Tag: anke tijtsma

Crossovers, zeefdrukken, en lopend vergaderen

Anke Tijtsma

 

Na ruim dertien jaar besloot ik mijn werkzaamheden bij Wemos half september af te ronden. Het gaat goed bij Wemos en ik heb er met heel veel plezier gewerkt en veel geleerd over beleids- en besluitvormingsprocessen. In de afgelopen maanden werd mijn verlangen om mijn kennis en expertise aan te vullen met een nieuwe manier van denken en handelen echter groter. Daarom besloot ik de master Crossover Creativity aan de Hogeschool van de Kunsten (HKU) in Utrecht te gaan volgen. Deze opleiding leert me over creatief denken en innoveren door ‘crossovers’ te maken naar andere sectoren en disciplines. Vanwege de ongebruikelijke invalshoeken van andere experts ontstaan er ideeën die niet te pakken zijn vanuit het denkkader van slechts één persoon of sector.

Lees verder

Antibioticaresistentie: een mondiale uitdaging

Wemos-directeur Anke Tijtsma is net terug uit Oeganda. Daar sprak ze met zorgpersoneel over nijpende gezondheidsuitdagingen zoals antibioticaresistentie. Ze is blij dat artsen in Nederland zeer terughoudend zijn met het voorschrijven van antibiotica. Resistente bacteriën rukken snel op: een horrorscenario voor iedereen. Maar in Oeganda en andere lage inkomenslanden weet vrijwel niemand dat. Voor het aanpakken van dat probleem is volgens Anke een rol weggelegd voor minister Ploumen. Hierover schreef zij een column:

Lees verder

Mondiale gezondheidsvraagstukken vragen om een intersectorale aanpak

‘Geen enkele overheid kan de huidige gezondheidsuitdagingen alleen oplossen; supranationale samenwerking en verantwoordelijkheid is essentieel en internationale afspraken zijn nuttig’, constateerde Wemos-directeur Anke Tijtsma twee jaar geleden in haar column in vakblad ViceVersa. Maar, waarschuwde zij, dat alleen is nog niet genoeg. ‘In Nederland ontbreekt een overheidsbrede visie op mondiale gezondheid.Daarom pleit ik voor een Nederlandse global health-strategie waarin bovengenoemde elementen worden erkend én de ‘mondiale gezondheidsvraag’ wordt gesteld.’

Lees verder