Toegang tot zorg: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Op 14 en 15 december vond in Genève de high-level bijeenkomst ‘Health Employment and Economic Growth: from Recommendations to Action’ plaats. Wemos-pleitbezorger Linda Mans was aanwezig als coördinator van de Working Group on Human Resources for Health van Medicus Mundi International (MMI). Daar sprak ze onder andere over toegang tot zorg. ‘Het is niet een kwestie van alleen investeren: het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Overheden, permanente VN-vertegenwoordigers, werkgevers, zorgpersoneelsverenigingen en vakbonden, maatschappelijke organisaties, mondiale initiatieven, en anderen die betrokken zijn bij gezondheid, onderwijs, gendergelijkheid en inclusieve economische groei kwamen bijeen om een vijfjarenplan voor 2017-2020 voor investeringen in zorgpersoneel te bespreken. Het definitieve plan zal in maart 2017 gepresenteerd worden.

 

Gelijke partnerschappen

Linda sprak tijdens een rondetafelgesprek over verantwoordelijkheid, committering en pleitbezorging. Naast de zorgsector zijn ook andere sectoren, zoals onderwijs, financiering en sociale zaken, betrokken bij de totstandkoming van zorgpersoneelsbeleid, wat uitdagingen met zich meebrengt. Hoe kunnen we samen het uiteindelijke doel – toegang tot zorg van een gekwalificeerde zorgverlener voor ieder – bereiken? Volgens Linda zijn politieke steun, gelijke partnerschappen en duurzame financiering onmisbaar om verder te gaan met de ontwikkelingsagenda voor gelijke gezondheidsuitkomsten, inclusieve economische groei en betere health security. Ze verwees naar de conclusies van onderzoek van Remco van de Pas (MMI) over beleidsimplementatie van afspraken van nationale overheden en andere partijen bij de derde Global Forum on Human Resources for Health.

 

‘Checks and balances’

Volgens Linda moeten we de politieke dimensies van degenen die lid zijn van netwerken zoals de Global Health Workforce Network niet vergeten. Dit netwerk, gelanceerd in oktober 2016, is een mondiaal platform voor consultatie, dialoog en coördinatie rondom zorgpersoneelsbeleid en moet zorgen voor de implementatie van de Global Strategy on Human Resources for Health, en de aanbevelingen van de Commissie. Maatschappelijke organisaties zijn belangrijk in dit netwerk. Linda: ‘Het is de rol van het maatschappelijk middenveld om bewustwording te creëren.’ Het maatschappelijk middenveld is er voor de noodzakelijke ‘checks and balances’.

 

Recht en gezamenlijke verantwoordelijkheid

De bijdrage van Linda aan het rondetafelgesprek bouwt voort op Wemos’ ervaring in de implementatie van de WHO Code voor Zorgpersoneel en hoe partijen (zoals vakbonden, NGO’s, zorgpersoneel, migrantenorganisaties en ministeries) kunnen samenwerken om ideeën over ‘best practices’ en pleitbezorging te delen. Uiteindelijk komt het erop neer dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Linda: ‘We moeten terug naar het idee, en de veronderstelling benadrukken, dat toegang tot zorg een recht en gezamenlijke verantwoordelijkheid is – en niet een kwestie van alleen investeren.’

 

Lees meer over wat Wemos doet op het thema Zorgpersoneel

Bekijk de opname van Roundtable 5 ‘Galvanizing accountability, commitment and advocacy’ (14 dec)

Recente Nieuws items

Mijlpaal: onderzoeksinstituut deelt patenten en kennis wereldwijd via C-TAP

24-11-2021

Wemos is zeer verheugd dat de Spaanse onderzoeksinstelling CSIC zijn intellectueel eigendom en kennis voor de productie van zijn Covid-19-test deelt met de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit houdt in dat alle gekwalificeerde fabrikanten ter wereld het product mogen maken en overal mogen leveren. Lage- en middeninkomenslanden betalen geen royalty’s. Dit is de eerste wereldwijde, niet-exclusieve licentie voor een Covid-19-product en daarmee een mijlpaal voor gelijke toegang tot medische producten.

Lees verder

Kennisdeling Pfizer over virusremmer goede stap, maar meer is nodig

16-11-2021

Ook het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer gaat zijn intellectueel eigendom en kennis voor de productie van zijn pil tegen Covid-19 delen in de Medicines Patent Pool (MPP). Het bedrijf volgt hiermee het voorbeeld van Merck & Co (MSD) dat onlangs hetzelfde aankondigde. Dit is een belangrijke stap in de goede richting voor wereldwijde toegang tot medische producten tegen Covid-19. Wemos roept Pfizer en andere vaccinmakers op om hetzelfde te doen voor hun vaccins. 

Lees verder