EMA en Big Farma: wel of geen belangenverstrengeling?

Kan het het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) daadwerkelijk onafhankelijk zijn als hij banden heeft met de farmaceutische industrie? Vorige week bespraken experts deze vraag op een bijeenkomst in het Europees Parlement, die Wemos en de Europese fractie van de SP (GUE/NGL) samen organiseerden.

Voor een honderdtal aanwezigen bestaande uit onder andere journalisten, patiëntenvertegenwoordigers en politieke partijen bespraken de experts hoe EMA zijn werk uitvoert en zijn relatie met farmaceutische bedrijven. Sommigen benadrukten dat belangenverstrengeling in alle sectoren voorkomt en dat EMA zijn contacten met de industrie juist nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Volgens Noel Wathion (adjunct-directeur van EMA) heeft het agentschap robuuste controlemechanismen.

 

De helft van nieuwe medicijnen is ‘niets nieuws’

Sommige experts gaven echter aan dat ze bezorgd waren over de geloofwaardigheid van EMA en dat er meer vertrouwen in het agentschap nodig is. Dick Bijl, die namens Wemos sprak, verwees naar onderzoek over de toegevoegde therapeutische waarde van nieuwe medicijnen op de Europese markt: 51% hiervan wordt namelijk beoordeeld als ‘niets nieuws’ als het gaat om de therapeutische waarde (vergeleken met bestaande medicijnen). Hij onderstreepte dat Europese politici de wettelijke mogelijkheden voor EMA zouden moeten faciliteren om van de farmaceutische industrie te eisen dat zij onafhankelijke onderzoeksgegevens gebruikt in aanvragen voor markttoelating. Onafhankelijk klinisch onderzoek is namelijk transparanter over de werkelijke therapeutische waarde van nieuwe medicijnen dan onderzoek dat gefinancierd is door de farmaceutische industrie.

 

Ella Weggen (pleitbezorger): ‘Onafhankelijk onderzoek is nodig om de toegevoegde therapeutische waarde van nieuwe medicijnen op de Europese markt te kunnen beoordelen.’

 

Lees het verslag van beleidsonderzoeker Corinne Hinlopen over de bijeenkomst in het Europees Parlement (Engels)

Ook in Trouw: ‘Felbegeerd medicijnagentschap: juweel of monster?’ en in AD: ‘SP: medicijnagentschap moet na verhuizing koerst wijzigen’

 

Recente Nieuws items

Lancering EU Health Workforce Projects Cluster: hoe kunnen we zorgwoestijnen aanpakken?

15-09-2021

Tijdens de webinar ‘How to effectively manage medical deserts, task shifting and retention policies?’ op 20 september lanceert het EU Health Policy Forum het netwerk Health Workforce Projects Cluster. Eén van de vijf projecten binnen dit cluster is het EU-project Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD), waarvan Wemos penvoerder is. Tijdens de webinar zal Corinne Hinlopen (Wemos) AHEAD introduceren en uitleggen hoe de partners het zorgpersoneelstekort in geïsoleerde of afgelegen gebieden – ook wel ‘zorgwoestijnen’ genoemd – willen aanpakken.

Lees verder

Onderzoek: Moderna maakt hoge winsten met belastinggeld en ontwijkt belasting

13-07-2021

Moderna, producent van Covid-19-vaccins, ontwijkt belastingen op de winst die het verdient met miljarden aan belastinggeld. Dat blijkt uit onderzoek van SOMO in samenwerking met Wemos. Eerst ontvangt het bedrijf overheidssubsidies voor de ontwikkeling van zijn vaccin, vervolgens verkoopt het de vaccins aan overheden tegen hoge prijzen, en uiteindelijk sluist het de winst grotendeels weg naar belastingparadijzen. Wemos en SOMO roepen overheden op om voorwaarden te verbinden aan publieke investeringen in de ontwikkeling van vaccins en medicijnen, om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze producten te waarborgen.

Lees verder