Tekort zorgpersoneel? Duurzaam beleid biedt oplossing

Linda Mans

 

‘Alarmerend tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen dreigt’, kopte NOS Online recentelijk. ‘Als er niets gebeurt, loopt het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en een aantal andere ondersteunende beroepen in de ziekenhuizen de komende jaren fors op.’ NOS Online baseerde zich op een deelrapport van het Capaciteitsorgaan, dat de opleidingscapaciteit van de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen onderzoekt en hierover rapporteert aan de zorgsector en de overheid. Het deelrapport betreft de medisch ondersteunende beroepen en gespecialiseerd verpleegkundige beroepen.

Wemos pleit voor een duurzaam zorgpersoneelsbeleid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een mondiale gedragscode voor ethische werving van gezondheidswerkers. Deze code zou de richtlijn moeten zijn ook voor Nederlandse zorginstellingen, vakbonden, beroepsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, zorgpersoneel, wervingsbureaus, migrantenorganisaties en ministeries.

 

Al deze instellingen en organisaties zouden zich moeten inzetten voor een zelfvoorzienend zorgpersoneelsbeleid met voldoende opleidingscapaciteit en –kwaliteit. De ramingen van het Capaciteitsorgaan vormen daarin een belangrijk onderdeel.

 

Belemmeringen moeten opgeheven worden

Het Capaciteitsorgaan genereert vrij nauwkeurige data over hoeveel van welk soort zorgpersoneel opgeleid moet worden. In de recente publicatie, dat verschillende deelrapporten bevat, staat ook dat ‘de huidige instroom van medisch studenten in de opleiding geneeskunde te hoog is, waardoor er een te groot reservoir ontstaat aan basisartsen die willen instromen in een vervolgopleiding.’

 

Voorspellen en adviseren blijkt echter niet voldoende. Volgens het artikel van NOS online ontstaan tekorten doordat er te weinig geld is besteed in opleidingen. En dat de interesse voor de beroepen afneemt.  De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zegt dat geldgebrek niet het probleem is, maar het niet willen opleiden: als een verpleegkundige voor een andere functie wordt opgeleid, ontstaat er een gat. Deze belemmeringen moeten worden opgeheven, zegt de NVZ.

 

Andere EU-lidstaten hebben eveneens van de kennis en kunde van het Capaciteitsorgaan geprofiteerd in het Europese programma ‘Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting’. Ook Wemos nam deel aan het programma en droeg bij aan de discussie voor het toepassen van de mondiale gedragscode in de EU-context.

 

Cruciaal: investeren in zorgpersoneel

De publicatie van het Capaciteitsorgaan – en de waarschuwing die daaruit volgt – komt op het moment dat de High Level Commission on Health Employment and Economic Growth haar aanbevelingen heeft gepubliceerd. De aanbevelingen van de High Level Commission on Health Employment and Economic Growth stelt dat investeren in zorgpersoneel cruciaal is en levenslang leren – dus intern opleiden – belangrijk is om aan te sluiten bij de hedendaagse en toekomstige noden.

 

Wemos is het hiermee van harte eens: maak snel werk van het duurzaam opleiden van zorgpersoneel. En zorg dat werken in de zorg aantrekkelijk is. Mensen willen graag leren. Dus niet willen opleiden is geen optie.

Recente Blog items

‘Blended finance’ in de gezondheidszorg: draagt het bij tot billijke toegang tot gezondheidsdiensten?

31-01-2023

Door Marco Angelo  (global health advocate bij Wemos)

 

De laatste jaren groeit de belangstelling voor het inzetten van ‘blended finance’ om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Blended finance is een financiële constructie waarbij publieke middelen worden gecombineerd met particuliere investeringen om meer middelen voor duurzame ontwikkelingsprogramma’s te genereren. Het aantrekken van particuliere investeerders in ontwikkelingsfinanciering kan echter leiden tot onrechtvaardige resultaten. In dit artikel belichten we de gevolgen van blended finance voor gezondheidszorg en benadrukken we het belang van het waarborgen van eerlijke toegang.

 

Lees verder

Drie manieren om duurzame financiering voor gezondheidsbescherming te realiseren

01-06-2022

Door Mariëlle Bemelmans (directeur bij Wemos) en Myria Koutsoumpa (global health advocate bij Wemos)

Bij Wemos vinden we dat systeemverandering een effectievere manier is om health equity (eerlijke toegang tot zorg voor iedereen) te bereiken dan het aanpakken van de individuele elementen van gezondheidssystemen. We waren dan ook verheugd met de uitnodiging van de Belgische ontwikkelingsorganisatie Enabel – die zich richt op (onder andere) het versterken van gezondheidssystemen – om te spreken op de ‘International conference on social health protection’ in Niamey, Niger (10-13 mei). We deelden onze visie over duurzame financiering voor gezondheid en sociale bescherming met vertegenwoordigers uit tien Afrikaanse landen, bi- en multilaterale instellingen, academische instellingen en maatschappelijke organisaties.

Lees verder
nl_NLDutch