Tag: global health

Waarom mondiale gezondheid een plek verdient in het ‘actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling’

De recent gepubliceerde Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie bevat mooie ambities om effectief en duurzaam bij te dragen aan mondiale gezondheid. Het spreekt van een ‘whole of government’ en ‘health in all policies’ aanpak voor coherent beleid op het gebied van mondiale gezondheid. Mooi, want wij geloven dat overheidsbrede samenwerking essentieel is. Waarom bevat het ‘actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling’ van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dan geen brede focus op mondiale gezondheid?

Lees verder

Onze hoogtepunten van 2022

Bij Wemos streven we naar een wereld waarin iedereen zo gezond mogelijk kan leven. Hoeveel geld je hebt, wie je bent of waar je woont, mag je gezondheid niet belemmeren. Helaas is er nog veel ongelijkheid in de wereld. Dat werkt door in iemands kansen op een gezond bestaan. Wij zetten ons in voor structurele veranderingen zodat gezondheidssystemen sterk en veerkrachtig zijn, en voorzien in ieders behoefte. Daarvoor is duurzame financiering nodig, voldoende zorgpersoneel, en medicijnen en vaccins die voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Bekijk hier hoe wij in 2022 werkten aan gezondheid voor iedereen! 

 

Lees verder

Nederlandse Global Health Strategie: positieve start, maar valt of staat met goede uitwerking

Na jarenlange lobby door Wemos en andere maatschappelijke organisaties, publiceerde de Nederlandse regering op 21 oktober de langverwachte Global Health Strategie. De Covid-19 pandemie heeft eens te meer laten zien dat gezondheid geen grenzen kent. Deze strategie kan een krachtig handvat zijn om als Nederland effectief en duurzaam bij te dragen aan mondiale gezondheid. Mits de uitwerking met de juiste urgentie, daadkracht en middelen opgepakt wordt, met oog voor de hiaten op het gebied van toegang tot farmaceutische producten en publiek-private samenwerkingen.

Lees verder