HEALTH SYSTEMS ADVOCACY PARTNERSHIP

Van 2016 tot en met 2020 maakte Wemos deel uit van het partnerschap Health Systems Advocacy (HSA) Partnership. De andere deelnemers waren Amref Flying Doctors, African Centre for Global Health and Social Transformation (ACHEST), Health Action International (HAI) en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In Kenia, Malawi, Tanzania, Uganda en Zambia werkten we samen aan innovatieve praktijken waarin pleitbezorging, onderzoek en maatschappelijke organisaties samenkwamen om gezondheidssystemen fundamenteel te versterken.

 

Het partnerschap pleitte voor duurzame en toegankelijke gezondheidssystemen in Sub-Saharaans Afrika zodat de hele bevolking en alle gemeenschappen gebruik kunnen maken van de gezondheidsdiensten die ze nodig hebben, door zich te richten op essentiële, kwalitatief goede seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten. Wemos werkte hierin op twee thema’s: financiering voor gezondheid en zorgpersoneel. Wij willen dat belanghebbenden (overheden, internationale organen, instituties en private actoren) op alle niveaus uiteindelijk de verantwoordelijkheid nemen om effectief beleid te voeren en zich daaraan te houden, en continue financiering voor zorgpersoneel te realiseren.

 

Binnen het partnerschap pasten wij verschillende strategieën toe om de verbinding tussen nationale, regionale en internationale pleitbezorging te versterken samen met Afrikaanse en internationale ngo’s en maatschappelijke organisaties. Wij analyseerden internationaal beleid dat UHC en gezondheidssystemen beïnvloedt, en onderzochten het effect en de gevolgen hiervan op onze vijf partnerlanden. Deze landenstudies gebruikten wij dan om te komen tot evidence-based lobby richting de Nederlandse overheid en relevante Europese en internationale instituties.

 

Bekijk onze video – ‘Why strong health systems matter’ – over het versterken van gezondheidssystemen en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

 

Resultaten van het partnerschap

  • Lees meer over de resultaten van dit partnerschap in de eindevaluatie van het programma, inclusief de bijlagen en de bijbehorende brief van het management van HSAP, en in de e-zine Dialogue & Dissent: Stories of Change van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie p. 17-18 voor meer over HSAP en Wemos’ werk op de Global Financing Facility (GFF)). Alle documenten zijn in het Engels.
  • Deze mooie digizine, een gezamenlijk product van de HSA partnerorganisaties, toont een overzicht van de highlights en resultaten van het partnerschap, evenals lessen die hieruit getrokken kunnen worden. Lees meer
  • Journalisten en de media kunnen aanzienlijk invloed hebben op het versterken van gezondheidssystemen. Omdat ze hun stempel kunnen drukken op de publieke opinie, en druk kunnen uitoefenen op beleidsmakers, kunnen zij deze beleidsmakers verantwoordelijk stellen voor het realiseren van een goed functionerend gezondheidssysteem. In twee podcasts – gepubliceerd door onze HSA-partner Amref onder de Africa Media Network for Health – vertellen vier journalisten uit Kenia en Malawi over de lokale impact van hun werk. Lees en luister meer
  • Zwangerschapsvergiftiging – ook wel pre-eclampsie genoemd – komt voor bij 2-8% van vrouwen wereldwijd. Voor vrouwen in Uganda kan deze medisch complicatie leiden tot vermijdbare sterfgevallen. Onze HSAP-partner Health Action International (HAI) toont in een fotorapportage wat deze aandoening teweegbrengt en wat er zoal gedaan kan worden. Voor deze rapportage heeft HAI samengewerkt met lokale gezondheidscentra, ministers en journalisten in Uganda. Lees meer
  • De Global Financing Facility (GFF) for Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health is een financieringsmodel voor interventies op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in lage- en middeninkomenslanden, waaronder de HSAP-landen. Wemos zet zich in om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk middenveld (civil society) de ruimte krijgt om een open en constructieve dialoog aan te gaan met de GFF. In een interactief story document, laten wij zien hoe dit proces eruit ziet. Lees meer

 

Meer weten over HSA? Lees de factsheet over het partnerschap.

HSAPWEB-01_250

nl_NLDutch