Recht op gezondheid wereldwijd

“Er kwam een vrouw binnen die op het punt stond om te bevallen”, vertelt Deborah, een verloskundige in Malawi. “Na de bevalling begon ze erg te bloeden en dat ging de hele nacht door. We deden alles om het bloeden te stoppen. Maar toen dat eindelijk lukte, had ze al veel bloed verloren. Omdat we geen bloed hadden om haar te geven, heb ik mijn eigen bloed gedoneerd. Dat heeft haar gered. Een paar dagen later kon ze gezond naar huis met haar baby.”


                  Deborah

Zomaar een werkdag van zorgmedewerkers in veel lage- en middeninkomenslanden. Iedere dag doen ze hun best om goede zorg te leveren, onder omstandigheden als deze.

4,46 gezondheidswerkers per 1.000 inwoners

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een land minimaal 4,45 gezondheidswerkers per 1.000 inwoners nodig om goede gezondheidszorg voor iedereen te waarborgen. In het eerdergenoemde Malawi is er echter slechts 0,5 gezondheidswerker per 1.000 inwoners. Het gebrek aan middelen, zorgpersoneel en eerlijke arbeidsomstandigheden, zijn bekende problemen in lage- en midden-inkomenslanden die moeilijk op te lossen zijn op nationaal niveau. Hoe zit dat?

Onze animatiefilm (hierboven) legt uit hoe we een duurzaam gezondheidssysteem kunnen financieren.

Donaties betalen geen salarissen

Veel lage- en midden-inkomenslanden ontvangen een groot deel van hun budget voor gezondheidszorg van internationale donoren. Deze donoren verbinden vaak voorwaarden aan hun (financiële) hulp, die niet altijd aansluiten op de behoeften van een land. Zo kunnen donors het zorgbeleid, en daarmee de nationale gezondheidssystemen, sterk beïnvloeden.

Neem bijvoorbeeld Oeganda: een groot deel van het zorgbudget komt van donoren, maar de overheid kan dit geld niet gebruiken voor bijvoorbeeld salarissen van zorgmedewerkers. Donoren leggen de verantwoordelijkheid voor deze structurele kosten veelal bij de overheid, terwijl overheidsbudgetten hiervoor te laag zijn. Het gevolg is dat gekwalificeerd zorgpersoneel soms thuis zit of migreert naar andere landen waar wel betaald werk te vinden is. Dit heeft desastreuse gevolgen voor gezondheidsindicatoren zoals moedersterfte. En ondertussen neemt voor mensen zoals Deborah en haar collega’s de werkdruk alleen maar toe. Lees meer over financiering voor zorgpersoneel in Oeganda

“Per maand worden hier zo’n 160 baby’s geboren. Soms is er maar 1 verpleegkundige aanwezig. Door de hoge werkdruk raak je uitgeput en dat beïnvloedt je prestaties.” – Brighton, verpleegkundige in Malawi

Nationaal en mondiaal beleid afstemmen

Wemos kijkt naar het totaalplaatje. Wij koppelen nationale gezondheidsissues aan mondiaal beleid en signaleren knelpunten. Dat doen we in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties in Kenia, Malawi, Tanzania, Oeganda en Zambia. Zij weten wat er op de werkvloer bij Deborah en Brighton gebeurt en kunnen bij hun overheid aandringen op inspraak en verandering. Wij spreken onze overheid, de EU en multinationale organisaties aan op hun verantwoordelijkheid om het recht op gezondheid te beschermen. Bovendien openen wij deuren bij spelers op mondiaal niveau, zoals de WHO en de Wereldbank, en lobbyen samen met onze partners voor beleid dat beter aansluit bij de lokale realiteit. Zodat zorgprofessionals als Deborah en Brighton de zorg kunnen bieden die hun patiënten nodig hebben.

Steun ons, zodat de stemmen van Deborah, Brighton en hun collega’s ook op het mondiale niveau gehoord worden. Samen staan we voor het recht op gezondheid voor iedereen wereldwijd:

 

Wemos en Covid-19

Onze lobby richt zich al meer dan 40 jaar op actuele gezondheidskwesties. Juist nu, ten tijde van  een  wereldwijde gezondheidscrisis, is ons werk belangrijker dan ooit. Epidemieën zijn vaak  illustratief voor onderliggende problemen, en veelal het gevolg van jarenlang gebrek aan effectieve investeringen in een  sterke, veerkrachtige gezondheidszorg.

Toekomstige epidemieën kunnen we alleen voorkomen als álle landen deze investeringen  kunnen  doen. Daarin moeten we samenwerken op mondiale schaal. Bijvoorbeeld door kennis,  data en  intellectueel eigendom rondom Covid-19 vrij te delen in een ‘Covid-19 pool’.

 

Het heeft geen zin om de eigen zorg te verbeteren en die elders te verwaarlozen: een  virusuitbraak  bereikt ons uiteindelijk toch in deze geglobaliseerde wereld. Wij blijven daarom  onverminderd  toegewijd aan onze missie. Juist nu.

Behalve ons werk voor voldoende zorgpersoneel, richten we ons ook op de thema’s effectieve investeringen in de gezondheidszorg, en betaalbare medicijnen.

Ons team

Wij zijn een klein, maar zeer betrokken team met diverse achtergronden, expertise en nationaliteiten. Neem gerust contact op voor een kennismaking!


Recente Nieuws items

Mijlpaal: onderzoeksinstituut deelt patenten en kennis wereldwijd via C-TAP

24-11-2021

Wemos is zeer verheugd dat de Spaanse onderzoeksinstelling CSIC zijn intellectueel eigendom en kennis voor de productie van zijn Covid-19-test deelt met de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit houdt in dat alle gekwalificeerde fabrikanten ter wereld het product mogen maken en overal mogen leveren. Lage- en middeninkomenslanden betalen geen royalty’s. Dit is de eerste wereldwijde, niet-exclusieve licentie voor een Covid-19-product en daarmee een mijlpaal voor gelijke toegang tot medische producten.

Lees verder

Kennisdeling Pfizer over virusremmer goede stap, maar meer is nodig

16-11-2021

Ook het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer gaat zijn intellectueel eigendom en kennis voor de productie van zijn pil tegen Covid-19 delen in de Medicines Patent Pool (MPP). Het bedrijf volgt hiermee het voorbeeld van Merck & Co (MSD) dat onlangs hetzelfde aankondigde. Dit is een belangrijke stap in de goede richting voor wereldwijde toegang tot medische producten tegen Covid-19. Wemos roept Pfizer en andere vaccinmakers op om hetzelfde te doen voor hun vaccins. 

Lees verder