NETWERKEN

Wemos is lid van de volgende netwerken:

  • Dutch Global Health Alliance, een samenwerking van Aidsfonds, Amref Flying Doctors, Cordaid, KIT Royal Tropical Institute, KNCV Tuberculosis Foundation en Wemos voor bevordering van beleid dat bijdraagt aan sterkere gezondheidssystemen wereldwijd.
  • Eurodad – een netwerk van 50 Europese organisaties gericht op het veranderen van het mondiale economische en financiële systeem zodat armoede bestreden wordt en mensenrechten beschermd worden.
  • Geneva Global Health Hub – een project van maatschappelijke organisaties die democratischere global health-beleid en -bestuur willen.
  • Health Action International – een wereldwijd netwerk voor het versterken van medicijnbeleid ten gunste van volksgezondheid.
  • Health and Environment Alliance – een Europees netwerk dat pleit voor beleidsveranderingen voor het beschermen van volksgezondheid tegen schadelijke milieueffecten.
  • Medicijnen Netwerk Nederland – een informeel netwerk van organisaties in Nederland die elkaar informeren over activiteiten en (beleids)ontwikkelingen op het gebied van medicijnen.
  • Medicus Mundi International – een netwerk van organisaties op het gebied van internationale gezondheidssamenwerking en mondiale gezondheid.
  • NVTG – een vereniging voor global health-professionals die zich inzet voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van global health en tropische geneeskunde.
  • Partos – branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.
  • People’s Health Movement – een wereldwijd netwerk van gezondheidsactivisten, maatschappelijke organisaties en academische instituten, gericht op toegang tot gezondheidszorg voor allen.