Werkgevers en -nemers in zorg: ook wij staan achter eerlijk zorgpersoneelsbeleid

Wemos is verheugd met het tienjarig bestaan van de EPSU-HOSPEEM Code of Conduct on Ethical Cross-Border Recruitment and Retention. Een dag na Wereldgezondheidsdag was het nogmaals feest.

Wemos en European Public Service Union (EPSU) werken samen om de principes van ethisch werven van buitenlands zorgpersoneel binnen Europa en naar Europa toe voor het voetlicht te brengen van alle partijen die betrokken zijn bij het voeren van een duurzaam zorgpersoneelsbeleid. Twee jaar na aanname van de Europese Code of Conduct van EPSU-HOSPEEM in 2008, ondertekenden alle lidstaten van de WHO de Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel.

 

Nog steeds gecommitteerd

EPSU en de European Hospital and Healthcare Employers’ Association (HOSPEEM) voeren samen de sociale dialoog van werknemers en werkgevers op Europees niveau. Op 8 april, een dag na Wereldgezondheidsdag, keken ze terug op het ondertekenen van de Code – tien jaar geleden – en ook vandaag zetten ze zich nog steeds in voor goede wervings- en werkomstandigheden van buitenlands zorgpersoneel in de EU.

 

Meer banen in de zorg

Goede arbeidsomstandigheden zijn namelijk cruciaal voor een goede kwaliteit van zorg voor patiënten en om mensen graag en goed in de gezondheidszorg te laten werken. Na jaren van bezuinigingen in de zorg, niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, trekt nu de arbeidsmarkt weer aan. Meer geld komt beschikbaar voor de zorgsector, wat het aantal vacatures opstuwt.

 

Zorgpersoneel als investering

Dat heeft dragende partners als ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, MBO Raad, NVZ en het ministerie van VWS aangespoord tot het formuleren van een arbeidsmarktagenda 2023. Belangrijk is zorgpersoneel niet als kostenpost te zien, maar als investering. Dat is goed voor patiënten én voor zorgverleners: daar profiteert de hele samenleving van.

 

Linda Mans (Wemos-pleitbezorger): ‘Migratie en mobiliteit van zorgpersoneel is van alle tijden. Maar gezien de scheefgroei van zuid naar noord en oost naar west die dat met zich meebrengt en bijbehorende aanslag op soms al fragiele gezondheidssystemen, hoort daar goed beleid bij. Daarom zijn de gedragscodes van EPSU-HOSPEEM en de WHO Code van groot belang om het recht op gezondheid te kunnen garanderen. In Europa en daarbuiten. Binnenkort vindt de derde ronde van de WHO Code Reporting plaats, waar betrokkenen over de voortgang van de implementatie van de WHO Code zullen rapporteren. Tegelijkertijd krijgen onafhankelijke belanghebbenden dan ook de mogelijkheid om hun bevindingen te delen.’

 

Lees meer over ons project Mobiliteit van zorgpersoneel

 

Recente Nieuws items

Covid-19 vaccine

Opheffen patenten belangrijke stap in goede richting

06-05-2021

Wemos is zeer verheugd over de steun van de Amerikaanse regering aan het voorstel aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de patenten op Covid-19-vaccins tijdelijk op te heffen. Het is nu aan Nederland en de Europese Unie (EU) om dit voorbeeld te volgen. Door de patenten tijdelijk vrij te geven, krijgen alle farmaceutische bedrijven het recht om ook vaccins te maken. Dit kan een doorbraak betekenen voor de wereldwijde toegang tot deze vaccins.

Lees verder

Webinar & rapport 19 april: Hoe coördineren Global Fund, GFF en Gavi hun inzet voor sterke gezondheidssystemen?

08-04-2021

Op 19 april presenteren Wemos en Cordaid – twee leden van de Dutch Global Health Alliance – tijdens een gezamenlijk en interactief webinar de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van ons gezamenlijk rapport over coördinatie tussen de ‘3G’s’ op het gebied van gezondheidssysteemversterking. De 3G’s zijn de Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Global Fund), the Global Alliance for Vaccines and Immunizations (Gavi) en de Global Financing Facility (GFF). Zij zijn de drie grootste mondiale gezondheidsinitiatieven die fondsen werven en toewijzen om de gezondheidssystemen in lage- en middeninkomenslanden te versterken.

Lees verder