Tekort zorgpersoneel? Duurzaam beleid biedt oplossing

Linda Mans

 

‘Alarmerend tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen dreigt’, kopte NOS Online recentelijk. ‘Als er niets gebeurt, loopt het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en een aantal andere ondersteunende beroepen in de ziekenhuizen de komende jaren fors op.’ NOS Online baseerde zich op een deelrapport van het Capaciteitsorgaan, dat de opleidingscapaciteit van de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen onderzoekt en hierover rapporteert aan de zorgsector en de overheid. Het deelrapport betreft de medisch ondersteunende beroepen en gespecialiseerd verpleegkundige beroepen.

Wemos pleit voor een duurzaam zorgpersoneelsbeleid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een mondiale gedragscode voor ethische werving van gezondheidswerkers. Deze code zou de richtlijn moeten zijn ook voor Nederlandse zorginstellingen, vakbonden, beroepsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, zorgpersoneel, wervingsbureaus, migrantenorganisaties en ministeries.

 

Al deze instellingen en organisaties zouden zich moeten inzetten voor een zelfvoorzienend zorgpersoneelsbeleid met voldoende opleidingscapaciteit en –kwaliteit. De ramingen van het Capaciteitsorgaan vormen daarin een belangrijk onderdeel.

 

Belemmeringen moeten opgeheven worden

Het Capaciteitsorgaan genereert vrij nauwkeurige data over hoeveel van welk soort zorgpersoneel opgeleid moet worden. In de recente publicatie, dat verschillende deelrapporten bevat, staat ook dat ‘de huidige instroom van medisch studenten in de opleiding geneeskunde te hoog is, waardoor er een te groot reservoir ontstaat aan basisartsen die willen instromen in een vervolgopleiding.’

 

Voorspellen en adviseren blijkt echter niet voldoende. Volgens het artikel van NOS online ontstaan tekorten doordat er te weinig geld is besteed in opleidingen. En dat de interesse voor de beroepen afneemt.  De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zegt dat geldgebrek niet het probleem is, maar het niet willen opleiden: als een verpleegkundige voor een andere functie wordt opgeleid, ontstaat er een gat. Deze belemmeringen moeten worden opgeheven, zegt de NVZ.

 

Andere EU-lidstaten hebben eveneens van de kennis en kunde van het Capaciteitsorgaan geprofiteerd in het Europese programma ‘Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting’. Ook Wemos nam deel aan het programma en droeg bij aan de discussie voor het toepassen van de mondiale gedragscode in de EU-context.

 

Cruciaal: investeren in zorgpersoneel

De publicatie van het Capaciteitsorgaan – en de waarschuwing die daaruit volgt – komt op het moment dat de High Level Commission on Health Employment and Economic Growth haar aanbevelingen heeft gepubliceerd. De aanbevelingen van de High Level Commission on Health Employment and Economic Growth stelt dat investeren in zorgpersoneel cruciaal is en levenslang leren – dus intern opleiden – belangrijk is om aan te sluiten bij de hedendaagse en toekomstige noden.

 

Wemos is het hiermee van harte eens: maak snel werk van het duurzaam opleiden van zorgpersoneel. En zorg dat werken in de zorg aantrekkelijk is. Mensen willen graag leren. Dus niet willen opleiden is geen optie.

Recente Blog items

Waarom de gedragscode VIG gezondheid niet voorop stelt

30-07-2020

Robin Veenman (voormalig onderzoeksstagiaire bij Wemos en Farma ter Verantwoording en masterstudente Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam)

Begin dit jaar publiceerde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), de Nederlandse belangenvereniging van de farmaceutische industrie, haar nieuwe gedragscode. Maar ondanks dat hoge medicijnprijzen een actueel en urgent maatschappelijk probleem zijn, bevat de gedragscode geen enkele vermelding van het prijsbeleid van de farmaceutische industrie. Voor mijn onderzoek bij Wemos en Farma ter Verantwoording kwam ik tot de conclusie dat de gedragscode dan ook een symptoom is van een neoliberaal systeem binnen deze industrie, waarin winstmaximalisatie – en niet de volksgezondheid – voorop staat.

Lees verder

Gezondheidszorg: een vitaal beroep

03-04-2020

Human resources for Health-team

Het is opvallend wat een crisis zoals de COVID-19-uitbraak teweeg kan brengen. Vijf jaar geleden zagen we dat vanwege bezuinigingen de financiering voor langdurige zorg, thuiszorg en jeugdzorg in Nederland ernstig beperkt werd. Veel zorgorganisaties gingen failliet en 80.000 zorgverleners verloren hun baan. En toen de economie eenmaal weer begon te bloeien en werd er budget vrijgemaakt om het aantal zorgmedewerkers uit te breiden.

Lees verder