NALATEN

U kunt Wemos ook financieel steunen door een bepaald bedrag na te laten. Dit kan door in uw testament een erfstelling of een legaat op te nemen. Over dit bedrag hoeven wij geen belastingen te betalen, omdat wij een non-profitorganisatie zijn. Erfgenamen moeten dit wel.

Met een erfstelling ontvangt Wemos een erfdeel (percentage van de erfenis). In een legaat stelt u vooraf een bedrag vast dat na uw overlijden wordt nagelaten aan Wemos.

 

Over de mogelijkheden van het opnemen van erfstellingen en legaten in uw testament kunt u contact opnemen met een notaris. Voor meer informatie bel de notaristelefoon: 0900 346 9393 (voor vragen over schenkingen) en de Belastingtelefoon: 0800 0543 (voor fiscale vragen).