KEURMERKEN

Stichting Wemos is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit garandeert onder meer dat Wemos geen winstoogmerk heeft, tenminste 90% van haar inzet richt op het algemeen belang, en voldoet aan strikte integriteitseisen. Daarnaast heeft Wemos de erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

ANBI

Voor donateurs betekent dit dat hun donatie aan Wemos onder geldende voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie over schenkingen aan ANBIs en fiscale regels vindt u op de website van de Belastingdienst. De ANBI-gegevens van Wemos zijn:

 

Algemeen

  • Statutaire naam: Stichting Wemos
  • KvK-nummer: 41201644
  • RSIN/fiscaal nummer: 006113230
  • Bankrekening/IBAN: NL25 INGB 0004 2657 27 t.n.v. Stichting Wemos
  • Contact: info@wemos.nl

 

CBF

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), Toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

 

Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

 

Transparantie in één oogopslag

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk hieronder ons CBF-erkenningspaspoort.