Tekort zorgpersoneel? Duurzaam beleid biedt oplossing

Linda Mans

 

‘Alarmerend tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen dreigt’, kopte NOS Online recentelijk. ‘Als er niets gebeurt, loopt het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en een aantal andere ondersteunende beroepen in de ziekenhuizen de komende jaren fors op.’ NOS Online baseerde zich op een deelrapport van het Capaciteitsorgaan, dat de opleidingscapaciteit van de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen onderzoekt en hierover rapporteert aan de zorgsector en de overheid. Het deelrapport betreft de medisch ondersteunende beroepen en gespecialiseerd verpleegkundige beroepen.

Wemos pleit voor een duurzaam zorgpersoneelsbeleid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een mondiale gedragscode voor ethische werving van gezondheidswerkers. Deze code zou de richtlijn moeten zijn ook voor Nederlandse zorginstellingen, vakbonden, beroepsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, zorgpersoneel, wervingsbureaus, migrantenorganisaties en ministeries.

 

Al deze instellingen en organisaties zouden zich moeten inzetten voor een zelfvoorzienend zorgpersoneelsbeleid met voldoende opleidingscapaciteit en –kwaliteit. De ramingen van het Capaciteitsorgaan vormen daarin een belangrijk onderdeel.

 

Belemmeringen moeten opgeheven worden

Het Capaciteitsorgaan genereert vrij nauwkeurige data over hoeveel van welk soort zorgpersoneel opgeleid moet worden. In de recente publicatie, dat verschillende deelrapporten bevat, staat ook dat ‘de huidige instroom van medisch studenten in de opleiding geneeskunde te hoog is, waardoor er een te groot reservoir ontstaat aan basisartsen die willen instromen in een vervolgopleiding.’

 

Voorspellen en adviseren blijkt echter niet voldoende. Volgens het artikel van NOS online ontstaan tekorten doordat er te weinig geld is besteed in opleidingen. En dat de interesse voor de beroepen afneemt.  De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zegt dat geldgebrek niet het probleem is, maar het niet willen opleiden: als een verpleegkundige voor een andere functie wordt opgeleid, ontstaat er een gat. Deze belemmeringen moeten worden opgeheven, zegt de NVZ.

 

Andere EU-lidstaten hebben eveneens van de kennis en kunde van het Capaciteitsorgaan geprofiteerd in het Europese programma ‘Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting’. Ook Wemos nam deel aan het programma en droeg bij aan de discussie voor het toepassen van de mondiale gedragscode in de EU-context.

 

Cruciaal: investeren in zorgpersoneel

De publicatie van het Capaciteitsorgaan – en de waarschuwing die daaruit volgt – komt op het moment dat de High Level Commission on Health Employment and Economic Growth haar aanbevelingen heeft gepubliceerd. De aanbevelingen van de High Level Commission on Health Employment and Economic Growth stelt dat investeren in zorgpersoneel cruciaal is en levenslang leren – dus intern opleiden – belangrijk is om aan te sluiten bij de hedendaagse en toekomstige noden.

 

Wemos is het hiermee van harte eens: maak snel werk van het duurzaam opleiden van zorgpersoneel. En zorg dat werken in de zorg aantrekkelijk is. Mensen willen graag leren. Dus niet willen opleiden is geen optie.

Recente Blog items

Tijd voor echte ‘innovatieve’ financiering van gezondheid!

21-12-2020

Myria Koutsoumpa, Rosana Lescrauwaet en Mariska Meurs

Deze blog is eerder gepubliceerd (in het Engels) op de website van Health Financing for Africa

Het lukt veel landen in Afrika niet om voldoende financiële middelen te verzamelen om toegang tot goede zorg voor iedereen (Universal Health Coverage) te garanderen. Hoe belangrijk de inspanningen van de landen zelf ook zijn, het is niet voldoende. De wereld heeft een collectieve verantwoordelijkheid om illegale geldstromen uit lage- en middeninkomenslanden te stoppen. Hiermee zouden enorm veel middelen vrijkomen, die ingezet kunnen worden voor gezondheid.

Lees verder

Meer betrokkenheid en inclusiviteit in de GFF-strategie – een lobbysucces

26-11-2020

Myria Koutsoumpa

De Global Financing Facility (GFF) – een wereldwijd gezondheidsinitiatief dat zich richt op het stoppen van vermijdbare sterfgevallen en het verbeteren van levens van vrouwen, kinderen en adolescenten in lage- en middeninkomenslanden – evolueert. Voortdurende lobby en belangenbehartiging door het maatschappelijk middenveld hebben de richting van de GFF beïnvloed, waardoor het inclusiever wordt. In dit blog gaan we dieper in op hoe Wemos de nieuwe strategie van dit grote wereldwijde gezondheidsinitiatief beïnvloedde, in samenwerking met onze partners en netwerken.

Lees verder