Tag: environment

edc free europe

Oproep voor Europese strategie tegen hormoonverstorende stoffen

Er is steeds meer bewijs dat hormoonverstorende stoffen schadelijke effecten hebben op onze gezondheid en gelinkt zijn aan bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen en bepaalde vormen van kanker. Ondanks het bewijs beschermt de wetgeving ons tot op heden nog onvoldoende. Het EDCfree Network waarvan Wemos deel uitmaakt, vindt dat dit snel moet veranderen.

Lees verder

Onvoldoende aandacht gezondheid en milieu bij naleving mensenrechten

Nederland moet zich volledig committeren aan de economische, sociale en culturele rechten, zoals deze gesteld zijn in internationale overeenkomsten voor mensenrechten. Vooral rechten die betrekking hebben op gezondheid en een gezonde leefomgeving moeten prioriteit krijgen in alle beleid. Dit stellen Stand Up For Your Rights, Milieudefensie en Wemos in hun bijdrage aan de tweede Universal Periodic Review (UPR) van de Human Rights Council van de Verenigde Naties.

Lees verder