Privaat en staat: hoe financieren we gezondheid?

De Wereldbank vindt dat meer private investeringen en innovaties financiering van gezondheid wereldwijd zouden moeten realiseren. Dat ligt echter niet zo eenvoudig, zegt pleitbezorger Mariska Meurs in een interview met Vice Versa.

Onlangs gaf Tim Evans (directeur gezondheid, voeding en bevolking bij de Wereldbank) een lezing over mondiale financiering van gezondheid in De Balie. Wereldwijd is er een financieringstekort voor gezondheid, waar vooral de armen de dupe van zijn. Hij ziet een grotere rol weggelegd voor de private sector, evenals innovatie en technologische ontwikkeling.

 

Mariska is echter kritisch op zijn nadruk op de private sector en technologie. ‘Ik sluit private spelers niet uit, maar de overheid moet de regie houden en bepalen of een investering of technologie zinnig is en bijdraagt aan de nationale prioriteiten. Want een bedrijf heeft primair een winstoogmerk en daarmee vaak een ander belang dan de publieke gezondheid te willen dienen.’

 

Beloftes

Ook is ze kritisch op de suggestie van Evans om private werkgevers zorgpersoneel in dienst te laten nemen. Zo nemen organisaties soms zorgpersoneel aan in gebieden waar de zorgbehoefte niet het hoogst is. Mariska: ‘De overheid moet zorgen dat ze weet waar de mensen het hardst nodig zijn en de regie houden over waar mensen geplaatst worden.’

 

Wanneer landen hun beloftes na zouden komen om meer geld te budgetteren voor gezondheid en voor internationale samenwerking, komen we een stuk dichter in de buurt van het bedrag van 90 dollar per persoon per jaar dat volgens Tim Evans nodig is voor basisgezondheidszorg. Want momenteel “[…] besteden Afrikaanse overheden vaak niet de beloofde 15% van hun nationale budget aan zorg (de zogeheten Abuja-doelen) en komen slechts vijf leden van het Oeso-Ontwikkelingssamenwerkingscomité de belofte na om 0,7% van hun BNP aan ontwikkelingshulp te besteden.”

 

Lees het interview op Vice Versa

Lees meer over financiering voor gezondheid

 

 

Recente Nieuws items

Vijf jaar Global Financing Facility: tijd voor verandering?

10-08-2020

Hoe staat het nu met ​​de Global Financing Facility en haar ambities en doelstellingen, vijf jaar na implementatie in verschillende landen? In hun artikel in het tijdschrift Sexual and Reproductive Health Matters Journal kijken Lisa Seidelmann (voormalig global health advocate Wemos), Myria Koutsoumpa (Wemos), Frederik Federspiel (London School of Hygiene and Tropical Medicine, The People’s Fund for Global Health and Development) en Mit Philips (Artsen Zonder Grenzen) naar de activiteiten en het bestuur van de GFF van de afgelopen jaren. Is het tijd voor verandering?

Lees verder

Nieuwe Oxfam Novib publicatie: verhalen over het beïnvloeden van netwerken

15-07-2020

Een nieuwe publicatie van Oxfam Novib bevat een verzameling van verhalen over het beïnvloeden van netwerken op meerdere thematische gebieden. ‘Beating the Drum: Stories of Influencing Networks’ richt zich onder andere op lessen over partnerschappen, en hoe de betrokken partijen hier hun voordeel uit kunnen halen. Wemos heeft bijgedragen aan de publicatie met een casus over ons werk op de Global Financing Facility (GFF).

Lees verder