Toegang tot zorg: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Op 14 en 15 december vond in Genève de high-level bijeenkomst ‘Health Employment and Economic Growth: from Recommendations to Action’ plaats. Wemos-pleitbezorger Linda Mans was aanwezig als coördinator van de Working Group on Human Resources for Health van Medicus Mundi International (MMI). Daar sprak ze onder andere over toegang tot zorg. ‘Het is niet een kwestie van alleen investeren: het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Overheden, permanente VN-vertegenwoordigers, werkgevers, zorgpersoneelsverenigingen en vakbonden, maatschappelijke organisaties, mondiale initiatieven, en anderen die betrokken zijn bij gezondheid, onderwijs, gendergelijkheid en inclusieve economische groei kwamen bijeen om een vijfjarenplan voor 2017-2020 voor investeringen in zorgpersoneel te bespreken. Het definitieve plan zal in maart 2017 gepresenteerd worden.

 

Gelijke partnerschappen

Linda sprak tijdens een rondetafelgesprek over verantwoordelijkheid, committering en pleitbezorging. Naast de zorgsector zijn ook andere sectoren, zoals onderwijs, financiering en sociale zaken, betrokken bij de totstandkoming van zorgpersoneelsbeleid, wat uitdagingen met zich meebrengt. Hoe kunnen we samen het uiteindelijke doel – toegang tot zorg van een gekwalificeerde zorgverlener voor ieder – bereiken? Volgens Linda zijn politieke steun, gelijke partnerschappen en duurzame financiering onmisbaar om verder te gaan met de ontwikkelingsagenda voor gelijke gezondheidsuitkomsten, inclusieve economische groei en betere health security. Ze verwees naar de conclusies van onderzoek van Remco van de Pas (MMI) over beleidsimplementatie van afspraken van nationale overheden en andere partijen bij de derde Global Forum on Human Resources for Health.

 

‘Checks and balances’

Volgens Linda moeten we de politieke dimensies van degenen die lid zijn van netwerken zoals de Global Health Workforce Network niet vergeten. Dit netwerk, gelanceerd in oktober 2016, is een mondiaal platform voor consultatie, dialoog en coördinatie rondom zorgpersoneelsbeleid en moet zorgen voor de implementatie van de Global Strategy on Human Resources for Health, en de aanbevelingen van de Commissie. Maatschappelijke organisaties zijn belangrijk in dit netwerk. Linda: ‘Het is de rol van het maatschappelijk middenveld om bewustwording te creëren.’ Het maatschappelijk middenveld is er voor de noodzakelijke ‘checks and balances’.

 

Recht en gezamenlijke verantwoordelijkheid

De bijdrage van Linda aan het rondetafelgesprek bouwt voort op Wemos’ ervaring in de implementatie van de WHO Code voor Zorgpersoneel en hoe partijen (zoals vakbonden, NGO’s, zorgpersoneel, migrantenorganisaties en ministeries) kunnen samenwerken om ideeën over ‘best practices’ en pleitbezorging te delen. Uiteindelijk komt het erop neer dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Linda: ‘We moeten terug naar het idee, en de veronderstelling benadrukken, dat toegang tot zorg een recht en gezamenlijke verantwoordelijkheid is – en niet een kwestie van alleen investeren.’

 

Lees meer over wat Wemos doet op het thema Zorgpersoneel

Bekijk de opname van Roundtable 5 ‘Galvanizing accountability, commitment and advocacy’ (14 dec)

Recente Nieuws items

Rapport over migratie en mobiliteit van zorgpersoneel in Duitsland

21-09-2022

Het zorgpersoneelsbeleid in Duitsland en de buitenlandse werving van zorgpersoneel hebben een aanzienlijke invloed op haar buurlanden. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen binnen het verpleegkundig beroep, zoals erbarmelijke arbeidsomstandigheden, en is er een groeiende vraag naar steeds meer zorgmedewerkers – met name verpleegkundigen – uit het buitenland. In een nieuw rapport voor ons partnerschap Pillars of Health geven we aanbevelingen aan de Duitse regering, het Duitse maatschappelijk middenveld en de Europese Unie voor een duurzamer antwoord op de zorgcrisis in Duitsland.

Lees verder

Video AHEAD-webinar over zorgwoestijnen

20-09-2022

Op 16 september organiseerden Wemos en onze partners in het project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) een webinar over de verschillende ‘gedaantes’ van zorgwoestijnen (medical deserts) in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De opname hiervan is nu beschikbaar op ons YouTube-kanaal.

Lees verder