Privaat en staat: hoe financieren we gezondheid?

De Wereldbank vindt dat meer private investeringen en innovaties financiering van gezondheid wereldwijd zouden moeten realiseren. Dat ligt echter niet zo eenvoudig, zegt pleitbezorger Mariska Meurs in een interview met Vice Versa.

Onlangs gaf Tim Evans (directeur gezondheid, voeding en bevolking bij de Wereldbank) een lezing over mondiale financiering van gezondheid in De Balie. Wereldwijd is er een financieringstekort voor gezondheid, waar vooral de armen de dupe van zijn. Hij ziet een grotere rol weggelegd voor de private sector, evenals innovatie en technologische ontwikkeling.

 

Mariska is echter kritisch op zijn nadruk op de private sector en technologie. ‘Ik sluit private spelers niet uit, maar de overheid moet de regie houden en bepalen of een investering of technologie zinnig is en bijdraagt aan de nationale prioriteiten. Want een bedrijf heeft primair een winstoogmerk en daarmee vaak een ander belang dan de publieke gezondheid te willen dienen.’

 

Beloftes

Ook is ze kritisch op de suggestie van Evans om private werkgevers zorgpersoneel in dienst te laten nemen. Zo nemen organisaties soms zorgpersoneel aan in gebieden waar de zorgbehoefte niet het hoogst is. Mariska: ‘De overheid moet zorgen dat ze weet waar de mensen het hardst nodig zijn en de regie houden over waar mensen geplaatst worden.’

 

Wanneer landen hun beloftes na zouden komen om meer geld te budgetteren voor gezondheid en voor internationale samenwerking, komen we een stuk dichter in de buurt van het bedrag van 90 dollar per persoon per jaar dat volgens Tim Evans nodig is voor basisgezondheidszorg. Want momenteel “[…] besteden Afrikaanse overheden vaak niet de beloofde 15% van hun nationale budget aan zorg (de zogeheten Abuja-doelen) en komen slechts vijf leden van het Oeso-Ontwikkelingssamenwerkingscomité de belofte na om 0,7% van hun BNP aan ontwikkelingshulp te besteden.”

 

Lees het interview op Vice Versa

Lees meer over financiering voor gezondheid

 

 

Recente Nieuws items

Covid-19 vaccine

Opheffen patenten belangrijke stap in goede richting

06-05-2021

Wemos is zeer verheugd over de steun van de Amerikaanse regering aan het voorstel aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de patenten op Covid-19-vaccins tijdelijk op te heffen. Het is nu aan Nederland en de Europese Unie (EU) om dit voorbeeld te volgen. Door de patenten tijdelijk vrij te geven, krijgen alle farmaceutische bedrijven het recht om ook vaccins te maken. Dit kan een doorbraak betekenen voor de wereldwijde toegang tot deze vaccins.

Lees verder

Webinar & rapport 19 april: Hoe coördineren Global Fund, GFF en Gavi hun inzet voor sterke gezondheidssystemen?

08-04-2021

Op 19 april presenteren Wemos en Cordaid – twee leden van de Dutch Global Health Alliance – tijdens een gezamenlijk en interactief webinar de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van ons gezamenlijk rapport over coördinatie tussen de ‘3G’s’ op het gebied van gezondheidssysteemversterking. De 3G’s zijn de Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Global Fund), the Global Alliance for Vaccines and Immunizations (Gavi) en de Global Financing Facility (GFF). Zij zijn de drie grootste mondiale gezondheidsinitiatieven die fondsen werven en toewijzen om de gezondheidssystemen in lage- en middeninkomenslanden te versterken.

Lees verder