwerpen. Vandaag heeft de Commissie ENVI van het Europees Parlement [...]