HEALTH SYSTEMS ADVOCACY PARTNERSHIP

Wemos pleit voor het versterken van gezondheidssystemen om Universal Health Coverage (UHC) te bereiken – toegankelijke en betaalbare gezondheidsdiensten voor iedereen – naar aanleiding van de internationaal aangenomen Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Van 2016 tot en met 2020 maakt Wemos deel uit van het partnerschap Health Systems Advocacy (HSA) Partnership. De andere deelnemers zijn Amref Flying Doctors, the African Centre for Global Health and Social Transformation (ACHEST), Health Action International (HAI) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Kenia, Oeganda, Zambia, Tanzania en Malawi werken we samen aan innovatieve praktijken waarin pleitbezorging, onderzoek en maatschappelijke organisaties samenkomen om gezondheidssystemen fundamenteel te versterken.

 

Het partnerschap pleit voor duurzame en toegankelijke gezondheidssystemen in Sub-Saharaans Afrika zodat de hele bevolking en alle gemeenschappen gebruik kunnen maken van de gezondheidsdiensten die ze nodig hebben, door zich te richten op essentiële, kwalitatief goede seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten. Wemos werkt hierin op twee thema’s: financiering voor gezondheid en zorgpersoneel. Wij willen dat belanghebbenden (overheden, internationale organen, instituties en private actoren) op alle niveaus uiteindelijk de verantwoordelijkheid nemen om effectief beleid te voeren en zich daaraan te houden, en continue financiering voor zorgpersoneel te realiseren.

 

Health Systems Advocacy Partnership infographic (klik om te vergroten)

 

 

Binnen het partnerschap passen wij verschillende strategieën toe om de verbinding tussen nationale, regionale en internationale pleitbezorging te versterken samen met Afrikaanse en internationale ngo’s en maatschappelijke organisaties. Wij analyseren internationaal beleid dat UHC en gezondheidssystemen beïnvloedt, en onderzoeken het effect en de gevolgen hiervan op onze vijf partnerlanden. Deze landenstudies gebruiken wij dan om te komen tot evidence-based lobby richting de Nederlandse overheid en relevante Europese en internationale instituties.

 

 

 

 

Resultaten van het partnerschap

  • Deze mooie digizine, een gezamenlijk product van de HSA partnerorganisaties, toont een overzicht van de highlights en resultaten van het partnerschap, evenals lessen die hieruit getrokken kunnen worden. Lees meer
  • Journalisten en de media kunnen aanzienlijk invloed hebben op het versterken van gezondheidssystemen. Omdat ze hun stempel kunnen drukken op de publieke opinie, en druk kunnen uitoefenen op beleidsmakers, kunnen zij deze beleidsmakers verantwoordelijk stellen voor het realiseren van een goed functionerend gezondheidssysteem. In twee podcasts – gepubliceerd door onze HSA-partner Amref onder de Africa Media Network for Health – vertellen vier journalisten uit Kenia en Malawi over de lokale impact van hun werk. Lees en luister meer
  • Zwangerschapsvergiftiging – ook wel pre-eclampsie genoemd – komt voor bij 2-8% van vrouwen wereldwijd. Voor vrouwen in Oeganda kan deze medisch complicatie leiden tot vermijdbare sterfgevallen. Onze HSA-partner Health Action International (HAI) toont in een fotorapportage wat deze aandoening teweegbrengt en wat er zoal gedaan kan worden. Voor deze rapportage heeft HAI samengewerkt met lokale gezondheidscentra, ministers en journalisten in Oeganda. Lees meer
  • De Global Financing Facility (GFF) for Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health is een financieringsmodel voor interventies op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in lage- en middeninkomenslanden, waaronder de HSAP-landen. Wemos zet zich in om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk middenveld (civil society) de ruimte krijgt om een open en constructieve dialoog aan te gaan met de GFF. In een interactief story document, laten wij zien hoe dit proces eruit ziet. Lees meer

 

Meer weten over HSA? Lees de factsheet over het partnerschap.

HSAPWEB-01_250