Werkgevers en -nemers in zorg: ook wij staan achter eerlijk zorgpersoneelsbeleid

Wemos is verheugd met het tienjarig bestaan van de EPSU-HOSPEEM Code of Conduct on Ethical Cross-Border Recruitment and Retention. Een dag na Wereldgezondheidsdag was het nogmaals feest.

Wemos en European Public Service Union (EPSU) werken samen om de principes van ethisch werven van buitenlands zorgpersoneel binnen Europa en naar Europa toe voor het voetlicht te brengen van alle partijen die betrokken zijn bij het voeren van een duurzaam zorgpersoneelsbeleid. Twee jaar na aanname van de Europese Code of Conduct van EPSU-HOSPEEM in 2008, ondertekenden alle lidstaten van de WHO de Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel.

 

Nog steeds gecommitteerd

EPSU en de European Hospital and Healthcare Employers’ Association (HOSPEEM) voeren samen de sociale dialoog van werknemers en werkgevers op Europees niveau. Op 8 april, een dag na Wereldgezondheidsdag, keken ze terug op het ondertekenen van de Code – tien jaar geleden – en ook vandaag zetten ze zich nog steeds in voor goede wervings- en werkomstandigheden van buitenlands zorgpersoneel in de EU.

 

Meer banen in de zorg

Goede arbeidsomstandigheden zijn namelijk cruciaal voor een goede kwaliteit van zorg voor patiënten en om mensen graag en goed in de gezondheidszorg te laten werken. Na jaren van bezuinigingen in de zorg, niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, trekt nu de arbeidsmarkt weer aan. Meer geld komt beschikbaar voor de zorgsector, wat het aantal vacatures opstuwt.

 

Zorgpersoneel als investering

Dat heeft dragende partners als ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, MBO Raad, NVZ en het ministerie van VWS aangespoord tot het formuleren van een arbeidsmarktagenda 2023. Belangrijk is zorgpersoneel niet als kostenpost te zien, maar als investering. Dat is goed voor patiënten én voor zorgverleners: daar profiteert de hele samenleving van.

 

Linda Mans (Wemos-pleitbezorger): ‘Migratie en mobiliteit van zorgpersoneel is van alle tijden. Maar gezien de scheefgroei van zuid naar noord en oost naar west die dat met zich meebrengt en bijbehorende aanslag op soms al fragiele gezondheidssystemen, hoort daar goed beleid bij. Daarom zijn de gedragscodes van EPSU-HOSPEEM en de WHO Code van groot belang om het recht op gezondheid te kunnen garanderen. In Europa en daarbuiten. Binnenkort vindt de derde ronde van de WHO Code Reporting plaats, waar betrokkenen over de voortgang van de implementatie van de WHO Code zullen rapporteren. Tegelijkertijd krijgen onafhankelijke belanghebbenden dan ook de mogelijkheid om hun bevindingen te delen.’

 

Lees meer over ons project Mobiliteit van zorgpersoneel

 

Recente Nieuws items

Vijf jaar Global Financing Facility: tijd voor verandering?

10-08-2020

Hoe staat het nu met ​​de Global Financing Facility en haar ambities en doelstellingen, vijf jaar na implementatie in verschillende landen? In hun artikel in het tijdschrift Sexual and Reproductive Health Matters Journal kijken Lisa Seidelmann (voormalig global health advocate Wemos), Myria Koutsoumpa (Wemos), Frederik Federspiel (London School of Hygiene and Tropical Medicine, The People’s Fund for Global Health and Development) en Mit Philips (Artsen Zonder Grenzen) naar de activiteiten en het bestuur van de GFF van de afgelopen jaren. Is het tijd voor verandering?

Lees verder

Nieuwe Oxfam Novib publicatie: verhalen over het beïnvloeden van netwerken

15-07-2020

Een nieuwe publicatie van Oxfam Novib bevat een verzameling van verhalen over het beïnvloeden van netwerken op meerdere thematische gebieden. ‘Beating the Drum: Stories of Influencing Networks’ richt zich onder andere op lessen over partnerschappen, en hoe de betrokken partijen hier hun voordeel uit kunnen halen. Wemos heeft bijgedragen aan de publicatie met een casus over ons werk op de Global Financing Facility (GFF).

Lees verder