NETWERKEN

Wemos is lid van de volgende netwerken:

  • EDC-Free Europe – een samenwerkingsverband van meer dan 50 Europese maatschappelijke organisaties voor het beschermen van volksgezondheid tegen hormoonverstorende stoffen.
  • Eurodad – een netwerk van 50 Europese organisaties gericht op het veranderen van het mondiale economische en financiële systeem zodat armoede bestreden wordt en mensenrechten beschermd worden.
  • Geneva Global Health Hub – een project van maatschappelijke organisaties die democratischere global health-beleid en -bestuur willen.
  • Health Action International – een wereldwijd netwerk voor het versterken van medicijnbeleid ten gunste van volksgezondheid.
  • Health and Environment Alliance – een Europees netwerk dat pleit voor beleidsveranderingen voor het beschermen van volksgezondheid tegen schadelijke milieueffecten.
  • Medicus Mundi International – een netwerk van organisaties op het gebied van internationale gezondheidssamenwerking en mondiale gezondheid.
  • NPHF Federatie voor Gezondheid – een netwerk van organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de bevolking.
  • Partos – branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.
  • People’s Health Movement – een wereldwijd netwerk van gezondheidsactivisten, maatschappelijke organisaties en academische instituten, gericht op toegang tot gezondheidszorg voor allen.