Het is tijd voor een nationale Global Health Strategy

In het vandaag verschenen rapport ‘Ready for Change? Global goals at home and abroad’ pleit Wemos voor een nationale Global Health Strategy. Het rapport wordt aan minister Ploumen overhandigd tijdens de internationale conferentie ‘Ready for Change?’ in NEMO te Amsterdam. Voor het rapport heeft Wemos, samen met 39 andere maatschappelijke organisaties, het nationale, Europese en internationale beleid op het gebied van onder andere voedselzekerheid, klimaatverandering, migratie, belasting en gezondheid onder de loep genomen.

De kernboodschap van het rapport is duidelijk: de huidige inspanningen van Nederland en de Europese Unie zijn nog niet voldoende om de duurzame ontwikkelingsdoelen – de Sustainable Development Goals (SDG’s) – te halen. De organisaties willen met het rapport Nederlandse en Europese beleidsmakers het juiste handelingsperspectief bieden opdat de doelen gehaald worden.

 

Het rapport brengt ook gezondheid voor het voetlicht. In het hoofdstuk ‘Global health starts at home’ pleiten Linda Mans en Corinne Hinlopen van Wemos, samen met MCNV, Rutgers WPF en Stop Aids Now!, voor een nationale Global Health Strategy. Door nationaal beleid te koppelen aan mondiale gezondheidsuitdagingen, kunnen beleidsmakers coherente mondiale gezondheidsbeleid ontwikkelen. Ondanks dat Nederland en de Europese Unie sterke resultaten hebben bereikt op het gebied van mondiale gezondheid (bijvoorbeeld in het geval van de ebola-uitbraak), moet de samenwerking tussen ministeries sterker worden.

 

Lees ook de blog van Wemos-directeur van Anke Tijtsma in OneWorld: ‘Neem een voorbeeld aan de koning van Katoren’

Recente Nieuws items

European Health Forum Gastein 2020: UHC en de rol van zorgpersoneel

29-09-2020

Op woensdag 30 september neemt Wemos’ global health advocate Corinne Hinlopen deel aan een paneldiscussie over ‘Universal Health Coverage and the role of the health workforce: building on the momentum from COVID-19’. De paneldiscussie maakt deel uit van het programma van het European Health Forum Gastein (30 september – 2 oktober), met als overkoepelend thema ‘Dancing with elephants: New partnerships for health, democracy, business’.

Lees verder

Wederom onder de loep: zorgpersoneel & de WHO Code of Practice

11-09-2020

In 2010 werd de WHO Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel (in het kort ‘the Code’) aangenomen na krachtige oproepen tot een gezamenlijke, wereldwijde maatregelen om de internationale werving van zorgpersoneel aan te pakken. In onze nieuwe factsheet kijken we naar de belangrijkste punten uit het tweede rapport van de Expert Advisory Group (EAG), die de Code om de vijf jaar herziet, en geven we concrete aanbevelingen aan het maatschappelijk middenveld.

Lees verder