NETWERKEN

Wemos is lid van de volgende netwerken:

  • Eurodad – een netwerk van 50 Europese organisaties gericht op het veranderen van het mondiale economische en financiële systeem zodat armoede bestreden wordt en mensenrechten beschermd worden.
  • Geneva Global Health Hub – een project van maatschappelijke organisaties die democratischere global health-beleid en -bestuur willen.
  • Health Action International – een wereldwijd netwerk voor het versterken van medicijnbeleid ten gunste van volksgezondheid.
  • Health and Environment Alliance – een Europees netwerk dat pleit voor beleidsveranderingen voor het beschermen van volksgezondheid tegen schadelijke milieueffecten.
  • Medicijnen Netwerk Nederland – een informeel netwerk van organisaties in Nederland die elkaar informeren over activiteiten en (beleids)ontwikkelingen op het gebied van medicijnen.
  • Medicus Mundi International – een netwerk van organisaties op het gebied van internationale gezondheidssamenwerking en mondiale gezondheid.
  • NVTG – een vereniging voor global health-professionals die zich inzet voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van global health en tropische geneeskunde.
  • Partos – branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.
  • People’s Health Movement – een wereldwijd netwerk van gezondheidsactivisten, maatschappelijke organisaties en academische instituten, gericht op toegang tot gezondheidszorg voor allen.