Toekomst van zorg: inwonende buitenlandse zorgverlener?

De overgang van welvaartsstaat naar participatiesamenleving heeft zijn weerslag in de zorg. Een nieuwe trend is de inwonende buitenlandse zorgverlener. Linda Mans, pleitbezorger bij Wemos en onderzoeker Amy Davies nemen het fenomeen onder de loep.

In het nieuwste nummer van Podium voor Bio-ethiek schrijven zij: ‘Hoewel deze vorm van zorg in Nederland nog relatief weinig voorkomt, zijn er diverse redenen om aan te nemen dat het aantal inwonende buitenlandse zorgverleners de komende jaren zal toenemen. Niet alleen omdat de groep babyboomers groter, ouder en hulpbehoevender wordt, maar ook omdat cijfers uit omliggende landen wijzen op een trend.’

 

De auteurs geven voorbeelden weer van Duitsland, waar de buitenlandse zorgverleners vooral afkomstig zijn uit Oost-Europa, en van Groot-Brittannië, waar ‘live-in care work’ een ingeburgerde zoekterm aan het worden is. Het gaat in veel gevallen om flexibele 24-uurszorg en huishoudelijke hulp tegen kost en inwoning. Ook noemen zij Italië en Spanje als landen waar inwonende buitenlandse zorgverleners al langer de ontbrekende formele ouderenzorg vervangen.

 

En in Nederland dan? Ook hier groeit het aanbod aan zorgmigranten die 24-uurszorg in huis willen leveren. Volgens Davies en Mans heeft dit voordelen voor beide partijen: de zorgverlener krijgt een aardig salaris, de zorgbehoevende heeft zorg altijd voorhanden. Toch vraagt dit nog nieuwe systeem aan kwaliteitsbewaking, zodat zorgverleners niet uitgebuit worden. Een tweede punt van zorg is de dreiging van brain drain in de herkomstlanden van de emigrerende zorgverleners. Het is niet kies als Nederlandse zorgbehoevenden zorg in huis hebben ten koste van tekort aan zorgpersoneel elders in de wereld.

 

Lees ‘Thuisbezorgd – inwonende buitenlandse zorgverleners als oplossing?’  van Amy Davies en Linda Mans

Lees wat Wemos doet op het thema Zorgpersoneel

Recente Nieuws items

Covid-19 vaccine

Opheffen patenten belangrijke stap in goede richting

06-05-2021

Wemos is zeer verheugd over de steun van de Amerikaanse regering aan het voorstel aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de patenten op Covid-19-vaccins tijdelijk op te heffen. Het is nu aan Nederland en de Europese Unie (EU) om dit voorbeeld te volgen. Door de patenten tijdelijk vrij te geven, krijgen alle farmaceutische bedrijven het recht om ook vaccins te maken. Dit kan een doorbraak betekenen voor de wereldwijde toegang tot deze vaccins.

Lees verder

Webinar & rapport 19 april: Hoe coördineren Global Fund, GFF en Gavi hun inzet voor sterke gezondheidssystemen?

08-04-2021

Op 19 april presenteren Wemos en Cordaid – twee leden van de Dutch Global Health Alliance – tijdens een gezamenlijk en interactief webinar de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van ons gezamenlijk rapport over coördinatie tussen de ‘3G’s’ op het gebied van gezondheidssysteemversterking. De 3G’s zijn de Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Global Fund), the Global Alliance for Vaccines and Immunizations (Gavi) en de Global Financing Facility (GFF). Zij zijn de drie grootste mondiale gezondheidsinitiatieven die fondsen werven en toewijzen om de gezondheidssystemen in lage- en middeninkomenslanden te versterken.

Lees verder