Schadelijke-stoffen

SCHADELIJKE STOFFEN

In 2012 concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie dat hormoonverstorende stoffen (EDC’s) een bedreiging vormen voor de wereldgezondheid. Wemos wil de gezondheid van de Nederlandse en Europese burgers beschermen en vindt dat deze schadelijke stoffen uitgeband moeten worden uit ons dagelijks leven en onze leefomgeving.

In een verontrustend rapport over de invloed van chemicaliën op onze gezondheid en hormoonhuishouding waarschuwden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en United Nations Environment Programme (UNEP) in 2013 voor de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Onderzoek toont namelijk aan dat blootstelling aan deze stoffen in verband staat met hormoongerelateerde aandoeningen, zoals vruchtbaarheidsproblemen en bepaalde vormen van kanker.

Nationaal plan

Deze bevindingen benadrukken het belang van wereldwijde actie en beschermende maatregelen op nationaal, Europees en internationaal niveau. Landen zoals Denemarken, Zweden en Frankrijk hebben al een nationaal plan ingevoerd om hun burgers te beschermen tegen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Op Nederlands en Europees niveau zijn echter nog geen plannen om de volksgezondheid te beschermen.

Wemos pleit voor bescherming tegen schadelijke stoffen

Maatregelen vertraagd, maar hard nodig

Nederland heeft nog geen vergaande beschermende maatregelen tegen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen ingevoerd. Er is een krachtige lobby van de chemische industrie die deze wetgeving vertraagt en onderzoek torpedeert.  Wemos pleit ervoor dat beleidsmakers en politici snel stappen zetten met een strengere wetgeving en progressieve maatregelen rondom schadelijke (hormoonverstorende) stoffen.

Resultaten van ons werk

Wemos werkt sinds 2013 op dit thema. Het resultaat van ons werk:

  • We hebben de urgentie van de problematiek rondom hormoonverstorende stoffen op de Nederlandse en Europese politieke agenda gezet
  • Dankzij media-aandacht hebben we dit onderwerp onder de aandacht gebracht van een breder publiek
  • Dankzij onze lobby heeft de Nederlandse overheid in 2017 twee resoluties aangenomen: een over voorlichting over hormoonverstorende stoffen voor zwangere vrouwen, en een over een verbod op Bisfenol A (BPA) in voedselcontactmaterialen.

Samenwerking

We werken nauw samen met Europarlementariërs, organiseren informatieve bijeenkomsten voor hen en dringen aan tot meer beschermende maatregelen. Dankzij onze samenwerking met het Europees netwerk Health and Environment Alliance (HEAL) stemde het Europees Parlement in 2017 tegen de criteria van de Europese Commissie voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen.