ANBI

Stichting Wemos is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit garandeert onder meer dat Wemos geen winstoogmerk heeft, tenminste 90% van haar inzet richt op het algemeen belang, en voldoet aan strikte integriteitseisen.

Voor donateurs betekent dit dat hun donatie aan Wemos onder geldende voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie over schenkingen aan ANBIs en fiscale regels vindt u op de website van de Belastingdienst. De ANBI-gegevens van Wemos zijn:

 

Algemeen

  • Statutaire naam: Stichting Wemos
  • KvK-nummer: 41201644
  • RSIN/fiscaal nummer: 006113230
  • Bankrekening/IBAN: NL25 INGB 0004 2657 27 t.n.v. Stichting Wemos
  • Contact: info@wemos.nl

 

Bestuur

Het bestuur van stichting Wemos wordt gevormd door een directeur-bestuurder, die wordt gecontroleerd door de vijf leden van de raad van toezicht.

 

Doelstelling en beleid

De stichting heeft ten doel het leveren van een structurele bijdrage aan de verbetering van de gezondheid van mensen door middel van beleidsbeïnvloeding op nationaal, Europees en internationaal niveau, op basis van een mensenrechtenbenadering. Een actueel beleidsplan om dit doel te verwezenlijken en het meest recente jaarrapport vindt u hier.