Toekomst van zorg: inwonende buitenlandse zorgverlener?

De overgang van welvaartsstaat naar participatiesamenleving heeft zijn weerslag in de zorg. Een nieuwe trend is de inwonende buitenlandse zorgverlener. Linda Mans, pleitbezorger bij Wemos en onderzoeker Amy Davies nemen het fenomeen onder de loep.

In het nieuwste nummer van Podium voor Bio-ethiek schrijven zij: ‘Hoewel deze vorm van zorg in Nederland nog relatief weinig voorkomt, zijn er diverse redenen om aan te nemen dat het aantal inwonende buitenlandse zorgverleners de komende jaren zal toenemen. Niet alleen omdat de groep babyboomers groter, ouder en hulpbehoevender wordt, maar ook omdat cijfers uit omliggende landen wijzen op een trend.’

 

De auteurs geven voorbeelden weer van Duitsland, waar de buitenlandse zorgverleners vooral afkomstig zijn uit Oost-Europa, en van Groot-Brittannië, waar ‘live-in care work’ een ingeburgerde zoekterm aan het worden is. Het gaat in veel gevallen om flexibele 24-uurszorg en huishoudelijke hulp tegen kost en inwoning. Ook noemen zij Italië en Spanje als landen waar inwonende buitenlandse zorgverleners al langer de ontbrekende formele ouderenzorg vervangen.

 

En in Nederland dan? Ook hier groeit het aanbod aan zorgmigranten die 24-uurszorg in huis willen leveren. Volgens Davies en Mans heeft dit voordelen voor beide partijen: de zorgverlener krijgt een aardig salaris, de zorgbehoevende heeft zorg altijd voorhanden. Toch vraagt dit nog nieuwe systeem aan kwaliteitsbewaking, zodat zorgverleners niet uitgebuit worden. Een tweede punt van zorg is de dreiging van brain drain in de herkomstlanden van de emigrerende zorgverleners. Het is niet kies als Nederlandse zorgbehoevenden zorg in huis hebben ten koste van tekort aan zorgpersoneel elders in de wereld.

 

Lees ‘Thuisbezorgd – inwonende buitenlandse zorgverleners als oplossing?’  van Amy Davies en Linda Mans

Lees wat Wemos doet op het thema Zorgpersoneel

Recente Nieuws items

Vijf jaar Global Financing Facility: tijd voor verandering?

10-08-2020

Hoe staat het nu met ​​de Global Financing Facility en haar ambities en doelstellingen, vijf jaar na implementatie in verschillende landen? In hun artikel in het tijdschrift Sexual and Reproductive Health Matters Journal kijken Lisa Seidelmann (voormalig global health advocate Wemos), Myria Koutsoumpa (Wemos), Frederik Federspiel (London School of Hygiene and Tropical Medicine, The People’s Fund for Global Health and Development) en Mit Philips (Artsen Zonder Grenzen) naar de activiteiten en het bestuur van de GFF van de afgelopen jaren. Is het tijd voor verandering?

Lees verder

Nieuwe Oxfam Novib publicatie: verhalen over het beïnvloeden van netwerken

15-07-2020

Een nieuwe publicatie van Oxfam Novib bevat een verzameling van verhalen over het beïnvloeden van netwerken op meerdere thematische gebieden. ‘Beating the Drum: Stories of Influencing Networks’ richt zich onder andere op lessen over partnerschappen, en hoe de betrokken partijen hier hun voordeel uit kunnen halen. Wemos heeft bijgedragen aan de publicatie met een casus over ons werk op de Global Financing Facility (GFF).

Lees verder