NALATEN

U kunt Wemos ook financieel steunen door een bepaald bedrag na te laten. U kunt in uw testament een erfstelling of een legaat opnemen. Over dit bedrag hoeven wij geen belasting te betalen, omdat wij een non-profitorganisatie zijn. Erfgenamen moeten dit wel.

Met een erfstelling ontvangt Wemos een erfdeel (percentage van de erfenis). In een legaat stelt u vooraf een bedrag vast dat na uw overlijden wordt nagelaten aan Wemos. Over de mogelijkheden van het opnemen van erfstellingen en legaten in uw testament kunt u contact opnemen met een notaris. Voor meer informatie bel de notaristelefoon: 0900 346 9393 (voor vragen over schenkingen) en de Belastingtelefoon: 0800 0543 (voor fiscale vragen).

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Eelco Akkerboom, Partnerships officer (email: Eelco.Akkerboom@wemos.nl).