Tag: mondiale gezondheid

Waarom mondiale gezondheid een plek verdient in het ‘actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling’

De recent gepubliceerde Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie bevat mooie ambities om effectief en duurzaam bij te dragen aan mondiale gezondheid. Het spreekt van een ‘whole of government’ en ‘health in all policies’ aanpak voor coherent beleid op het gebied van mondiale gezondheid. Mooi, want wij geloven dat overheidsbrede samenwerking essentieel is. Waarom bevat het ‘actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling’ van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dan geen brede focus op mondiale gezondheid?

Lees verder