Steun het Europese burgerinitiatief tegen glyfosaat

Glyfosaat, een veel gebruikte stof in onkruidverdelgers zoals Roundup, is potentieel kankerverwekkend. Wemos ondersteunt het Europese burgerinitiatief om de vergunning voor glyfosaat niet meer te verlengen.

In juni 2016 verlengde de Europese Commissie de vergunning voor glyfosaat met 18 maanden. Binnen die tijd moet het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) aanvullend onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van glyfosaat afronden. Volgens IARC, het internationale kankeronderzoeksinstituut van de WHO, is glyfosaat potentieel kankerverwekkend. Wemos vindt dat de Europese Unie glyfosaat vanuit het voorzorgsprincipe moet verbieden.

 

Met het burgerinitiatief willen Wemos en andere maatschappelijke organisaties de verlenging in ieder geval tegenhouden. Wij vinden dat de gezondheid van mensen niet onnodig in gevaar mag komen. Zo lang glyfosaat niet bewezen veilig is, moet het verboden worden.

 

Voor het verbod zijn 1 miljoen handtekeningen nodig. Elke handtekening telt. Steun nu het burgerinitiatief STOP GLYPHOSATE.

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch