GENEVA GLOBAL HEALTH HUB

De Geneva Global Health Hub (G2H2) is een project waarvan de leden uit maatschappelijke organisaties bestaan. De Hub is in mei 2016 opgericht tijdens een side event van de World Health Assembly in Genève. Het is bedoeld als ontmoetingsplaats voor civil society. Organisaties kunnen zo kennis uitwisselen, nieuwe initiatieven creëren en samenwerking opzetten opdat global health-beleid en -bestuur democratischer zijn.

In global health-debatten worden maatschappelijke organisaties – wat betreft hun aanwezigheid dan wel bijdrage – veelal overschaduwd door partijen die commerciële belangen behartigen. De Hub wil deze scheve verhouding tegengaan door sterke allianties tussen deze maatschappelijke organisaties, die vaak dezelfde doelen en waarden hebben, te faciliteren. Het doel van de Hub is om bij te dragen aan lange-termijn strategisch denken en actie van dergelijke organisaties. Zo kan civil society zich sterk en stabiel houden bij belangrijke global health-onderhandelingen en -discussies. Voorzitter van de Hub is Wemos-pleitbezorger en programmacoördinator Mariska Meurs.

 

De drijfveer van de Geneva Global Health Hub zijn waarden zoals democratie met gelijkheid in diversiteit, waardigheid, verantwoordelijkheid en transparantie, en ethiek en rechtvaardigheid.

 

Bezoek de website van G2H2 om lid te worden of voor meer informatie, of volg de Hub op Twitter

nl_NLDutch