Samenwerken voor meer zorgpersoneel

Deze week is het World Health Worker Week. Wereldwijd is er tekort aan goed geschoold zorgpersoneel. Binnen het Health Systems Advocacy Partnership werkt Wemos  samen met partnerorganisaties in Nederland, Kenia, Oeganda en Zambia aan het verbeteren van deze situatie. Tijdens ons bezoek aan Oeganda in maart namen we een kijkje in een gezondheidscentrum buiten de hoofdstad Kampala.

In het dorp Kira spraken we met de arts James Teba over de grootste uitdagingen voor publieke gezondheidszorg in het land. Het personeelstekort voert de lijst. Volgens Teba hebben maatregelen van de overheid om meer personeel naar het platteland te krijgen, weinig resultaat geboekt. Weinig artsen en andere gezondheidswerkers willen werken op afgelegen plekken, waar de voorzieningen heel schaars zijn.

 

Wat erbij komt: er is ook tekort aan de noodzakelijke medicijnen die in elk gezondheidscentrum verkrijgbaar zouden moeten zijn. De vraag overtreft het aanbod. Daarom blijven bijvoorbeeld antibiotica meestal buiten het bereik van lokale centra zoals die in Kira. Als de voorraad in de publieke gezondheidscentra van de overheid opraakt, kunnen patiënten alleen nog terecht in het commerciële circuit waar de prijzen van medicijnen torenhoog zijn. Onbetaalbaar voor gewone Oegandezen.

 

Sleutelpositie gezondheidswerkers
Dr. Francis Omaswa, directeur van de in Oeganda gevestigde organisatie ACHEST, is goed op de hoogte van de situatie. Tot op heden is er nationaal en internationaal te weinig aandacht geweest voor zorgpersoneel in Oeganda en andere Afrikaanse landen, zegt hij. Die aandacht is wel nodig, want zorgpersoneel is de sleutel tot het verkrijgen van toegang tot medicijnen en andere vormen van zorg.

 

Vooral de positie van vrouwen, kinderen en andere kwetsbare groepen is precair. Met capaciteitsopbouw en pleitbezorging wil het Health Systems Advocacy Partnership daarin verandering brengen. Linda Mans, beleidsmedewerker bij Wemos, benadrukt het belang van samenwerken: ‘Met gebundelde krachten en voorbeelden uit de drie Afrikaanse landen kunnen we ons pleidooi versterken zowel bij de Nederlandse overheid als de Europese Unie. De problemen die dr. Omaswa schetst zijn er al lang, maar het is nodig om deze uitdagingen steeds opnieuw onder de aandacht van beleidsmakers en politici te brengen. Wat landen nodig hebben is een nationale gezondheidsstrategie die gebaseerd is op de zorgbehoefte van de bevolking. Daarbij hebben zij uiteraard ook voldoende binnen- en buitenlandse financiering nodig.’

 

Lees meer over World Health Worker Week.

Recente Nieuws items

Vrije Doos aangeboden aan Nederlandse Kamerleden

12-05-2021

In de Tweede Kamer werden de woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vanochtend verrast met een ‘Vrije Doos’. Een groep maatschappelijke organisaties, waaronder Wemos, vraagt hiermee aandacht voor het brede terrein van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in lage- en middeninkomenslanden.

Lees verder
Covid-19 vaccine

Opheffen patenten belangrijke stap in goede richting

06-05-2021

Wemos is zeer verheugd over de steun van de Amerikaanse regering aan het voorstel aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de patenten op Covid-19-vaccins tijdelijk op te heffen. Het is nu aan Nederland en de Europese Unie (EU) om dit voorbeeld te volgen. Door de patenten tijdelijk vrij te geven, krijgen alle farmaceutische bedrijven het recht om ook vaccins te maken. Dit kan een doorbraak betekenen voor de wereldwijde toegang tot deze vaccins.

Lees verder