PERIODIEK SCHENKEN

Wilt u Wemos over een langere periode steunen met minimaal 60 euro per jaar? Dan is het voor u voordelig om dit vast te laten leggen in een overeenkomst. Uw gift is dan namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Als voorwaarde voor deze regeling geldt dat u voor minimaal vijf jaar een vast jaarbedrag van minimaal 60 euro aan ons schenkt. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u van 33,15 tot 52 procent van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Wemos betaalt als goed doel met ANBI-status geen successie- en schenkingsrecht.

 

Vul de overeenkomst in, print in tweevoud, onderteken en stuur hem met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (als u een partner hebt ook dat van uw partner) naar ons.