Verkiezingstijd: ‘building back better’ met een Global Health-strategie

Door langdurig te investeren in structurele verbeteringen van gezondheid wereldwijd, kunnen landen pandemieën zoals de huidige coronapandemie effectief bestrijden. Hiervoor moeten overheden en hun ministeries wel coherent beleid voeren, en elkaars programma’s versterken. Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht, pleit Wemos dan ook – met mede-leden van de Dutch Global Health Alliance – voor een Global Health-strategie. Ideeën hierover van experts, waaronder Wemos-directeur Mariëlle Bemelmans, lees je in de Verkiezingsspecial van het magazine Vice Versa.

Wij zijn ervan overtuigd dat de pandemie mede is ontstaan doordat overheden te gefragmenteerd en te weinig hebben geïnvesteerd in grensoverschrijdende gezondheidsuitdagingen. ‘Building back better’ betekent volgens ons dan ook: langdurig investeren in structurele verbeteringen in de mondiale volksgezondheid, via diverse ministeries en budgetten, in programma’s die elkaar niet ondermijnen, maar juist versterken in innovatieve en sterke internationale partnerschappen. Wij pleiten ervoor dat overheden de coronaherstelplannen en -budgetten mede daarvoor gebruiken.

Niemand is beschermd als niet iedereen beschermd is

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft Wemos met de Dutch Global Health Alliance een Verkiezingsspecial van Vice Versa mogelijk gemaakt. Inspirerende mensen vertellen hierin over hun ideeën voor ‘building back better’ en betere gezondheid wereldwijd:

  • In ‘De crisis, een ommekeer’ pleiten onderzoeker Seye Abimbola, uitvoerend directeur van Akina Mama wa Afrika Eunice Musiine, en Wemos-directeur Mariëlle Bemelmans voor een sterkere overheid voor gezondheidszorg en preventie en grotere betrokkenheid van de burgers bij besluitvorming daarover.
  • Een holistische strategie’ beschrijft de visie van  Anne Kuik, Tweede Kamerlid CDA en nummer 3 op de kieslijst. Zij pleit voor een Global Health-strategie en heeft een motie daarvoor door de Tweede Kamer geloodst.
  • Viroloog Marion Koopmans roept op tot ‘Alle hens aan dek’: interdisciplinair en internationaal samenwerken om toekomstige pandemieën te helpen voorkomen, waaronder werken aan een gezonde leefomgeving en een gezonde dierhouderij. Deze zijn immers onlosmakelijk verbonden met de menselijke gezondheid.
  • ‘Veel Nederland, weinig wereld’, ten slotte, presenteert een bondige analyse van de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen op de onderwerpen gezondheid en welzijn wereldwijd.

Download de bovengenoemde artikelen als Global Health-deel uit het magazine.

Het Grote Buitenlanddebat

Op 24 februari jl. organiseerde de Dutch Global Health Alliance het Grote Buitenlanddebat, waarin (aspirant-)Kamerleden hun visie op ‘Nederland in het buitenland’ gaven. Het debat is hier terug te kijken. De eerste debatronde tussen Anne Kuik (CDA) en Renske Leijten (SP) ging over mondiale gezondheid.

Lees meer over de Dutch Global Health Alliance

Foto: ‘Social distancing in the market – Kenya’ by Sambrian Mbaabu / World Bank Photo Collection via Flickr Creative Commons is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente Nieuws items

Onderzoek: Moderna maakt hoge winsten met belastinggeld en ontwijkt belasting

13-07-2021

Moderna, producent van Covid-19-vaccins, ontwijkt belastingen op de winst die het verdient met miljarden aan belastinggeld. Dat blijkt uit onderzoek van SOMO in samenwerking met Wemos. Eerst ontvangt het bedrijf overheidssubsidies voor de ontwikkeling van zijn vaccin, vervolgens verkoopt het de vaccins aan overheden tegen hoge prijzen, en uiteindelijk sluist het de winst grotendeels weg naar belastingparadijzen. Wemos en SOMO roepen overheden op om voorwaarden te verbinden aan publieke investeringen in de ontwikkeling van vaccins en medicijnen, om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze producten te waarborgen.

Lees verder