Privaat en staat: hoe financieren we gezondheid?

De Wereldbank vindt dat meer private investeringen en innovaties financiering van gezondheid wereldwijd zouden moeten realiseren. Dat ligt echter niet zo eenvoudig, zegt pleitbezorger Mariska Meurs in een interview met Vice Versa.

Onlangs gaf Tim Evans (directeur gezondheid, voeding en bevolking bij de Wereldbank) een lezing over mondiale financiering van gezondheid in De Balie. Wereldwijd is er een financieringstekort voor gezondheid, waar vooral de armen de dupe van zijn. Hij ziet een grotere rol weggelegd voor de private sector, evenals innovatie en technologische ontwikkeling.

 

Mariska is echter kritisch op zijn nadruk op de private sector en technologie. ‘Ik sluit private spelers niet uit, maar de overheid moet de regie houden en bepalen of een investering of technologie zinnig is en bijdraagt aan de nationale prioriteiten. Want een bedrijf heeft primair een winstoogmerk en daarmee vaak een ander belang dan de publieke gezondheid te willen dienen.’

 

Beloftes

Ook is ze kritisch op de suggestie van Evans om private werkgevers zorgpersoneel in dienst te laten nemen. Zo nemen organisaties soms zorgpersoneel aan in gebieden waar de zorgbehoefte niet het hoogst is. Mariska: ‘De overheid moet zorgen dat ze weet waar de mensen het hardst nodig zijn en de regie houden over waar mensen geplaatst worden.’

 

Wanneer landen hun beloftes na zouden komen om meer geld te budgetteren voor gezondheid en voor internationale samenwerking, komen we een stuk dichter in de buurt van het bedrag van 90 dollar per persoon per jaar dat volgens Tim Evans nodig is voor basisgezondheidszorg. Want momenteel “[…] besteden Afrikaanse overheden vaak niet de beloofde 15% van hun nationale budget aan zorg (de zogeheten Abuja-doelen) en komen slechts vijf leden van het Oeso-Ontwikkelingssamenwerkingscomité de belofte na om 0,7% van hun BNP aan ontwikkelingshulp te besteden.”

 

Lees het interview op Vice Versa

Lees meer over financiering voor gezondheid

 

 

Recente Nieuws items

Video AHEAD-webinar over participatieve consensusvorming om zorgwoestijnen aan te pakken

27-01-2023

Hoe kan participatieve consensusvorming bijdragen aan effectieve samenwerking op beleidsopties om zorgwoestijnen aan te pakken? Tijdens onze webinar op 27 januari met onze partners van de Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD) deelden we praktijkervaringen met het toepassen van onze participatieve consensusvormingsmethodologie in workshopsessies met belanghebbenden die de gevolgen van zogeheten zorgwoestijnen ondervinden, in Italië, Moldavië, Nederland, Roemenië en Servië. De webinar is nu beschikbaar op YouTube.

Lees verder

Screenshot of the video Suistainable finance for health systems

Nieuwe video: Duurzame financiering van gezondheidssystemen

25-01-2023

Sommige menselijke behoeften zijn universeel. Als we bijvoorbeeld ziek worden, willen we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidssystemen ons de juiste zorg bieden. Zoals goed opgeleid zorgpersoneel met de juiste middelen en apparatuur, en het verkrijgen van de medicijnen die we nodig hebben, zonder daarbij in financiële problemen te komen.

Lees verder

nl_NLDutch