Schadelijke-stoffen

SCHADELIJKE STOFFEN

In 2012 concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie dat hormoonverstorende stoffen (EDC’s) een bedreiging vormen voor de wereldgezondheid. Wemos wil de gezondheid van de Nederlandse en Europese burgers beschermen en vindt dat deze schadelijke stoffen uitgeband moeten worden uit ons dagelijks leven en onze leefomgeving.

In een verontrustend rapport over de invloed van chemicaliën op onze gezondheid en hormoonhuishouding waarschuwden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en United Nations Environment Programme (UNEP) in 2013 voor de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Onderzoek toont namelijk aan dat blootstelling aan deze stoffen in verband staat met hormoongerelateerde aandoeningen, zoals vruchtbaarheidsproblemen en bepaalde vormen van kanker.

Nationaal plan

Deze bevindingen benadrukken het belang van wereldwijde actie en beschermende maatregelen op nationaal, Europees en internationaal niveau. Landen zoals Denemarken, Zweden en Frankrijk hebben al een nationaal plan ingevoerd om hun burgers te beschermen tegen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Op Nederlands en Europees niveau zijn echter nog geen plannen om de volksgezondheid te beschermen.

Wemos pleit voor bescherming tegen schadelijke stoffen

Maatregelen vertraagd, maar hard nodig

Nederland heeft nog geen vergaande beschermende maatregelen tegen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen ingevoerd. Er is een krachtige lobby van de chemische industrie die deze wetgeving vertraagt en onderzoek torpedeert.  Wemos pleit ervoor dat beleidsmakers en politici snel stappen zetten met een strengere wetgeving en progressieve maatregelen rondom schadelijke (hormoonverstorende) stoffen.

Resultaten van ons werk

Wemos werkt sinds 2013 op dit thema. Het resultaat van ons werk:

  • We hebben de urgentie van de problematiek rondom hormoonverstorende stoffen op de Nederlandse en Europese politieke agenda gezet
  • Dankzij media-aandacht hebben we dit onderwerp onder de aandacht gebracht van een breder publiek
  • Dankzij onze lobby heeft de Nederlandse overheid in 2017 twee resoluties aangenomen: een over voorlichting over hormoonverstorende stoffen voor zwangere vrouwen, en een over een verbod op Bisfenol A (BPA) in voedselcontactmaterialen.

Samenwerking

We werken nauw samen met Europarlementariërs, organiseren informatieve bijeenkomsten voor hen en dringen aan tot meer beschermende maatregelen. Dankzij onze samenwerking met het Europees netwerk Health and Environment Alliance (HEAL) stemde het Europees Parlement in 2017 tegen de criteria van de Europese Commissie voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen.

Schadelijke stoffen in de media

Ons werk en onderzoek op het gebied van schadelijke, hormoonverstorende stoffen is veelvuldig in de media verschenen. Zo waren we te zien in Radar en 1000 dagen plastic (de Volkskrant).

Onze hoogtepunten van 2018

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Dit betekent ook: tijd voor reflectie. Daarom hebben wij onze hoogtepunten van 2018 eens onder de loep genomen. Met als resultaat dat we met trots terugkijken op ons werk voor health for all. 2018 ging van start met een drukbezochte bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel – ‘How [...]

Wemos petitie nationaal plan hormoon tweede kamer

Petitie nationaal plan hormoonverstorende stoffen in Tweede Kamer

Vandaag biedt Wemos een petitie voor een nationaal plan hormoonverstorende stoffen aan in de Tweede Kamer. Tegengif, Plastic Soup Foundation and WECF ondersteunen het plan. Het nationaal plan bevat zeven actiepunten voor de Nederlandse overheid om de bevolking beter te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van hormoonverstorende stoffen op onze gezondheid. België, Zweden, Denemarken en [...]

‘EU Commissie moet zich houden aan plannen voor chemicaliën en circulaire economie’

Tien EU-lidstaten hebben in een brief aan de Europese Commissie hun zorgen geuit over het uitstellen van plannen om chemicaliën te beheren, waaronder de non-toxic environment strategie en de strategie voor hormoonverstorende stoffen. Wemos juicht de brief toe. Ministers uit Finland, Frankrijk, Duitsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Slowakije en Zweden hebben in de brief [...]

Europese Commissie moet hormoonverstoorders breder aanpakken

De Europese Commissie moet een uitgebreide strategie ontwikkelen om de blootstelling van Europese burgers aan hormoonverstoorders uiteindelijk volledig terug te dringen. Dit zegt Wemos in een reactie op de roadmap voor hormoonverstoorders van de Europese Commissie. Wij juichen het toe dat het terugdringen van hormoonverstoorders op de agenda van de Europese Commissie staat. Toch zijn [...]

wemos team 2018

Wemos in 2017: ons jaaroverzicht is uit

Al bijna 40 jaar lang komen wij op voor het recht op gezondheid wereldwijd, voor iederéén. Zo ook in 2017: met trots presenteren wij vandaag ons jaaroverzicht 2017. Met hart en ziel richten wij ons op structurele verbeteringen in mondiaal gezondheidsbeleid. De resultaten hiervan delen wij graag met jullie in het nieuwe jaaroverzicht.   En [...]

edc free europe

Oproep voor Europese strategie tegen hormoonverstorende stoffen

Er is steeds meer bewijs dat hormoonverstorende stoffen schadelijke effecten hebben op onze gezondheid en gelinkt zijn aan bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen en bepaalde vormen van kanker. Ondanks het bewijs beschermt de wetgeving ons tot op heden nog onvoldoende. Het EDCfree Network waarvan Wemos deel uitmaakt, vindt dat dit snel moet veranderen. Hormoonverstorende stoffen worden ook geassocieerd [...]