Medicijnen Netwerk Nederland

Het Medicijnen Netwerk Nederland is een informeel netwerk van organisaties in Nederland die elkaar informeren over hun activiteiten en (beleids)ontwikkelingen op het gebied van medicijnen. Wemos heeft dit netwerk eind 2017 samen met KWF Kankerbestrijding opgezet.

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op het verbeteren van toegang tot betaalbare medicijnen. Organisaties kunnen onderling subgroepen vormen om samen een bepaald onderwerp aan te kaarten, bijvoorbeeld door gezamenlijke lobbybrieven te schrijven of bijeenkomsten te organiseren.

 

Vanuit Wemos coördineren we het netwerk; we organiseren de tweemaandelijkse vergaderingen en de inhoudelijke agenda, regelen eventuele gastsprekers en zorgen ervoor dat de interesses van de verschillende leden aan bod komen.

Op de mailinglijst staan mensen van de volgende organisaties:

 

 

Hiernaast zijn er nog enkele individuen op persoonlijke titel lid van de mailinglist.

 

Voorbeelden van resultaten van het netwerk

  • Voorafgaand aan het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid op 21 juni 2018, hebben Wemos en een aantal leden van het netwerk een gezamenlijke brief gestuurd aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Bij het debat bespraken Kamerleden onze brief en punten die hierin voorkwamen, zoals transparante medicijnprijzen en de kwestie rondom onafhankelijke medicijntesten.
  • In een gezamenlijke brief gericht aan minister Bruins uitten wij, met vijf andere leden van het netwerk, onze zorgen over aanvullende beschermingscertificaten voor nieuwe medicijnen. De politieke partij D66 besprak onze brief bij het parlementair debat op 10 december 2018.
  • Samen met enkele leden van het netwerk hebben we overlegd over de Tien Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licenseren en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de modelovereenkomst voor universiteiten op het gebied van betaalbaarheid van medicijnen.