Tag: globalhealthstrategy

Verkiezingstijd: ‘building back better’ met een Global Health-strategie

Door langdurig te investeren in structurele verbeteringen van gezondheid wereldwijd, kunnen landen pandemieën zoals de huidige coronapandemie effectief bestrijden. Hiervoor moeten overheden en hun ministeries wel coherent beleid voeren, en elkaars programma’s versterken. Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht, pleit Wemos dan ook – met mede-leden van de Dutch Global Health Alliance – voor een Global Health-strategie. Ideeën hierover van experts, waaronder Wemos-directeur Mariëlle Bemelmans, lees je in de Verkiezingsspecial van het magazine Vice Versa.

Lees verder

IOB-rapport: Voorkomen is beter dan genezen

Paul Nedermeijer

Had de ebola-uitbraak niet voorkomen kunnen worden? Waarom was er niet eerder alarm geslagen? Waar was de WHO eigenlijk? En wat was rol van de Nederlandse regering bij het opvolgen van eerdere aanbevelingen om de WHO slagvaardiger te maken? Deze vragen stonden aan de basis van de lang verwachte IOB-evaluatie Voorkomen is beter dan genezen – Evaluatie over Nederland en de WHO 2011-2015.

Lees verder

Het is tijd voor een nationale Global Health Strategy

In het vandaag verschenen rapport ‘Ready for Change? Global goals at home and abroad’ pleit Wemos voor een nationale Global Health Strategy. Het rapport wordt aan minister Ploumen overhandigd tijdens de internationale conferentie ‘Ready for Change?’ in NEMO te Amsterdam. Voor het rapport heeft Wemos, samen met 39 andere maatschappelijke organisaties, het nationale, Europese en internationale beleid op het gebied van onder andere voedselzekerheid, klimaatverandering, migratie, belasting en gezondheid onder de loep genomen.

Lees verder

Global Health Strategy: visie en actie

‘Mondiale gezondheid is geen zaak van liefdadigheid of veiligheid; het is een zaak van mondiale verantwoordelijkheid en mensenrechten’, zei Thomas Gebauer van Medico tijdens de workshop ‘Global Health Strategies in Europe’ die op 29 april 2016 georganiseerd werd door Wemos in samenwerking met Medico. Met de workshop wilden Wemos en Medico Europese ngo’s bij elkaar brengen voor het uitwisselen van informatie en ervaringen.

Lees verder

Antibioticaresistentie: een mondiale uitdaging

Wemos-directeur Anke Tijtsma is net terug uit Oeganda. Daar sprak ze met zorgpersoneel over nijpende gezondheidsuitdagingen zoals antibioticaresistentie. Ze is blij dat artsen in Nederland zeer terughoudend zijn met het voorschrijven van antibiotica. Resistente bacteriën rukken snel op: een horrorscenario voor iedereen. Maar in Oeganda en andere lage inkomenslanden weet vrijwel niemand dat. Voor het aanpakken van dat probleem is volgens Anke een rol weggelegd voor minister Ploumen. Hierover schreef zij een column:

Lees verder

‘Beleidscoherentie begint thuis’

Van 30 november tot 2 december 2015 vindt in Genève een bijeenkomst plaats over het versterken van internationale samenwerking bij bestrijding van niet-overdraagbare ziektes. Mariska Meurs, beleidsonderzoeker mondiale gezondheid bij Wemos, neemt deel aan de bijeenkomst.

Lees verder