Tag: pandemic preparedness

Rapport: Financial justice for pandemic prevention, preparedness and response

Om wereldwijde rechtvaardigheid op het gebied van gezondheid te creëren, hebben we nieuwe financieringsmodellen nodig. De Geneva Global Health Hub publiceerde afgelopen week een nieuw rapport: “Financial Justice for Pandemic Prevention, Preparedness and Response”, waaraan Wemos heeft bijgedragen. Hierin wordt gekeken naar de relatie tussen de internationale financiële architectuur en de huidige financieringsmodellen voor gezondheidszorg. Het laat zien hoe naar gezondheid kunnen kijken vanuit het oogpunt van economische en financiële rechtvaardigheid. De WHO en haar lidstaten zouden hier rekening mee moeten houden bij het opstellen van het Pandemieakkoord waarvan de concepttekst naar verwachting in december gepresenteerd wordt.

Lees verder