HEALTH SYSTEMS ADVOCACY PARTNERSHIP

Wemos pleit voor het versterken van gezondheidssystemen om Universal Health Coverage (UHC) te bereiken – toegankelijke en betaalbare gezondheidsdiensten voor iedereen – naar aanleiding van de internationaal aangenomen Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Van 2016 tot en met 2020 maakt Wemos deel uit van het partnerschap Health Systems Advocacy (HSA) Partnership. De andere deelnemers zijn Amref Flying Doctors, the African Centre for Global Health and Social Transformation (ACHEST), Health Action International (HAI) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Kenia, Oeganda, Zambia, Tanzania en Malawi werken we samen aan innovatieve praktijken waarin pleitbezorging, onderzoek en maatschappelijke organisaties samenkomen om gezondheidssystemen fundamenteel te versterken.

 

Het partnerschap pleit voor duurzame en toegankelijke gezondheidssystemen in Sub-Saharaans Afrika zodat de hele bevolking en alle gemeenschappen gebruik kunnen maken van de gezondheidsdiensten die ze nodig hebben, door zich te richten op essentiële, kwalitatief goede seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten. Wemos werkt hierin op twee thema’s: financiering voor gezondheid en zorgpersoneel. Wij willen dat belanghebbenden (overheden, internationale organen, instituties en private actoren) op alle niveaus uiteindelijk de verantwoordelijkheid nemen om effectief beleid te voeren en zich daaraan te houden, en continue financiering voor zorgpersoneel te realiseren.

 

Health Systems Advocacy Partnership infographic (klik om te vergroten)

 

 

Binnen het partnerschap passen wij verschillende strategieën toe om de verbinding tussen nationale, regionale en internationale pleitbezorging te versterken samen met Afrikaanse en internationale ngo’s en maatschappelijke organisaties. Wij analyseren internationaal beleid dat UHC en gezondheidssystemen beïnvloedt, en onderzoeken het effect en de gevolgen hiervan op onze vijf partnerlanden. Deze landenstudies gebruiken wij dan om te komen tot evidence-based lobby richting de Nederlandse overheid en relevante Europese en internationale instituties.

 

 

 

 

Meer weten? Lees de factsheet over het partnerschap

HSAPWEB-01_250