Toegang tot zorg: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Op 14 en 15 december vond in Genève de high-level bijeenkomst ‘Health Employment and Economic Growth: from Recommendations to Action’ plaats. Wemos-pleitbezorger Linda Mans was aanwezig als coördinator van de Working Group on Human Resources for Health van Medicus Mundi International (MMI). Daar sprak ze onder andere over toegang tot zorg. ‘Het is niet een kwestie van alleen investeren: het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Overheden, permanente VN-vertegenwoordigers, werkgevers, zorgpersoneelsverenigingen en vakbonden, maatschappelijke organisaties, mondiale initiatieven, en anderen die betrokken zijn bij gezondheid, onderwijs, gendergelijkheid en inclusieve economische groei kwamen bijeen om een vijfjarenplan voor 2017-2020 voor investeringen in zorgpersoneel te bespreken. Het definitieve plan zal in maart 2017 gepresenteerd worden.

 

Gelijke partnerschappen

Linda sprak tijdens een rondetafelgesprek over verantwoordelijkheid, committering en pleitbezorging. Naast de zorgsector zijn ook andere sectoren, zoals onderwijs, financiering en sociale zaken, betrokken bij de totstandkoming van zorgpersoneelsbeleid, wat uitdagingen met zich meebrengt. Hoe kunnen we samen het uiteindelijke doel – toegang tot zorg van een gekwalificeerde zorgverlener voor ieder – bereiken? Volgens Linda zijn politieke steun, gelijke partnerschappen en duurzame financiering onmisbaar om verder te gaan met de ontwikkelingsagenda voor gelijke gezondheidsuitkomsten, inclusieve economische groei en betere health security. Ze verwees naar de conclusies van onderzoek van Remco van de Pas (MMI) over beleidsimplementatie van afspraken van nationale overheden en andere partijen bij de derde Global Forum on Human Resources for Health.

 

‘Checks and balances’

Volgens Linda moeten we de politieke dimensies van degenen die lid zijn van netwerken zoals de Global Health Workforce Network niet vergeten. Dit netwerk, gelanceerd in oktober 2016, is een mondiaal platform voor consultatie, dialoog en coördinatie rondom zorgpersoneelsbeleid en moet zorgen voor de implementatie van de Global Strategy on Human Resources for Health, en de aanbevelingen van de Commissie. Maatschappelijke organisaties zijn belangrijk in dit netwerk. Linda: ‘Het is de rol van het maatschappelijk middenveld om bewustwording te creëren.’ Het maatschappelijk middenveld is er voor de noodzakelijke ‘checks and balances’.

 

Recht en gezamenlijke verantwoordelijkheid

De bijdrage van Linda aan het rondetafelgesprek bouwt voort op Wemos’ ervaring in de implementatie van de WHO Code voor Zorgpersoneel en hoe partijen (zoals vakbonden, NGO’s, zorgpersoneel, migrantenorganisaties en ministeries) kunnen samenwerken om ideeën over ‘best practices’ en pleitbezorging te delen. Uiteindelijk komt het erop neer dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Linda: ‘We moeten terug naar het idee, en de veronderstelling benadrukken, dat toegang tot zorg een recht en gezamenlijke verantwoordelijkheid is – en niet een kwestie van alleen investeren.’

 

Lees meer over wat Wemos doet op het thema Zorgpersoneel

Bekijk de opname van Roundtable 5 ‘Galvanizing accountability, commitment and advocacy’ (14 dec)

Recente Nieuws items

Vijf jaar Global Financing Facility: tijd voor verandering?

10-08-2020

Hoe staat het nu met ​​de Global Financing Facility en haar ambities en doelstellingen, vijf jaar na implementatie in verschillende landen? In hun artikel in het tijdschrift Sexual and Reproductive Health Matters Journal kijken Lisa Seidelmann (voormalig global health advocate Wemos), Myria Koutsoumpa (Wemos), Frederik Federspiel (London School of Hygiene and Tropical Medicine, The People’s Fund for Global Health and Development) en Mit Philips (Artsen Zonder Grenzen) naar de activiteiten en het bestuur van de GFF van de afgelopen jaren. Is het tijd voor verandering?

Lees verder

Nieuwe Oxfam Novib publicatie: verhalen over het beïnvloeden van netwerken

15-07-2020

Een nieuwe publicatie van Oxfam Novib bevat een verzameling van verhalen over het beïnvloeden van netwerken op meerdere thematische gebieden. ‘Beating the Drum: Stories of Influencing Networks’ richt zich onder andere op lessen over partnerschappen, en hoe de betrokken partijen hier hun voordeel uit kunnen halen. Wemos heeft bijgedragen aan de publicatie met een casus over ons werk op de Global Financing Facility (GFF).

Lees verder