Schadelijke-stoffen

SCHADELIJKE STOFFEN

Wemos wil dat de Europese Unie hormoonverstorende stoffen uitbant. Daarnaast zijn we van mening dat het noodzakelijk is dat Nederland tegelijkertijd op nationaal niveau maatregelen treft om hormoonverstoorders aan te pakken.

In ons eten, drinkwater, voedselverpakkingen en verzorgingsproducten zoals bodylotion zitten schadelijke stoffen die ons hormonaal stelsel beïnvloeden. Die veroorzaken blijvende schade aan onze gezondheid.

De gezondheidsschade is bekend

Begin 2013 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het United Nations Environment Programme (UNEP) een verontrustend rapport over chemische stoffen die invloed hebben op onze hormoonhuishouding. Het rapport wijst op een aantal trends zoals toenemende vruchtbaarheidsproblemen onder jonge mannen en een toename van hormoongerelateerde vormen van kanker zoals borstkanker, eierstokkanker en prostaatkanker.

 

Een aantal voorbeelden zijn BPA in plastic en parabenen in body lotion. Daarnaast wijst onderzoek uit dat het gebruik van schadelijke stoffen als pesticiden en kwik in de voedselproductie ook in lageinkomenslanden grote gezondheidsproblemen oplevert.

 

In Nederland is veel onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van BPA. Onze overheid wil de blootstelling aan BPA terugdringen, maar kiest niet voor bindende maatregelen. Andere Europese landen gaan daarin verder. Het Franse parlement nam al in 2012 een wet aan die het stof Bisfenol A (BPA) in voedselverpakkingsmateriaal verbiedt. Dankzij effectieve voorlichting weet in Denemarken iedere zwangere vrouw welk eten en welke verzorgingsproducten veilig zijn.

Wemos pleit voor bescherming tegen schadelijke stoffen

Maatregelen zijn hard nodig

Beleid op nationaal, Europees en internationaal niveau is cruciaal om gezondheidsschade nu en in de toekomst te voorkomen. Blootstelling aan schadelijke stoffen is een mondiaal gezondheidsprobleem dat vraagt om actie wereldwijd. Dit belang wordt benadrukt in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie Europa (WHO/Europe) over de risico’s van hormoonverstorende stoffen.

 

Wij vinden dat er zowel op Nederlands als Europees niveau alle kansen zijn voor het beperken van blootstelling aan schadelijke stoffen en het faciliteren van veilige alternatieven. Nederland zou hierin zelfs een Europees koploper kunnen worden, en de EU zou wereldwijd een voortrekkersrol kunnen spelen. Maar de maatregelen zijn enorm vertraagd vanwege economische belangen. De chemische industrie heeft een krachtige lobby om onderzoeken te torpederen en wetgeving te vertragen. Ondertussen blijven we in Nederland onbeschermd. Wemos praat daarom met beleidsmakers en politici om gezondheid boven handel en bedrijfsbelangen te zetten bij het maken van wetgeving voor deze schadelijke stoffen.

Onze acties

In Europees verband werken we in de coalitie EDC-Free Europe, waaraan organisaties uit heel Europa deelnemen. We maken het Nederlandse publiek bewust over de gezondheidsrisico’s, informeren beleidsmakers erover en vormen een brug tussen wetenschap en beleid. Ook ontwikkelen we maatregelen ter bescherming tegen hormoonverstorende stoffen. Denk onder andere aan: BPA-vrije voedselverpakkingen en kassabonnen, medische hulpmiddelen zonder weekmakers (pvc en DEHP), voorlichting aan zwangere vrouwen en testen op alternatieven.

 

In de media

Ga naar Schadelijke stoffen in de media voor videoclips, radio-interviews en meer informatie over wat Wemos doet op dit thema.

 

Meer weten? Lees dan onze factsheet ‘Dit moet je weten over hormoonverstorende stoffen’